Český klasicismus – dějiny hudby

dějiny

 

   Otázka: Český klasicismus

   Předmět: Dějiny hudby

   Přidal(a): mkhole

 

 

Český klasicismus

domácí:

 • František Xaver Brixi
  • působil jako varhaník v Praze, poté jako ředitel kůru u sv. Víta.
  • Brixiho dílo obsahuje nepatrné zbytky barokních manýr a je ovlivněno italskou hudbou neapolské školy.
  • Ještě za Brixiho života se šířilo po střední Evropě v opisech.
  • Většinu z asi čtyř set dochovaných děl tvoří latinské chrámové skladby (asi sto mší).
  • Ze světských děl jsou nejznámější koncerty pro varhany nebo cembalo s doprovodem orchestru a školské hry, (Erat unum cantor bonusByl jednou dobrý kantor).
  • Missa solemnis D dur (mše pro sóla, sbor, orchestr a varhany )

 

 • Jan Antonín Koželuh

 

 • František Xaver Dušek
  • český hudební skladatel a jeden z nejvýznamnějších harfeníků a klavíristů ve své době
  • známý též jako hostitel Mozarta v Praze
  • vynikl jako virtuos na cembalo i kladívkový klavír a vysoce byla ceněna jeho interpretace Johanna Sebastiana Bacha i Philipa Emanuela Bacha

 

 • Mozart – Bertranka

 

 • Jan Jakub Ryba
  • sbíral lidové písně a sepsal je do sborníků českých písní
  • Česká mše vánoční

 

Zahraniční:

Mannheimská škola:

 • Jan Stamic
  • objevil klasickou cyklickou sonátovou hudební formu, podílel se na výstavbě čtyřvěté symfonie a rozšíření nástrojového obsazení orchestru
  • barvitost jeho hudby, svěží a odvážné nápady obdivoval i Mozart
  • byl považován též za nejlepšího dirigenta své doby, zpočátku se proslavil převážně jako houslový virtuóz.
  • založil Mannheimskou školu z níž vyšli další skladatelé klasicismu.

 

 • Jan Ladislav Dusík
  • český hudební skladatel a klavírista, který patří k nejvýznamnějším českým skladatelům a klavíristům působícím na přelomu 18. a 19. století v zahraničí.
  • jako skladatel je důležitým předchůdcem romantismu a jako interpret byl jednou z klíčových osobností vývoje moderní klavírní hry

 

 • Josef Rejcha

 

Itálie:

 • Josef Mysliveček

 

Německo:

 • rodina Bendů

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy