Chronologie starověkého Řecka

dějiny

 

   Otázka: Chronologie starověkého Řecka

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): Nelik

 

 

Řekové a řecké státy v 1. polovině 1. tisíciletí př. n. l.

 • 2700-1450 př. n. l. Mínojská kultura
 • 1600- 1100 př. n. l. Mykénská kultura

 

„Temné“ nebo homérské období (asi 1100-800 př. n. l.)

 • Asi 12./11. stol. Př. n. l. Příchod Dórů a tzv. severozápadních Řeků
 • Nejspíš konec 12. století Př. n. l.  – první železné výrobky v Řecku
 • Asi  9 stol Př. n. l.. – vytvoření řeckého písma (alfabety)
 • 776 př. n. l. – tradiční datum prvních olympijských her
 • Kol. 630 Př. n. l. – neúspěšný Kylónův pokus o tyradinu v Athénách
 • Kol. 621 Př. n. l. – Drakontovy zákony v Athénách
 • 594/3 Př. n. l.  – Solónovy reformy a zákony v Athénách
 • Asi 561-510 Př. n. l.  – tyranida Peisistratovců v Athénách
 • Od 550 Př. n. l. – počátky spartského („peloponéského“) spolku

 

Klasické období (5.-4. stol. Př. n. l.)

Iónské povstání a odražení perského útoka na Řecko (500-478 př. n. l.)

 • 499 Př. n. l. – povstání iónských měst proti Persii
 • 494 Př. n. l. – dobytí Mílétu Peršany
 • 490 Př. n. l. – bitva u Marathónu
 • 486 Př. n. l. – Xerxes králem v Persii
 • 480 Př. n. l.  pozdní léto – bitva u Thermopyl
 • 480 Př. n. l.  konec září- bitva u Salamíny
 • 479 Př. n. l.  podzim – bitvy u Plataj a mysu Mykalé

 

Počátky athénského námořního spolku a protiútok Řeků (478-462/1 př. n. l.)

 • 478/7 Př. n. l. – založení délského (athénského) námořního spolku
 • 471 Př. n. l.  Thémistokles ostrakizován
 • Nejpozději 460-454 Př. n. l.  – athénská intervence v Egyptě
 • Asi 461-456 Př. n. l.  stavba „dlouhých zdí“ spojující Athény s jejich přístavy v jednu pevnost
 • 449 Př. n. l.  tzv. Kalliův mír
 • 446/5 Př. n. l. třicetiletý mír mezi Spartou a Athénami

 

Athénská říše a athénská demokracie v době Periklově

 • 447/6-443/2 Př. n. l.  – stavba a výzdoba Parthenónu
 • 443 Př. n. l.  ostrakizování Thúkýdida
 • 443-429 Př. n. l.  Perikles každoročně volen stratégem

 

Peloponnéská válka (431-404 př. n. l.)

 • 431-425 Př. n. l.  vpády peloponnéských vojsk do Attiky
 • 421 Př. n. l. – mír na 50 let mezi Athéňany a Sparťany (tzv. Níkiův mír)
 • 406 Př. n. l. – námořní vítězství Athéňanů u Arginúských ostrovů
 • 405 Př. n. l. – zničení athénského loďstva Sparťany u Aigospotamoi
 • 404 Př. n. l.  kapitulace Athén; nastolení vlády „třiceti tyranů“)

 

Období přechodných hegemonií. Dobytí Řecka Makedoníí.

 • 378/7 Př. n. l. – založení druhého sthénského námořního spolku
 • 371-362 Př. n. l. – období thébské hegemonie
 • 359-336 Př. n. l.  -Filippos II. Makedónský

 

Helenistické období

 • 338 Př. n. l. dobytí Řecka Filipem II. Makedónským (bitva u Chaironeie)
 • 338/7 Př. n. l.  „korintský konges“; vytvoření všeřeckého spolku pod Filippovým patronátem; vyhlášení války Persii
 • 336 Př. n. l.  Filippos II. Makedonský zavražděn

 

Alexandros Makedonský a vznik helénistických říší (336-276 př. n. l.)

 • 336-13. 6. 323 Př. n. l. Alexandros III. Makedónský (Veliký)
 • 334 Př. n. l. – začátek tažení proti Persii; bitva na řece Gráníku
 • 331 (jaro) Př. n. l. – Alexandros zakládá egyptskou Alexandrii
 • 331 (podzim) Př. n. l.  – bitva u Gaugámel; Dáreios III. zabit na útěku
 • 327-325 Př. n. l.  Alexandrovo tažení do Indie
 • 323 Př. n. l. – Alexandrova smrt
 • 306-305 Př. n. l.  diadochové přijímají titul krále každý na svém území
 • 301 Př. n. l. – smrt Antigona Jednookého a definitivní rozpad Alexandrovy říše
 • 276 Př. n. l.  Antigonos Gonátas králem makedónským; definitivní ustavení dynastie Antigonovců v Makedonii
 • 148 Př. n. l. – Makedonie římskou provincí
 • 146 Př. n. l. – Řecko římskou provincií


Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy