Doprava v ČR – otázky a úkoly

zeměpis

 

Otázka: Doprava v ČR

Předmět: Zeměpis

Přidal(a): Nicole Kučerová

 

 

Srovnejte ekonomické a ekologické výhody jednotlivých druhů dopravy.

  • Všichni víme, že se v poslední době silně rozšiřuje letecká doprava. Využívá se ovšem pouze na velké vzdálenosti z důvodu nákladů na let. Je nejdražší a zároveň nejrychlejší prostředek sloužící k přepravě. Na území České republiky si letecká doprava stále ještě konkuruje s dopravou vlakovou a silniční.
  • Ekologickým dopravním prostředkem je hlavně loďstvo, které je na druhou stranu ekonomicky náročná a vyplácí se pro dlouhé vzdálenosti. V ČR není moc kvalitní napojení na mezinárodní vodní sítě, proto není tolik rozšířená.
  • Velmi populární je obecně a tedy i na území České republiky přeprava železniční, která je samostatným a na silnicích nezávislým prostředkem umožňující přepravu velmi těžkých objektů a materiálů.
  •  Silniční doprava je silným adeptem na vítěze nejvíce znečišťující dopravní prostředek a to ne kvůli obrovskému množství vyfukovaných plynů, ale hlavně kvůli největšímu využívání a nejvíce rozrostlé síti komunikací.

 

Vyhodnoťte hlavní směry železniční a silniční dopravy na našem území a zhodnoťte důvody, proč tomu tak je.

  • Řekla bych, že jejich cílem je spojovat nejobydlenější a nejvíce navštěvovaná města v ČR, dále je propojit s největšími městy v zahraničí.
  • Na obrázku číslo dva pak můžeme vidět hlavní vlakové spoje mezi jednotlivými částmi České republiky. Slouží také k přepravě zásilek a nákladů.
  • Celkově hlavními propojenými body jsou: Plzeň, Praha, Brno a Ostrava.

 

Vypište si z atlasu hlavní hraniční přechody s jednotlivými státy.

  • Vybrala jsem 4 hlavní hraniční přechody se sousedy České republiky. Patří mezi ně Cínovec (s Německem), Folmava (s Německem), Mikulov (s Rakouskem), Bohumín (s Polskem). Je možné, že jsou ještě další velmi důležité, ale pro obrovské množství jednotlivých přechodů jsem vybrala opravdu ty nejhlavnější. S Polskem má Česká republika 30 přechodů, se Slovenskem 16, s Rakouskem 17 a s Německem 31.

 

Definujte pojem peážní trať a uveďte příklad na našem území.

  • Je to druh železniční trati, která vede z  bodu do jiného na území jednoho státu, ale přes území státu jiného. V této části trati platí domluvené podmínky konkrétních států. Takovým příkladem na našem území je trať Liberec-Zittau-Rybniště, která vede přes Německo a Polsko. V peážní oblasti může být zakázáno nastupovat a vystupovat, nebo přebírat jakékoliv předměty z vnějšku (záleží ovšem na uvolněnosti vztahu dvou států a aktuální situaci ve světě).


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy