Vlastnosti konzistence betonu – maturitní otázka

stavitelství

 

   Otázka: Vlastnosti konzistence betonu

   Předmět: Betonové konstrukce

   Přidal(a): Nikola CH.

 

VLASTNOSTI KONZISTENCE BETONU

 • Pevnost betonu:
  • V tlaku – krychelná zkouška na sadě třech krychlí,
  • V tahu – za ohybu,
  • V příčném tahu – provádí se na válci,

 

 • Vliv v pevnosti betonu:
  • Složky v betonu,
   • Kamenivo – pokud použijeme nezvětralé, pevnost se nesníží,
   • Cement – ovlivňuje pevnost betonu přímo – vyšší množství cementu = vyšší pevnost (do množství 4500 na m3) poté se snižuje,
   • Voda – ovlivňuje přímo – čím více vody tím nižší pevnost betonu,
  • Mísení,
   • Nejvyšší riziko je rozmísení směsi,
   • Dojde k oddělení kameniva od ostatních složek,
   • Optimální doba mísení,
    • Nenucené – samospádové 90 sekund,
    • Nucené – lopatky samostatně na hřídeli – 60 sekund,
    • Aktivační – nucené + vibrace – dochází k domílání zrn cementu – důkladnější, hydratace – 60 sekund,
   • Plastifikátory, stabilizátory,
  • Doprava,
   • Riziko rozmísení,
   • Nejšetrnější jsou auto-domíchávače a auto-míchače,
   • Suché můžeme mít na korbě náklaďáku – pozor na déšť,
  • Při betonáži,
   • Z výšky – rozdělí se,
   • Měli bychom použít skluzy,
   • Volba vhodného způsobu,
  • Zpracování (zhutnění),
   • Snažíme se zhutnit tak, aby bylo max. 20 % pórů,
   • Můžou vznikat dutiny a hnízda – shluk kameniva bez spojení cementového tmelu,
  • Ošetřování,
   • Zvolit vhodný způsob dle počasí,
   • Raději delší dobu než kratší,
  • Při betonáži v zimě (vliv teploty),
   • Teploty <5 °C nebo <8 °C,
   • Opatření při zimní betonáži +5 °C (CEM I) a +8 °C (ostatní cementy) a nižší,
   • Zmrznutí konstrukce – nejvyšší riziko,
    • období,
     • Beton zmrzne okamžitě po vložení a zpracování směsi,
     • Vzniká tzv. betonová konzerva, hydratační proces začne po rozmrznutí – ztráta pevnosti je zanedbatelná,
    • období,
     • Beton zmrzne do 7 dnů od datumu vybetonování,
     • Ztráta pevnosti 70-90 %,
    • období,
     • V období 7-21 dnů zmrzne,
     • Ztráta pevnosti 30-70 %,
     • Ověří se pevnost betonu po odbednění
      • Snížení uvažovaného zatížení
      • Zesílení konstrukce
    • období,
     • V období 21-28 dní,
     • Zanedbatelné,
     • Ztráta pevnosti do 10 %,
     • Ověření zkouškami pevnosti,
   • Stáří konstrukce,
    • Beton zraje stejně jako víno,
    • Čím více let je tím její pevnost vzrůstá, ale konstrukce se musí udržovat,
    • Např.: vodní přehrada Slapy,

 

 • Pružnost betonu,
  • Platí zde Hookův zákon (ρ=E.ε),
   • Napětí = konstanta modulové pružnosti v závislosti na třídě betonu * přetvoření,

 

 • Objemové změny,
  • Smršťování betonu:
   • Dochází k němu při hydrataci (tuhnutí a tvrdnutí),
   • Vede ke vzniku trhlin,
   • Jsou chaotické,
   • Nedají se úplně odstranit, dá se snížit jejich velikost,
   • Důsledkem ošetřování, úprava receptury směsi (plastifikátory),
    • Při ošetřování 0,33 mm/m´,
    • Při neošetřování až 0,8 mm/m´,

 

 • Nabývání na objemu,
  • Při betonáži a zrání pod vodou,
  • Konstrukci nevadí,

 

 • Dotvarování,
  • Jev, ve kterému dochází až po zatížení konstrukce,
  • 3-5 let po vybetonování,
  • Nejvýraznější dotvarování při velkém střídání zatížení: mosty, jeřábové dráhy v hale, parkoviště,

 

 • Teplotní změny,
  • Objemové změny vyvolané změnou teploty – souvisí s teplotní roztažností materiálu,
  • Nejvýraznější u staticky neurčitých konstrukcí,
  • Dochází ke zvýšení napětí bez zvýšení zatížení – dochází ke vzniku trhlin,
  • Dá se tomu předcházet provedením dilatačních spár,
  • Šířka dilatace,
  • Délka dilatačního úseku – délka konstrukce bez přerušení,
   • PB max. 10 m, 3 m,
   • ŽB – monolit 60 m sloupový, 40 m stěnový,
   • ŽB – prefabrikát 90 m sloupový, 60 m stěnové,
   • Zděné konstrukce – 100-120 m,
   • Způsob dilatace,
    • Vložené pole, vykonzolování konstrukce, kluzné uložiště,

URČENÍ BETONU PODLE JEHO VLASTNOSTÍ

Zatřídění betonu

 • podle pevnosti v tlaku,
 • běžné C12/15 – C50/60,
 • vysokopevnostní C55/67 – C100/115,
 • podle objemové hmotnosti,
 • obyčejný,
 • lehký,
 • těžký,
 • podle vyztužení,
 • prostý beton,
 • vyztužený beton,
 • prutová výztuž,
 • rozptýlená výztuž (vláknobeton, drátkobeton),

 

Vlivy prostředí

 • norma určuje stupně vlivu prostředí,
 • zahrnuje riziko poškození kce účinky prostředí,
 • prostředí:
 • X0 – bez nebezpečí narušení nebo koroze,
 • XC – koroze vlivem karbonatace,
 • XD – koroze způsobená chloridy jinými než z mořské vody,
 • XF – střídavé působení mrazu a rozmrazování (mrazové cykly),
 • XA – chemicky agresivní prostředí,
 • pro každý stupeň vlivu prostředí norma určuje:
 • minimální pevnost betonu v tlaku,
 • maximální vodní součinitel,
 • minimální množství cementu,

 

Klasifikace konzistence

 • označení příslušné zkoušky,
 • konzistenci zvolím podle způsobu ukládání a typu kce,

 

Minimální doba ošetřování

 • je různá, je ovlivněna druhem použitého cementu,
 • portlandské cementy – alespoň 7 dní,
 • směsné cementy – alespoň 14 dní,

 

Specifikace betonu

 • specifikace je dána normou,
 • pevnostní třída,
 • stupeň vlivu prostředí,
 • maximální zrno kameniva,
 • označení zkoušky konzistence,
 • doplňující požadavky (max. průsak u vodotěsných betonů…).
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!