Průmyslová revoluce – dějepis

dějiny

 

   Otázka: Průmyslová revoluce

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): Eliška

 

Průmyslová revoluce

 • počátky v Anglii
 • hromadné zavádění strojů do výroby
 • vynález parního stroje- Jones Watt
 • pojem revoluce poprvé použil Blaneui-
 • přechod od manufaktur k továrnám, počátky textilních- práce žen a dětí (menší plat)

 

Předpoklady:

 • vývoj kapitalismu
 • agrární revoluce
 • celoroční ustájení dobytka nahromadění kapitálu

 

Průmyslová revoluce v Anglii

 • tzv. „První pr. Revoluce“
 • 1770,1830
 • stavba továren
 • urbanizace- lidé se stěhují za prací
 • rozdělení na dělníky a buržoazii (podnikatelé, právníci…)
 • dělnické čtvrti kolem továren
 • dovoz levné bavlny z USA

 

Vynálezy

 • John Kay- létající člunek
 • James Hargreaves- spřádací stroj „Sinning Jenny“
 • Samuel Crompton-“Spining mule“- zdokonalil předchozí vynálezy
 • Edmunt Cartwright- thalcovský stav s parním pohonem
 • James Watt- upřesnil fyz. Pojem práce (jednotka Watt)
  • zdokonalil parní stroj-symbol PR
 • George Stephenson-vynalezl parní lokomotiva
 • lokomotiva Raketa- 4km/h
 • projektoval první železniční trať
 • Robert Fulton- kolesový parník
 • parní automobil-1. Prototyp Nicolas Cugnot (FR)
  • Čr- Josef Božek

 

Důsledky PR

 • rozvoj strojírenství, chemie,dopravy
 • přesun obyvatel z vesnic do měst
 • vznik velkých prům. Center: Manchester, Liverpool, Glasgou
 • méně lidí v zemědělství, více v průmyslu
 • vzniká dělnické hnutí- ničili stroje, protoúří,že jim braly práci- kuddismus
 • odbory

 

Rozšíření prům. Revoluce

 • střediska těžkého prummyslu:něm. Porúří, již. Rusko, Slezsko
 • centra chem. A elektrotech. Prům.: Německa, Británie, Francie
 • Železniční doprava
 • budovaní železnice v Evropě
 • první koněspřežka (vagony tahané koňmi) stavěna 1824-32 (České Budějovice- Linec) a Praha-Lány
 • 1845 dráha protažena z Olomouce do Prahy
 • od 40. let železnice důležitou součástí podnikání
 • zrychlení dopravy, zboží, zvýšení bezpečnosti
 • 1869 v USA dokončena stavba první transkontinentální železnice

 

Rakouská monarchie

 • vynález ruchadla- bratranci Veverkové
 • textilní výroba v severních Čechách (Liberecko, Jablonecko)
 • Ostravsko- těžba uhlí, výroba železa, 1.vysoká pec
 • České země- nejnižší zaměstnanost v zemědělství
 • Josef Ressel- vynález lodního šroubu
 • první moderní strojírenské dílny založeny v Brně, Praze a Liberci
 • železniční a říční doprava

 

Rakousko za Metternichovského absolutismu

 • Josef II. Zemřel- nastupuje bratr Leopold II.
 • Stejná vláda jako bratr, nechal se korunovat čes. Králem
 • zrušil některé Josefovy reformy
 • doba Národ. Obrození
 • Leo vládl 2 roky, po jeho smrti- František II.(I.)

 

František II.

 • Císař sv. ř. Římské (II.)
 • císař rakouský (I.)
 • s jeho nástupem končí osvícenské reformy
 • dohled na kontakty se zahraničím
 • upevnění církve a šlechty ve státě
 • předbřeznová doba- v březnu 1848 odvolán Metternich
 • po Františkovi nastupuje i jako král český
 • vládla za něj státní ráda (Metternich)
 • Ferdinand dobrotivý- měl rád lidi
 • měl epilepsii
 • 1836- poslední korunovace čes. krále


Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy