City (emoce)

 

   Otázka: City (emoce)

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Katka

 

 

 

 

City:

 • Psychické procesy (stavy i vlastnosti), které hodnotí to, co poznáváme a co děláme (libost, nelibost)

Emoce:

 • širší pojem než cit
 • Zahrnuje zážitky libosti i nelibosti, jež doprovázejí fyziologické změny a motorické projevy

 

Projevy emocí:

 • Mimika a gestikulace
 • Zbarvení hlasu
 • Třes, Pocení
 • Změna srdečního tepu, změna rychlosti dýchání

 

Vlastnosti citů:

Subjektivnost – prožívání je individuální, stejnou situaci mohou dva lidé prožívat zcela jinak

Spontánnost – city nelze volně ovládat, vznikají spontánně a impulzivně

Polarita (protikladnost) – mnoho citů má své protiklady a snadno se změní z jednoho pólu na druhý.

Stenické city: příjemné city

Astenické: nepříjemné city

Některé události mohou vyvolat i pocity smíšené

 

Trvání – může trvat různou dobu

Aktuálnost – jedná se o okamžitý projev, TEĎ A TADY

cit v určitou chvíli neopakovatelný a už se ani nikdy nezopakuje

Nakažlivost – přenáší se z člověka na člověka (vidíme někoho plakat, také jsme smutní)

Adaptabilita -podnět v nás může vyvolat velmi silnou reakci, ale po čase, kdy se podnět opakuje, tak je reakce slabší nebo naopak

 

Druhy citů:

Tělesné city

 • týká se prožívání našeho těla a jeho vnitřní rovnováhy, včetně uspokojení fyziologických potřeb (únava, bolest, tlak, napětí, ospalost)

Citové reakce

 • bezprostřední odezva na silný podnět

 

Afekty:

Silný emoční prožitek, vysoká intenzita, krátkodobá záležitost

Prudké změny v činnosti organismu (srdeční tep)

Člověk není schopen rozumně uvažovat

 

Citové stavy (nálady)

 • mírnější, dlouhodobé city

tréma

– druh strachu po delší dobu

– veřejné vystoupení před zraky lidí, nové situace, důležitá rozhodnutí, v nejistých situacích

– hodně citliví lidé

– projev – střevní problémy, třesení hlasu, rukou, zadrhávání

– pozitivní – mírná tréma povzbudí k vydání dobrého výkonu

– negativní – zapomínání, klepání prstů

 

Citové vztahy

 • subjektivní prožívání směrem k další osobě, předmětu, zvířeti nebo k sobě samému
 • dlouhodobé

Vášeň -dlouhodobá, velká intenzita

-čtení, sběratelství, cestování, alkohol, drogy, gamblerství

 

Dělení citů z vývojového hlediska

 • Intelektové: vznikají v souvislosti s intelektuální činností (řešení problémů zvědavosti a nervozity)
 • Estetické: spojené s prožitky krásy a ošklivosti
 • Etické (morální): cit pro spravedlnost, dobro zlo, včetně výčitek svědomí
 • Sociální: Vychází z toho, že člověk je součást společnosti

Úcta k druhým lidem

Empatie (otázka soucítění, pomoci druhým)

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!