Cement a jeho výroba – stavitelství

 

   Otázka: Cement a jeho výroba

   Předmět: Stavitelství a instalatérství

   Přidal(a): Maty

 

 

Cement

 • Pojivo hydraulické
 • Základní složkou je vápenec (křemík, hořčík, železo a hliník)
 • Křemen (Si), Dolomit (Mg), Odpad železných rud (Krevel), Bouxit (Al)
 • Vápenec + …………. po vypálení = Slínek
 • Aby se s tím dalo dále pracovat a hned to neztvrdlo, tak se přidává Sádrovec (až po vypálení)
 • Další přísady, podle druhu cementu (struska, popílek,……)

 

Výroba cementu :

 1. Těžba v lomech
 2. Drcení
 3. Chemické složení
 4. Přidání dalších surovin
 5. Homogenizační sklad (cirkus)
 6. Mletí a sušení
 7. Předehřívání (odpadním teplem z pece)
 8. Vypalování v rotační peci za teploty 1300C (správně je to za 1450C )
 9. Ochlazování sklínku
 10. Přidám sádrovec popř. další přísady
 11. Mletí
 12. Sklad a expedice

 

Vlastnosti cementu

Hydratace

 • Chemický proces, kdy vznikají velké molekuly (voda reaguje se složkami cementu) a původně měkká hmota se přemění na pevnou
 • Optimální hodnota pro hydrataci = 15-20C
  • Pod 10C se hydratace výrazně zpomaluje
  • Pod 5C se úplně zastaví
  • Nad 25C už probíhá hodně rychle
 • Během hydratace ta sama látka uvolňuje teplo (hydratační teplo)
  • Hydratační teplo = závisí na jemnosti mletí

 

 • Dikalciumsilikát (Ca,Si)
 • Trikalciumsilikát (Ca, Si)
 • Trikalciumluminát (Ca, Al)
 • Tetrakalciumluminátferit (Ca, Si, Fe)
  • Další hlinitany, silikáty, železohlinitany (Ca, Mg, Al,Fe)
  • Reaguje rychle a uvolnuje nejvíce tepla (trikalciumsilikát)
  • Reaguje později a nejdéle, dokonce tak pomalu, že kvůli němu beton tvrdne stále (několik let)

 

Tuhnutí

 • Proces, kde se kašovitá hmota přeměnuje na tuhou
 • Rychlost toho procesu se reguluje trikalciumsilikátem a sádrovcem
 • Norma zaručuje že nastane min 45 minut po začátku míchání (normální cement 60min) – zvláštní cementy můžou mít jinak upravenou dobu tvrdnutí
 • Tuhnutí trvá 12hodin

 

Tvrdnutí

 • Proces, kdy se tuhá hmota přeměnuje v pevnou hmotu
 • Začíná od 12 hodin po začátku
 • 28 dní = mokrý proces
 • Pevnost = fk= charakteristická pevnost
 • Nejdříve nárůst rychle pak zpomaluje a poté narůstá v čase dál

 

Objemové změny

 • Smrštování
  • Dochází k němu vždy, když cement tvrdne na vzduchu
  • Má na to vliv jemnost mletí
  • Když se KCE stále kropí, dá se zmenšit
  • Tvoří se mikrotrhlinky a pak zmenšuje pevnost
 • Nabývání
  • Dochází k němu jen při tvrdnutí pod vodou
  • Několikanásobně menší než smrštování

 

Jemnost mletí

 • 2-200µm (mikrometr – 0,100mm)
 • 5-200µm = optimální velikost
 • +/ ovlinuje to nárůst pevnosti, viskozitu, jemně mletý cement lépe přilne)

-/ovlivnuje to objemové změny, skladovatelnost cementu

 

Objemová stálost

 • Po vytvrdnutí KCE
 • Chemické složení cementu
 • Dokonalost vypálení

 

 Vaznost

 • Schopnost slepit jednotlivé složky dohromady a vytvořit tam umělí kámen
 • Souvisí s chem. Složením cementu, jemností mletí, v jakým prostředí cement tvrdne, dostatečné množství vody a teplo

 

Chemické složení

Modul

 • Hydraulické
  • Hm – jak dobře bude probíhat hydratace
 • Silikátový
  • Sm-
 • Aluminátový
  • Am- pozná se jak bude hydratační teplo, tychlost tuhnutí a tvrdnutí, jak rychle bude narůstat pevnost

 

Třídy cementu

 • Udává nejmenší průměrnou pevnost v tlaku v MPa po 28 dnech
  • 22,5/32,5/42,5/52,5
 • U silničních cementů je pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech
  • 6,5/7,0/7,5
 • Nenosné KCE, mazaniny
  • 22,5
 • Nosné KCE
  • 32,5/42,5/52,5
  • +52,5 – dávají se do vysoko pevnostních betonů
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!