Romantismus v 19. století – dějiny hudby

dějiny

 

   Otázka: Hudební romantismus v 19. století

   Předmět: Dějiny hudby

   Přidal(a): mkhole

 

 

 

Hudební romantismus v 19. století

 • označení hudebního slohu, který vznikl na přelomu 18. a 19. století z hudebního klasicismu na popud uměleckého romantismu a v evropské hudbě dominoval až do prvních desetiletí století dvacátého.
 • hudba je charakteristická zdůrazněnou emocionalitou, rozšířením a postupně i překročením tradiční harmonie, silnějším přijímáním impulsů z evropské lidové hudby a častým spojováním hudby s mimohudebními, obvykle literárními myšlenkami
 • orchestr byl během 19. století neustále rozšiřován, aby umožnil jak vyjádřit stále jemnější citové odstíny, tak i vyvolat mohutný dojem při plném nasazení všech nástrojů

 

Hlavní představitelé:

 • Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)
  • dovršitel první vídeňské školy klasicistní hudby
  • v průběhu svého života rozvinul klasicistní slohové a formové prostředky do svého individuálního hudebního stylu a otevřel tak dveře nové hudební epoše – romantismu
  • K jeho nejslavnějším dílům patří 3., 5., 6., 7. a 9. symfonie, monumentální mše Missa solemnis, opera Fidelio, houslový koncert D dur op.61, klavírní skladby (Císařské koncert, sonáty Měsíční svit, Appassionata, Patetická,Valdštejnská skladba pro Elišku)

 

 • Franz Schubert (1797 – 1828)
  • rakouský hudební skladatel období raného romantismu s mimořádnou schopností vystižení lyrických a romantických nálad a velkým melodickým talentem
  • hovoří se o něm jako o „nejpoetičtějším ze všech hudebníků“
  • písňová a komorní tvorbě → okolo 600 písní i mnoho skladeb pro komorní obsazení a sólový klavír.
  • autorem sedmi dokončených symfonií a slavné osmé (podle dnešního seznamu v pořadí sedmé) Nedokončené i jinéliturgické, scénické a baletní hudby.
  • Přes svou pracovitost si Schubert během svého krátkého života nebyl nikdy schopen opatřit odpovídající postavení a finanční zajištění. Žil většinou z podpory svých příbuzných, přátel a obdivovatelů a jeho hudba nebyla známa širší veřejnosti. Zájem o jeho dílo však narostl na samém sklonku jeho života a od své smrti až dodnes patří Franz Schubert ke stěžejním autorům romantického hudebního repertoáru.
  • Písňové cykly: Krásná mlynářka, Markétka u přeslice, Zimní cesta
  • Opus 52 – Ave Maria (na námět básně Jezerní paní od sira Waltera Scotta)

 

 • Frédéric François Chopin (1810 – 1849)
  • rodným jménem Fryderyk Franciszek Chopin, był polský skladatelvážné hudby a klavírní virtuos, který proslul jako „básník klavíru
  • Jeho otec byl francouzský emigrant, matka pocházela ze zchudlého člechtického rodu z Polska, prožil dětství ve Varšavě, kde se začal učit hru na klavír u Čecha Vojtěcha Živného
  • již v sedmi letech se pokoušel o své první skladby, ve 12-ti byl žákem varšavského lycea a 16-19 se učil u Józefa Elsnera hudební teorii na konzervatoři.
  • po škole měl úspěšné koncerty ve Vídni a Drážďanech, ve 20/21 přesídlil do Paříže, kde působil také jako učitel hudby.
  • v letech 1838–1839 pobýval na Mallorce, kde těžce onemocněl tuberkulózou
  • pohřben je v Paříži, jeho srdce ve stříbrné schránce je však uloženo ve Varšavě
  • na jeho počest se ve Varšavě konají mezinárodní soutěže mladých klavíristů
  • díla především pro sólový klavír, ostatní díla mají alespoň klavírní part
  • mezi jeho nejvýznamnější skladby patří nokturna, kde se uplatnila jeho velice jemná a zpěvná melodika, nebo cyklus preludií, zobrazující jeho improvizační schopnosti.
  • komponoval také taneční skladby, přičemž polský národní prvek vyniká nejvíce v 60 mazurkách a ve slavnostních polonézách, valčíky mají více salónní ráz
  • nocturno 9 č.

 

 • Richard Wagner (1813 – 1883)
  • německý hudební skladatel, ale mnoho let žil mimo Německo – Lotyšsko, Francie, Rakousko, Itálie
  • v Bayreuthu (Baroutu) 1873 nechal pro své opery postavit divadlo s výbornou akustikou a založil zde tradici Bayreuthských hudebních slavností
  • pro své protižidovské názory bylo jeho dílo již za císařství jednostranně posuzováno a zejména v období nacismu přímo zneužito.
  • mezi jeho nejznámější díla patří opery Bludný Holanďan, Lohengrin, Tristan a Isolda, Mistři pěvci norimberští, Rienzi, Parsifal a operní tetralogie Prsten Nibelungův
  • jízda Valkýr

 

 • Johann Strauss mladší

 

 • Petr Iljič Čajkovskij (1840 – 1893)
  • byl ruský hudební skladatel, jedním z nejvýznamnějších světových hudebních skladatelů
  • spojoval prvky ruské lidové hudby s evropskou vážnou hudbou
  • několikrát také navštívil Prahu, kde roku 1888 dirigoval premiéru své opery Evžen Oněgin
  • balety: Labutí jezero, Louskáček, Šípková Růženka
  • opery: Evžen Oněgin, Střevíčky, Piková dáma
  • symfonie (Patetická),koncerty, pro orchestr, pro sbor + orchestr + sólový klavír

 

 • Nikolaj Andrejevič Rimskij-Korsakov (1844 – 1908)
  • Pskoviťanka (Car Ivan Hrozný) , Kaščej Nesmrtelný (Pohádka jeseně)
  • vnímal barvy v souvztažnosti k jednotlivým tónům, resp. notám následujícím způsobem:
Nota Barva
C bílá
D žlutá
E safírová modř
F zelená
G zlatá
A růžová
H tmavě modrošedá

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy