Charakteristika školního období – psychologie a komunikace

 

   Otázka: Charakteristika školního období

   Předmět: Psychologie a komunikace

   Přidal(a): Marek Braun

 

Mladší školní věk ­

 • 6­-12let ­
 • vstup do školy (nastupují povinnosti,mění se režim,kolektiv)
 • ­rozvíjí se psychicky a fyzicky

 

Tělesný vývoj

 • ­6-­7 let období 1 vytáhnutí ­
 • 6 rok mění se chrup
 • ­musí mít zádové svaly aby unesl tašku
 • ­dochází k osifikaci kostí důležité pro hrubou a jemnou motoriku
 • ­hodně pohyblivé,sportovní hry-­rozvoj

 

Rozvoj citů a socializace

 • City – ­je to klidné vyrovnané období ­
 • dítě musí mít klidný domov
 • ­potřeba lásky,bezpečí a jistoty
 • ­většinou kladné city,záporné málo
 • ­city se zdržují(spolužáci by se smáli kdyby viděli maminka+pusa)

 

Socializace

 • dítě vyrůstá do nových sociálních vztahů ­
 • vzniká velký cit k paní učitelce ­ta je také středem pozornosti ­
 • každý jede sám za sebe ­
 • důležité jsou vztahy mezi spolužáky ­
 • 1. známky šikany

 

Rozvoj poznávacích procesů

Vnímání

 • upřesňuje se,objeví se problémy s trváním času,objevuje se pozorování

Paměť

 • mechanická (násobilka)

Pozornost

 • 20­-30 minut(musí být zajímavá výuka)

Fantazie ­

 • díky reálnému vnímání ubývá

Myšlení ­

 • abstraktní,užívá pojmy(knihy!)

 

Období puberty ­

 • 12­-16 let ­
 • období 2 vytáhlosti,mění se proporce
 • ­rozvíjí se pohlavní dospívání (spouští se činnost hormonů) ­
 • primární a sekundární pohlavní znaky(ukládání tuku,zaoblování,mužská postava,mutace) ­
 • pomalý psychický vývoj díky nedostatku životních zkušeností

 

Rozvoj poznávacích procesů

 • City­ – živé a bouřlivé,střídají se,velká citová labilita,velmi zranitelní
 • ­vše berou jako útok na svoji osobu ­
 • hledání sama sebe­uzavření ­
 • období hádek s rodiči ­nutnost lásky a bezpečí v domově ­
  • pokud to dítě nemá doma lásku tak ji hledá někde jinde­ – často útěky ­
 • neobejdou se bez vrstevníků a partnerů
 • ­ztrácí autoritu rodičů vzhlíží k vrstevníkům ­
 • odpoutání od rodiny!
 • 1.lásky,zamilovanost

 

Socializace

 • ­dítě se snaží být dospělé a odpoutat se od rodičů ­
 • aplikují různé metody aby dokázali že jsou dospělí,padá autorita rodičů

 

Problémy puberty ­

 • anorexie ­
 • asociální chování ­
 • závislost

 

Rozvoj poznávacích procesů ­

 • rozvíjí se všechny poznávací procesy,po kvalitní stránce – ­rozvoj logického myšlení
 • ­poruchy koncentrace bdělé snění­ – tvorba svého života ­
 • maximální uzavření ­
 • odpoutání se od reality

 

Rozvoj sebeuvědomění

 • Sebeuvědomění – ­podmíněné věnování pozornosti vlastnímu duševnímu životu ­
 • vede k vytvoření představy o sobě (svých schopnostech,vzhledu ­
 • o způsobu jak člověk sám vnímá a prožívá své okolí

 

Rozvoj zájmu – zajímá se o otázky:

1) psychika spojena s vlastní osobností

2) související o osoby jiného pohlaví

3) související s volbou povolání

4) s osvojením si kulturních hodnot

5) souvisejícím společenským životem

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy