Evropa – otázka ze zeměpisu

 

   Otázka: Evropa

   Předmět: Zeměpis

   Přidal(a): Majda

 

 

 • S Asií tvoří jednotný kontinent Eurasie (největší souvislá pevnina na světě)
 • Druhý nejmenší světadíl
 • Největší horizontální členitost
 • 46 nezávislých států

 

Hranice

 • Východní – Bajdarecký záliv Karského moře, východní úpatí pohoří Ural, po řece Embře po severním pobřeží Kaspického moře, k ústí řeky Kummy
 • Jihovýchodní – Kumskomanyčská sníženina, Azovské moře, Kerčský průliv, Černé moře, úžina Bospor, Marmanské moře, úžina Dardanely, Egejské moře
 • Patří sem: Kréta, Sicílie, Sardinie, Korsika, Azory, Britské ostrovy, Faerské ostrovy, Island, Jan Mayen, Špicberky, Země Františka Josefa, Nová Země

 

Reliéf

 • Nejsevernější bod – mys Nordkinn
 • Nejjižnější bod – mys Marroquí
 • Nejvýchodnější bod – Východní úpatí polárního Uralu
 • Nejzápadnější bod – mys Roca
 • Největší poloostrovy: Kola, Skandinávský, Jutský, Pyrenejský, Apeninský, Pelopones, Krym
 • Nejstarší části: Východoevropská rovina, Baltský štít
 • Nejstarší pásemné pohoří – vysočiny táhnoucí se z Irska, Skotsko, Skandinávii, Špicberky (vzniklo kaledonským vrásněním)
 • Hercynské vrásnění – horstva západní a střední Evropy
 • Alpinské vrásnění – Alpy, Pyreneje, Apeniny, Karpaty
 • Sopečná činnost – styk africké a euroasijské lit, desky
 • Čtvrtohory – vznik horského zalidnění
 • Nížiny (57%) – východoevropské – severoněmecké nížiny
 • Nejnižší průměrná nadmořská výška
 • Nejníže položené místo – Kaspické moře
 • Nejvýše položené místo – Mont. Blanc

 

Vodstvo

 • Vyvinutá říční síť
 • 80% odvodňováno do Atlantského a Severního ledového oceánu
 • 20% bezodtoká zóna Kaspického moře
 • Nejdelší řeka Evropy – Volha
 • Východní řeky – nejvíce vody na jaře, léto, nejméně podzim, zima
 • Středoevropské řeky – největší odtok na počátku jara, nejmenší na podzim
 • Západoevropské řeky – největší průtoky v zimě, nejmenší v létě, dostatek vody po celý rok
 • Jihoevropské řeky – zásobárny deštivé vody, nejvyšší stavy v zimě, v létě, některé vysychají
 • Dunaj – druhá nejdelší řeka Evropy
 • Velké evropské řeky – splavné, rozvodí v nevelkých nadmořských výškách
 • Nejvýznamnější evropská vodní cesta: propojení Mohanu a Dunají ( Hamburk, Rotterdam, Londýn
 • Energetické využití
 • Jezera – ledovcového původu, nejvíce jich vzniklo v severní a střední Evropě, po ústupu pevninského ledovce
 • Největší jezero – Ladožské (tektonického původu)

 

Podnebí

 • 4 podnební pásy – největší část (mírný), sever(subarktický), arktický, subtropický
 • Oblast Středozemního moře – horká suchá léta, zimy deštivé, mírné, ochlazující vliv moře
 • Oblast Střední Evropy – přechodný typ podnebí, vliv kontinentální i oceánský
 • Alpská oblast – významný klimatický předěl středomořským a přechodným podnebím, spádové větry (fény)
 • Oblast západní a severozápadní Evropy – přímořské mírné podnebí s častými srážkami, výrazný oteplující účinek Severoatlantského proudu
 • Oblast východní Evropy – kontinentální podnebí, studené zimy, horká krátká léta
 • Oblast severní Evropy – subarktické, arktické podnebí, dlouhé zimy
 • Astrachan – nejsušší místo v Evropě

 

Obyvatelstvo

 • 718 mil. populace
 • Nejhustěji zalidněný světadíl (Monako, Vatikán, Nizozemsko, Belgie)
 • Intenzivní urbanizační proces
  • Nejmenší podíl městského obyvatelstva – , Island,Albánie
 • Největší aglomerace – pařížská, londýnská
 • Megalopole – anglická, rýnsko-porúrská
 • Nejlidnatější stát – Rusko, Německo, UK, Francie (nejméně Vatikán)
 • Nejpočetnější skupinou – slované (rusové, ukrajinci…), germánská (němci, rakušani), románská (francouzi, valoni, španělé)
 • Ugrofinové – maďaři, finové, estonci – Baltská jaz.skup. – Litevci, Lotyši – keltská skupina – Irové, Bretonci – hamitskosemitské národy – židé, arabové
 • Křesťanství – římskokatolická církev, protestanti, pravoslavná církev

 

Hospodářství

 • Vzájemná závislost zemí, hospodářské propojení
 • Evropská unie

 

Zemědělství

 • Vysoká úroveň, intenzivní, vyspělá agrotechnika, vysoký stupeň mechanizace, chemizace
 • Převažuje živočišná výroba
 • Významné postavení ve v produkci: masa, mléka, pšenice, žita, brambor, ovoce, vína
 • 5 typů zemědělství
  • Středomořské – subtropické ovoce, olivy, tabák, vinná réva, zelenina, ovce, skot (Itálie, Španělsko)
  • Intenzivní obilnářství – pšenice, ječmen, kukuřice (Pařížská pánev, Akvitánská nížina)
  • Intenzivní smíšené zemědělství – obilnářství, zahradnictví, prasata, pastevectví skotu (Dánsko, Nizozemsko)
  • Živočišná výroba zaměřená na mléčné výrobky – mléko, máslo, sýr (pobřeží Severního moře, Alpské země)
  • Východoevropské extenzivní zemědělství – pěstování plodin a chov dobytka v řídce osídlených oblastech (Rusko, Ukrajina, Bělorusko)
 • Celosvětově významný rybolov (Rusko, Norsko, Dánsko, Island)
 • Těžba a zpracovávání dřeva (Rusko, Švédsko, Finsko)

 

Průmysl

 • Stěžejní – těžební, hutnický
 • Bohatství černého a hnědého uhlí (Německo, Polsko, Ukrajina)
 • Ropa – Rusko, šelf Severního moře (Norsko, UK)
 • Zemní plyn – Nizozemsko
 • Železné rudy – Švédsko, evropská část Ruska
 • Uranové doly – ČR, Francie
 • Draselné soli – Francie, Německo
 • Elektroenergetika – 1. Na světě ve výrobě energie (tepelné, jaderné, vodní elektrárny)
 • Strojírenský (automobily) a chemický (petrochemie, zpracovávání ropy (Antverpy, Rotterdam, Německo, Belgie)
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy