Druhá republika – referát

informatika

 

Otázka: Druhá republika

Předmět: Dějepis

Přidal(a): Markéta

 

Období 2. republiky se odehrává na přelomu let 1938 a 1939 (mezi mnichovskou dohodou a vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava) a nebylo vůbec jednoduché. V úvodu byl k tomuto tématu veden krátký rozhovor mezi spisovatelem Karlem Čapkem a Ferdinandem Peroutkou, který patřil mezi nejvýznamnější představitele předválečné demokratické žurnalistiky. K. Čapek mu doporučoval opuštění republiky – odchod do exilu, jako to udělal Edvard Beneš, on to však odmítal a neodcestoval.

Mnichovská dohoda byla pro český národ velkým šokem. V té době bylo vše v troskách, ekonomická, sociální i politická katastrofa. Česká společnost se snažila najít viníka. Z této „zrady“ viní prioritně Edvarda Beneše, který v říjnu 1938 na nátlak Němců abdikoval na funkci prezidenta a odebral se do exilu do Londýna. Karel Čapek a F. Peroutka byli rovněž považování za svoji demokratickou tvorbu za viníky.

První obsazování našeho území započalo 1. 10. 1938. Byla ztracená ½ českých zemí, na Slovensku byla situace ještě horší. Klíčovými osobami se v Druhé republice stali Rudolf Beran, který byl žákem Antonína Švehly. Nástupcem E. Beneše se stal Emil Hácha. Ten však zkraje svoji kandidaturu, s ohledem na svůj věk a jiné okolnosti, odmítal. Nakonec se však prezidentem stal. S E. Benešem odjelo do zahraničí spousta českých politiků, ale většina zůstala republice věrná a neodcestovala.

Vnitřní politika byla vedena s ohledem na Německo. Jiný způsob vedení státu by vedl zemi do záhuby. Situace nebyla jednoduchá ani v kultuře. V nahrávce je zmiňován Hugo Haas, který byl divadelním i filmovým režisérem židovského původu, za což dostal v únoru 1939 v Národním divadle výpověď. V dubnu 1939 uprchl s manželkou do USA. V padesátých letech se vrátil do Evropy, ale zpět do země se nevrátil. Zemřel ve Vídni v r. 1968.

Nevraživost vůči židům existovala i za První republiky, ale bylo tabu o tom hovořit. Antisemitismus byl za druhé republiky odporným jevem. Přesto u nás rasové zákony nebyly zavedeny. Vláda R. Berana nepožadovala vyloučení židů ze svých řad. Nátlak Hitlera rostl, Protokol o osudu území Čech a Moravy podepsal Emil Hácha pod nátlakem Hitlera dne 15. 3. 1939 až ve večerních hodinách na Pražském hradě, kde na něj již A. Hitler čekal.

 

Shrnutí tohoto tématu

Druhá republika byla nedůstojným obdobím státu. Toto nedůstojné období ukončila až okupace. Ze strany vlády byly učiněny veškeré kroky správně, Hitlerovi to však bylo málo. Po roce 1945 se hledal viník Mnichovské dohody. Mezi klady Druhé republiky určitě patří péče, která byla věnována uprchlíkům. Postarala se o značné množství uprchlíků.

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!