Betonová směs – maturitní otázka

stavitelství

 

   Otázka: Betonová směs – maturitní otázka

   Předmět: Betonové konstrukce

   Přidal(a): Nikola CH.

 

BETONOVÁ SMĚS

 • Technologická záležitost,
 • Norma ČSN EN 206 platí od 1. 7. 2014,
 • Definice dle normy: Čerstvý beton, beton, který je zcela zamíchán a je ještě v takovém stavu, který umožňuje jeho zhutnění zvoleným způsobem,
 • Dávkování složek:
  • Kamenivo,
   • Dle konstrukce:
    • Konstrukce typu A – objemově,
    • Konstrukce typu B, C – lze pouze hmotnostně,
   • Rozdělení do frakce,
    • Dle typu konstrukce:
     • A 1+1,
     • B 1+2,
     • C 2+2,
    • Dle Dmax (maximální zrno kameniva):
     • a) Dmax = 8 mm,
      • 0-4, 4-8/ 0-2, 2-4/ 4-8,
     • b) Dmax = 16 mm,
      • 0-4, 4-8/ 8-16/ 0-2, 2-4/ 4-8,8-16,
    • Dle třídy konstrukce:
     • Děleno drobné a hrubé kamenivo na podíly v % dle dané třídy betonu,
     • Třídy betonu:
      • B0, B1, B2 – stará norma,
      • B12,5; B15; B20 – pevnost betonu v tlaku,
      • C15/20 – dnešní norma dle EN,
       • C – conerete – beton,
       • 15 – fck,cube – krychelná pevnost betonu,
       • 20 – fck,cyl – válcová pevnost betonu,
        • Fck,cube; fck,cyl – C8/10 – C110/115,
        • Kvalitnější vysokopevnostní beton C55/67<.

 • Určení potřebného množství kameniva:
  • Bolomeyova objemová rovnice = Vk + Vc + Vv + 0,02 = 1,
   • 1 – jednotka (m3),
   • 0,02 – 2 % vzduchových pórů,
   • V = objem,
 • Dávkování vody:
  • Převážně hmotnostní dávkování,
  • Množství vody závisí na požadované konzistenci betonové směsi,
  • Konzistence závisí na druhu betonové konstrukce a na způsobu zhutnění – odpovídá vždy zkoušce,
  • Existují různé metody stanovení objemu (množství) vody,
  • Po stanovení množství vhodné vody, vybereme danou konzistenci,
  • W= (mr/mc).

U vyšších hodnot vodního součinitele množství vody snižujeme plastifikátory.

 • Dávkování cementu:
  • Provádí se v závislosti na stupni vlivu prostředí,
   • Určuje agresivní prostředí vůči konzistenci (voda, mráz, mořská voda, chemické prostředí),
  • Množství cementu stanovíme výpočtem dle vodního součinitele a požadované pevnostní třídy betonu,
  • Porovnáme s minimálním množstvím cementu dle norem,
   • ČSN EN 206 tabulky
   • ČSN – PB 200 kg/m3
   • ČSN – ŽB 240 kg/m3
   • 450 kg/m3
    • Při vyšším množství cementu pevnost výsledného betonu klesá v důsledku nezhydrovaných zrn cementu,
 • Dávkování přísad:
  • Dle údajů výrobce,
   • Co nejpřesnější dávkování, dávkují se v malém množství,
   • Kapalné se dávkují s vodou,
   • Práškové se dávkují s cementem,
  • Zkoušky konzistence betonové směsi,
   • Zkouška sednutí kužele (Ambramsova),
    • Použití pro sušší betonovou konzistenci (suchá, zavlhlá),
    • Provádí se v betonárce nebo na stavbě,
     • Naplníme betonovou směsí,
     • Zhutníme 25 vpichy ocelovou tyčí,
     • Doplníme, seřízneme povrch a od formujeme,
     • Změříme sednutí, sledujeme tvar kužele,
 • Zkouška přístrojem VeBe:
  • Do kužele dáme betonovou směs, zhutníme,
  • Po zvednutí kužele se rovná do válce,
  • Zatížíme deskou, pustíme vibrační desku a čekáme, kdy se srovná,
  • Kuželovou formu vložíme do válcové nádoby,
  • Na kužel položíme plastovou desku a současně spustíme vibrační stůl,
  • Měříme čas, za jak dlouho se betonový kužel srovná do tvaru válce,
 • Stupeň zhutnění betonu:
  • Nádoba se naplní až po okraj, urovnáme povrch,
  • NEHUTNÍ SE,
  • Spustí se vibrační deska na určitý čas,
  • Po určitém čase se v rozích změří odchylka o kolik si betonová směs sedla,
  • V každém rohu se to může lišit,
  • Změříme sednutí ve všech čtyřech rozích, vytvoříme průměr a řadíme dle tabulek,
  • Měkké stavby,
 • Zkouška rozlití:
  • Tekuté směsi a malta,
  • Na setřásací desku, umístíme kužel,
  • Naplníme betonovou směsí,
  • Urovnáme povrch, od formujeme a 15x během 15 sekund zvedneme a spustíme horní desku,
  • Vyhodnocujeme tvar rozlitého betonu (ideální je kruh) a navzájem k sobě kolmé rozměry.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!