ČZU v Praze – vše pro nástup do školy

Splněná maturita. Zkouška dospělosti za Tebou. Nyní Tě čeká další krok –  přihlásil a dostal ses na ČZU v Praze. Následující informace Ti pomůžou, protože minimálně po tři roky bude škola Tvůj denní chléb.

 

Začátky studia

Po přijetí na školu dostaneš dopisem termín zápisu, který bývá v červenci. Trvá cca hodinku a během něj se dovíš všechno důležité – zapíšeš si tzv. index, což je jakási vysokoškolská obdoba žákovské knížky – jedná se o malý notýsek, do kterého se zapisují známky a zápočty. Pro zařízení tohoto indexu si nezapomeň si vzít průkazovou fotku! Běž klidně v tom, co je Ti pohodlné, není potřeba být oblečen formálně. Dále budeš uveden jako student, dostaneš první potvrzení o studiu, získáš studentskou kartu ISIC a dovíš se termín imatrikulace. Imatrikulace představuje slavnostní ceremoniál, kde mají proslov nejvyšší činovníci univerzity a také jeden ze studentů. Jedná se o krátkou záležitost a v praxi jen o formalitu. Tady už je společenské oblečení na místě.

Dovíš se také několik důležitých odkazů, se kterými budeš během studia pracovat. První důležitý je student.czu.cz. Na obrázku vidíš, jak tento systém vypadá. Slouží zejména pro sledování novinek, získání certifikátu pro Eduroam nebo sledování zůstatku elektronické peněženky na kartě ISIC. Eduroam představuje bezdrátové připojení k internetu na většině vysokých škol. Po přihlášení si na pravé straně si pod odkazem EDUROAM (Wi-Fi) zvolíš přihlašovací údaje, na odkazu http://www.eduroam.czu.cz/cs/?r=4826 si stáhneš certifikát, který následně nainstaluješ a pak se jen připojíš na bezdrátovou síť a přihlásíš zvolenými údaji. Kartu ISIC si objednáš v tzv. SICu, což je Studijní a informační centrum v prostoru univerzity. Máš možnost si objednat jen samotnou kartu pro využívání slev nebo si zažádat i o možnost elektronické peněženky, která slouží k placení v areálu. Nejčastější místo, kde můžeš s touto peněženkou platit, jsou menzy, restaurace Na Farmě nebo kiosky s občerstvením. Při placení pak jen nahlásíš, že budeš platit kartou ISIC a zaplatíš jejím přiložením na čtečku.

 

Stránky student.czu.cz před a po přihlášení:

 

Druhou stránku najdeš pod linkem hroch.czu.cz. Jedná se o informační systém celé univerzity. Po kliknutí na žlutý obdélníček se Ti objeví okno znázorněné vpravo:

 

Po přihlášení zde máš veškeré důležité odkazy – od rozvrhů, přes přihlašování na zkoušky, odevzdávání bakalářské práce až po volení volitelných předmětů. Je to prostě jakási stránka, která řeší veškeré formality. Sám ji řadím mezi dvě nejdůležitější stránky během studia.

 

Poslední důležitý server je moodle.czu.cz. Zde najdeš veškeré studijní podklady a systém funguje tak, že po začátku semestru si vždy navolíš předměty, které studuješ, a následně tam vidíš prezentace používané na přednáškách, soubory ke cvičením, domácí úkoly, ale i sylaby nebo podklady ke zkouškám.

 

Pracování se systémy – jak na to

Na veškeré přihlašování potřebuješ přihlašovací údaje, které se dozvíš na zápise. Příkladem takového přihlašovacího hesla může být xnovp001 pro Petra Nováka. V následujících odstavcích jsou sepsány nejdůležitější úkony, které se systémem student provádí.

 

1) Hroch

Jak je psáno výše, tento systém je pro Tvé úřední věci ten nejdůležitější. Po přihlášení je zde několik sekcí.

Nabídek je zde několik, od nastavování připomínek, úložiště souborů až po různé dotazníkové šetření. Ve spodní části vidíš, že si můžeš nastavit barevné provedení, prostudovat licenční podmínky nebo upravit osobní údaje. Nejdůležitější jsou však sekce Portál veřejných informací a Portál studenta (v druhé sekci pod Moje studium). Portál veř. informací obsahuje katalog předmětů, rozvrhy, studijní plány a adresář lidí na ČZU. Klikni na Rozvrhy a najdeš zde rozvrh jak svůj, tak jakéhokoliv předmětu nebo libovolné učebny. Můžeš si tak třeba najít kontakt na vyučujícího, se kterým potřebuješ něco prokonzultovat. Můžeš si najít, kdy a kde učí, kde sídlí, jaký je jeho e-mail atd. Celý systém prošel renovací a je dost přehledný.
Další důležitou kapitolou je tzv. Portál studenta, kde je důležitých několik ikon.

 

Přihlašování na zkoušky jak již název napovídá, řeší veškerou administrativu přihlašování na zkoušky z předmětů, které studuješ v daném semestru. Po kliknutí na přihlašování si ze sekce „Kam se mohu přihlásit?“ vybereš termín, který Ti vyhovuje. Defaultně se Ti zobrazují předměty, které ještě nemáš splněné. Po kliknutí na termín, který Ti vyhovuje, uložíš přihlášení a v sekci „Kde jsem přihlášen?“ vidíš všechny přihlášené termíny – jak to vidíš na obrázku.

 

Reg./Zápisy slouží k přihlašování volitelných předmětů v průběhu studia. Předměty v prvním semestru už budeš mít ale přihlášeny. Jinak přihlášení funguje tak, že si klikneš na tuto ikonku (Reg./Zápisy), následně na předmět, který si chceš zapsat. Zobrazí se Ti rovnou, takže je nemusíš nikde hledat. Klikneš na Přidat vybereš si den, čas a vyučujícího, jak Ti to vyhovuje. Po uložení se Ti tento předmět automaticky nahraje do Tvého osobního rozvrhu. Samozřejmě si hlídej, aby se Ti náhodou předměty časově nekryly. Není potřeba si zapisovat všechny předměty, většinu budeš mít zapsanou již od systému, a tak pokud nechceš, nemusíš s těmito předměty hýbat. Jediné, co se Tě tedy bude týkat, je zapisování volitelných předmětů.
Závěrečná práce se týká všech formalit ohledně bakalářské práce.
Osobní rozvrh ukazuje Tvůj aktuální rozvrh s přihlášenými předměty.
Harmonogram výuky či akademického roku Ti zobrazí, co se všechno chystá během semestru. Důležitá ikona je Potvrzení o studiu, která Ti vygeneruje formulář, který Ti na studijním oddělení orazítkují a podepíší. Kde je studijní oddělení se dovíš na zápise, taktéž i kdo je Tvou studijní referentkou (osoba, která řeší veškeré úřední záležitosti mezi Tebou a školou). Tato referentka zůstává stejná pro první dva roky, pro poslední ročník je jiná.

 

2) Student

Stránku student.czu.cz máš popsanou výše, během studia to není zas tak důležitá stránka jako Moodle nebo Hroch, nejdůležitější využití je pro připojení k Wi-Fi, spravování elektronické peněženky nebo náhled jídelního lístku v Menze. To vše najdeš po přihlášení v pravém sloupečku. Z osobní zkušenosti mohu říct, že tento server příliš nevyužívám.

 

3) Moodle

Do Moodlu se člověk přihlásí opět přihlašovacími údaji, které dostane na zápise. Po přihlášení si můžeš přidávat předměty pomocí kódů, které vždy dostaneš na úvodní hodině. Příklad takového předmětu vidíš na obrázku. Na začátku stránky budeš mít obecné informace, a pokud například klikneš na ikonku „Sylabus předmětu“, ukáže se Ti daný sylabus. Obdobně to funguje u ostatních ikon – pokud si chceš stáhnout daný domácí úkol, klikneš na něj a on se Ti otevře.

 

Výuka

Klasický semestr pro prezenční studium na ČZU čítá 12 týdnů + zkouškové období. Každý předmět se skládá z přednášek a cvičení. Přednášky jsou každý týden ve velkých přednáškových učebnách a látka se na nich vykládá obecně, zatímco na cvičeních, které jsou jednou za 14 dní, se látka probírá detailněji – konkrétní příklady, které se již vyskytují u zkoušek a testů. Zároveň jsou tato cvičení vyučována v menších skupinkách.

 

Zkouškové období

Způsob splnění předmětu je zápočet, nebo zápočet + zkouška. Zápočet je souhrn věcí, které musíš splnit, aby Ti bylo umožněno ukončit předmět. Příkladem může být semestrální práce, prezentace projektu, docházka na cvičení nebo souhrnný test. U některých předmětů se pak skládá i zkouška. Ta může být složena z písemné a ústní části nebo pouze z jedné z nich. Na každý předmět máš možnost řádného termínu a dvou opravných. Dej si ale pozor, z kapacitních důvodů se Ti může stát, že na Tebe nezbude místo, protože zkoušku nemusí udělat mnoho lidí a na opravný termín se můžou přihlásit rychleji než Ty. Výsledné hodnocení je 1, 2, 3 pro úspěšné splnění a 4 pro neúspěšné.

 

Kreditový systém

Počet kreditů, kterých musíš dosáhnout na bakalářském studiu, činí 180. Jedna tato jednotka odpovídá 25 hodinám studijní zátěže průměrného studenta. Každý předmět je proto ohodnocen kredity podle obtížnosti předmětu. Důležitější je však jiný systém. Každý rok máš podle studijního plánu navrhnuty předměty. Tyto předměty musíš splnit všechny a maximálně dva z nich můžeš nezvládnout. Nesplněný předmět chápej tak, že u něj neuspěješ ani na řádném termínu, ani na opravném. Nesplněný předmět si pak zapíšeš v příštím semestru. Doporučuji si nesplněný předmět zapsat okamžitě následující semestr a neodkládat to, aby se Ti předmět tzv. „netáhl“ před Tebou. Každý předmět ovšem lze opakovat maximálně dvakrát. Toto platí jak pro klasické předměty, tak i pro netradičnější jako tělocvik, jazyky, nebo bakalářskou práci, která se také počítá jako předmět. V nejnovější úpravě studijního řádu můžeš ve výjimečném případě požádat děkana fakulty o mimořádné zapsání předmětu potřetí. Pokud nesplníš více jak dva předměty za daný rok, nesplnil jsi podmínku pro postup do vyššího ročníku a ročník budeš opakovat. Tyto nesplněné předměty budeš studovat tento opakující ročník. Studijní plán najdeš vždy na stránkách fakulty po tom, co si otevřeš daný studijní obor.

Příklad oboru PAE na provozně ekonomické fakultě je zde:

 

Doporučení na závěr

Při začátku studia máš předměty nastaveny podle určitého studijního plánu. Studijní plán je rozvržení předmětů do jednotlivých semestrů, jak bys je měl správně studovat. Nemá moc smysl s ním nějak hýbat, doporučil bych nechat předměty tak, jak to je předpřipravené tímto plánem. Přípravy na zkoušky nepodceňuj, protože i jeden předmět, který si přesouváš či opakuješ je nepříjemnost. Jsou předměty jednodušší i těžší, ale pokud se na ně dobře připravíš, neměl bys s nimi mít žádný problém. Rozhodně bych doporučil připravovat se průběžně, aby se Ti nenahromadila práce během zkouškového, a mám osvědčené přihlásit se na zkoušky co nejdříve. Přeci jen, pokud je zvládneš během prvních pár týdnů, zbytek zkouškového máš od školy volno, což je příjemnější, než se trápit se školou až do začátku dalšího semestru. Přípravy na jednotlivé předměty jsou individuální, u všech se ale vyplatí rozumět teorii, umět pracovat s příklady či grafy a samozřejmě je mnohem lepší, pokud látce rozumíš logicky, než pokud ji jen automaticky znáš z paměti, ale nevíš, co znamená.

 

Jak se obléct

Na imatrikulaci i každou zkoušku je samozřejmě daný dresscode – jedná se o formální záležitosti, takže bych rozhodně doporučil tmavý oblek, košili a kravatu. Samozřejmostí jsou polobotky, u dam bych volil halenku a sukni nebo šaty, formálního střihu ovšem. Na písemné části zkoušky bych také doporučil formální oblečení, přeci jen se jedná o zkoušku. Někteří profesoři si na formálním oblečení potrpí, některým je to jedno.

 

Stravování, volný čas

Stravovat se můžeš v mnoha institucích. Jsou zde menzy (školní jídelny), kde se člověk může najíst za poměrně nízkou částku. Další možností je Restaurace Na Farmě v areálu nebo různé stánky s drobným občerstvením (pizza, párek v rohlíku atd.).
Pokud máš přes den volno, můžeš využít studovnu nebo knihovnu. Možnost je i navštěvovat různé vzdělávací přednášky od zajímavých hostů. Určité večery také fungují dva kluby, kde se můžeš seznamovat s jinými spolužáky. Jeden se jmenuje Klub C a najdeš ho nedaleko auly a druhý se jmenuje Kruháč a je to jediná kruhová budova v areálu.

 

Co dělat, když poteče do bot?

Pokud přeci jen najdeš předmět, který Ti nepůjde úplně dobře, můžeš využít samozřejmě konzultačních hodin, který každý vyučující musí vypsat na začátku semestru. Většinou to je daná hodina jednou týdně. Další možností je najít si doučování – od individuálních po skupinové.

 

Držím Ti palce, ať se Ti na nové škole daří a dá Ti přesně to, co od vysoké školy hledáš.

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy