Dokončovací obrábění – maturitní otázka

 

Otázka: Dokončovací obrábění

Předmět: Technologie

Přidal(a): David Veselík

 

 

Dokončovací obrábění je technologický proces, jehož cílem je zvýšení jakosti obráběné plochy, zlepšení mechanických a fyzikálních vlastností, zvýšení přesnosti tvarů a rozměrů součásti a zlepšení vzhledu.

 

Honování

Použití: pro obrábění především vnitřních, ale i vnějších rotačních ploch, jako jsou písty kompresorů, válce spalovacích motorů a hydraulické zařízení, brzdové válce a bubny. Honováním lze obrábět téměř všechny materiály, zejména kalenou i nekalenou ocel, litinu, bronz, mosaz, slinuté karbidy, grafit, sklo.

Podstata: honování je broušení honovacími kameny upnutými v honovací hlavě, které jsou přitlačovány malým tlakem na obráběnou plochu malým tlakem. Honovací hlava koná rotační pohyb a pohyb přímočarý vratný ve směru osy obrobku, přičemž obvodová rychlost je 2x větší než posuv. Obrábění probíhá za vydatného přívodu chladicí kapaliny.

Nástroj: tvoří honovací hlava, která má po obvodu brusné kameny.

Stroje: jsou honovací stroje.

 

Superfinišování

Použití: obrábět lze především vnější, ale i vnitřní rotační plochy a plochy rovinné. Superfinišování se používá tam, kde je předepsaná vysoká jakost obráběné plochy. Typickými součástmi jsou čepy klikových hřídelů, vačky, vačkové hřídele, ventily, kulové čepy, ložiskové kroužky, valivá ložiska, ozubená kola, hřídele turbín, válce pro válcování plechů apod.

Podstata: superfinišování je obrábění jemnozrnnými brousícími kameny při nízkých řezných rychlostech, malých měrných tlacích nástroje na obráběnou plochu a při kombinaci kmitavého, otáčivého a přímočarého posuvného. Během obrábění je superfinišovací hlava přitlačována k obrobku malým tlakem, zároveň vykonává kmitavý pohyb a pohyb posuvný ve směru osy obrobku. Obrobek se pouze otáčí. Mezi obrobek a obráběný materiál se přivádí kapalina, kterou tvoří nejčastěji olej a slouží k odplavování třísky. Proces obrábění je ukončen, když se vytvoří souvislá vrstva řezné kapaliny mezi nástrojem a obrobkem.

Nástroj: tvoří superfinišovací hlava.

Stroje: jsou speciální superfinišovací stroje, které se dělí na přídavná zařízení pro běžné obráběcí stroje (soustruh, bruska, vyvrtávačka), univerzální, vhodné pro malosériovou výrobu a speciální poloautomaty a automaty vhodné pro sériovou výrobu.

 

Lapování

Použití: lapováním lze opracovávat ocel (i kalenou), nitridované povrchy, slitiny hliníku, mědi (bronz, mosaz), těžkoobrobitelné materiály, slinuté karbidy a tvrdé otěruvzdorné povlaky. Typickými představiteli lapovaných součástí jsou základní měrky, doteky měřidel, kalibry, díry velmi přesných kluzných ložisek, oběžné dráhy valivých ložisek, přesné závity, ozubená kola, válce a písty vstřikovacích čerpadel a břity tvarových nástrojů.

Podstata: materiál obrobku je odebírán pohybem brousících zrn volně rozptýlených v kapalině nebo pastě, umístěných mezi obrobkem a nástrojem. Nástroj svým pohybem vyvolává pohyb zrn, která neustále mění svou dráhu a svými různě orientovanými řeznými hranami odebírají s povrchu obrobku materiál ve tvaru jemných třísek. Rovněž vlivem lapovacího nástroje a brusiva dochází k plastické deformaci nerovnosti povrchu obráběného materiálu, které způsobí zpevnění povrchové vrstvy materiálu a tím dojde ke zvýšení odolnosti proti opotřebení.

Nástroj: u lapování je nástroj tvořen dvěma částmi: lapovacím nástrojem a lapovacím prostředkem. Lapovací nástroj má negativní tvar obráběné plochy a jeho funkcí je vést lapovací prostředek po ploše obrobku. Vyrábí se z mědi, litiny nebo plastu. Podle tvaru lapované plochy lze lapovací nástroje rozdělit na desky a kotouče pro rovinné plochy, pevná nebo stavitelná pouzdra pro lapování vnějších rotačních ploch, pevné nebo rozpínací trny pro lapování vnitřních rotačních ploch. Lapovací prostředek tvoří brusivo, které je rozptýleno v kapalině.

 

Chemicko-mechanické lapování:

Podstata: úběr materiálu probíhá tak, že brousící zrna jsou rozptýlena v kapalině, která chemicky rozrušuje tenkou vrstvu povrchu lapované plochy obrobku a brousící zrna tuto narušenou vrstvu mechanicky odstraňují. Jako vázací prostředek suspenze se používá oxid železitý, oxid chromitý nebo vídeňské vápno.

 

Leštění

Použití: ke zlepšení vzhledu nebo k odstranění nečistot. Podstata: leštění je operace obrábění, kterou se odstraní drobné nerovnosti, docílí se zrcadlový lesk a vysoká jakost obrobeného povrchu. Materiál obrobku je odebírán mechanickým působením zrn tvrdých brousících materiálů, která jsou pevně uchycena na leštícím nástroji, nebo volně nanesena mezi nástroj a obrobek. Na rozdíl od broušení se jedná o malý úběr materiálu, který slouží k odstranění nerovností po předchozím obrábění. Leštění lze provádět ručně nebo strojně na univerzálních nebo jednoúčelových leštičkách.

Nástroj: Leštící kotouče jsou zhotoveny z plsti, skládaných tkanin, bavlny, kůže, gumy, dřeva, korku, papíru, lisované bavlny, kovu apod. Při větším znečištění se na plstěný kotouč lepí velmi jemné brusivo.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy