Deutschland – němčina

 

   Otázka: Deutschland

   Předmět: Němčina

   Přidal(a): Nikola Vacík

 

Deutschland ist ein demokratischer Rechtsstaat. An der Spitze der Regierung steh der Bundeskanzler (Angela Merkel). Die Währung ist Euro.

 

Lage

Deutschland ist der größte Staat in Mitteleuropa mit circa 82 Millionen Einwohner. Die Hauptstadt heißt Berlin. Die Amtsprache ist Deutsch. Deutschland erstreckt sich auf einer Fläche von 357 000 Quadratkilometern von der Nord- und Ostsee bis zu den Alpen. Deutschland hat 9 Nachbarn: im Norden Dänemark, im Westen die Niederland, Belgien, Luxemburg und Frankreich, im Süden die Schweiz und Österreich, im Osten Tschechien und Polen. Deutschland ist ein Bundesland mit 16 Bundesländern. Zum Beispiel Bayern mit der Hauptstadt München, Berlin, Hamburg, Bremen und so weiter. Zum Deutschland gehören auch Inseln, zum Beispiel Rügen, Helgoland oder Hiddensee.

 

Oberfläche

An der Grenze von Deutschland, der Schweiz und Österreich liegt der Bodensee. Die längste Flüsse sind der Rhein, die Elbe, die Oder und die Donau. Der wichtigste Fluss heißt der Rhein. Der Rhein mündet in die Nordsee. Die Donau hat bedeutende Nebenflüsse in den Alpen, es sind der Inn und Isar. Die Donau mündet in das Schwarzen Meer. In Deutschland ist höchsten Berg Zugspitze mit 2 962 Meter.

 

Wirtschaft

Deutschland ist ein hochentwickltes Industrieland. Sie ist nich besonders reich an Bodenschätzen. Die wichtigsten sind Stein- und Braunkohle und Kalisalz. Deutschland ist der drittgrößte Automobilproduzent der Welt. Deutschland produziert zum Beispiel Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz oder BMW.

 

Geschichte

Deutschland hat reiche Geschichte.  Deutschland war schuldig an der Eröffnung des 1. und 2. Weltkrieg. Im dreißiger Jahre waren der Übergang zur Diktatur mit Adolf Hitler.  Am ersten September 1939 begann der zweite Weltkrieg und am achten Mai 1945 musste Adolf Hitler kapitulieren.Nach dem zweite Weltkrieg wurde Deutschland eingeteilt und im 1949 entstanden zwei Staaten. Die Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche-demokratische Republik. Im Oktober 1990 wurde die beide Staaten wieder verbunden. Berlin war die Hauptstadt der DDR (Deutsche-demokratische Republik), in BRD(Bundesrepublik Deutschland) war Bonn.

 

CZ PŘEKLAD – NĚMECKO

Německo je demokratickým právním státem. V čele vlády stojí kancléřka Spolkové republiky Německo (Angely Merkelové). Měna je Euro.

 

Poloha

Německo je největší zemí ve Střední Evropě s přibližně 82 miliony obyvatel. Úředním jazykem je němčina. Německo má rozlohu 357 000 čtverečních kilometrů od Severního moře a Baltského moře až po Alpy. Německo má 9 sousedících států: na Severu Dánsko, na Západu Nizozemsko, Belgie, Lucembursko a Francie, na Jihu se Švýcarsko a Rakousko, na Východě Česká republika a Polsko. Německo je Federální  (Spolkový) stát s 16 Spolkovými zeměmi Německa. Například Bavorsko s hlavním městem Mnichov, Berlín, Hamburk, Brémy a tak dále. K Německu patří také Ostrovy, například Rugen, Helgoland a Hiddensee.

 

Povrch

Na hranici Německa, Švýcarska a Rakouska, leží Bodamské jezero. Největší řeky jsou Rýn, Labe, Odra a Dunaj. Nejdůležitější řeka se nazývá Rýn. Rýn se vlévá do Severního moře. Dunaj má významné přítoky v Alpách, Inn a Isar. Dunaj se vlévá do Černého moře. V Německu je nejvyšší hora Zugspitze s 2 962 metry.

 

Hospodářství

Německo je vysoce vyvinutý průmyslový stát. Není obzvláště bohatý  na nerostné suroviny. Nejdůležitější jsou černé a hnědé uhlí a sůl. Německo je třetí největší výrobce automobilů na světě. Německo vyrábí, například Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz nebo BMW.

 

Historie

Německo má bohatou historii. Německo je viněno za rozpoutání 1. a 2. Světové války. Ve třicátých letech, Přechod k diktatuře s Adolfem Hitlerem. Prvního září 1939 začala druhá světová válka, a osmého května 1945, byl Adolf Hitler nucen se vzdát. Po druhé světové válce v roce 1949 bylo Německo rozděleno na dva státy. Spolková Republika Německo a Německá Demokratická Republika. V říjnu roku 1990, obě země byly opět spojeny. Berlín byl hlavním městem NDR (německé demokratické Republiky),  v SRN(Spolkové Republiky Německo) byl  Bonnu.

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!