Evropa v 1. polovině 19. století – maturitní otázka

dějiny

 

Otázka: Evropa v 1. polovině 19. století

Předmět: Dějepis

Přidal(a): Tristine

 

 

Napoleonské války, Napoleon Bonaparte, první vlna národně osvobozeneckého hnutí, kultura klasicismu a romantismu, revoluční rok 1848

 

NAPOLEON BONAPARTE

 

VÍDEŇSKÝ KONGRES (1814 – 15)

 • uspořádání Evropy po napoleonských válkách
 • hlavní slovo Rakousko (K.L. Metternich), Rusko
 • po zrušení SŘŘ -> Rýnský spolek -> Německý spolek (Frankfurt n. Mohanem)
 • Rakušané získali Lombardii a Benátsko
 • Rusové zabrali část Polska – pův. Pruska -> Prusové dostali Sasko (spojenci N.)
  a Pomořansko (byly Švédska) -> Šv. Dostali Norsko (pův. dánské – spojenci N.)
 • Britové zabrali fr. kolonie – Malta, Kypr
 • V Evropě:
  • Politika legitimismu – návrat pův. královských dynastií
  • Princip rovnováhy sil – Metternich 1815 – 47 mírové období = éra předbřeznová
 • 1815 * Svatá aliance: Rusko, Rakousko, Prusko (částečně VB)
  • Společný postup proti revolucím v Evropě

 

NOVÉ MYŠLENKOVÉ PROUDY – ideály francouzské revoluce à nové chápání jedince a státu

 • Liberalismus (svobodomyslnost a snášenlivost)
  • Politický – důležitost občana a jeho práv a svobod, proti absolutismu a klerikalismu
  • Hospodářský – volnost podnikání bez státních zásahů, svobodný trh
 • Demokratické hnutí (myšlenky Rousseaua) – * kolem 1850
 • Každý občan má právo na politickou participaci a volební právo aktivní a pasivní
 • Socialismus – kritika společenské nerovnosti
 • Socialistická hnutí – Karl Marx, Fridrich Engels
 • 1847 * svaz komunistů v Londýně
 • 1848 Manifest komunistických stran – zbavit člověka vykořisťování
 • Proletáři x buržoasie „Proletáři všech zemí, spojte se!“
 • Nacionalismus
 • Národ = pospolitost občanů rovných si před zákonem se společnou minulostí, kulturou, jazykem a zájmy
 • * národně osvobozenecká hnutí utlačovaných národů
 • Za rovnoprávnost (Češi, Slováci)
 • Za sjednocení (Německo, Itálie)
 • Za osamostatnění (Latinská Amerika, Řecko, Irsko)

 

NÁRODNĚ OSVOBOZENECKÁ HNUTÍ = REVOLUCE 1830

 

REVOLUCE 1848 = „Jaro národů“

 

KLASICISMUS 1780 – 1804 (->Napoleon císařem ->) EMPÍR 1804 – 1850

 • Vychází z antiky – ve 2. Pol. 18.st. objeveny Pompeje Winckelmannem -> zájem o antiku + Velká francouzská revoluce – republika + vliv Egypta (tažení Napoleona)
 • 1815 – 48 měšťanský empír = biedermeier (klasicismus + romantismus)
  • u nás místo romantismu
  • Uplatnění měšťanstva – empírový krám (falešné atikové patro)
   • * pavlačové domy (urbanizace)
  • Využity antické sloupy i štíty (trojúhelníkové tympanony)
  • Pravidelný půdorys
  • Vliv osvícenství -> střídmá architektura
  • Motivy: Slunce, feston s mašlemi (obdoba vavřínu)
  • Poslední univerzální sloh
  • Architektura:
   • Vítězný oblouk – na památku b. u Slavkova
   • Glyptotéka (=sochařské muzeum v Mnichově)
   • Kapitol ve Washingtonu
   • Kačina, Stavovské divadlo
  • Malířství:
   • Jacques Louis David – Zavražděný Marat, Smrt Sokratova, Korunovace Napoleona
   • Francisco Goya – Rodina Karla IV. (negativní charakter ve tvářích), Popravy v La Moncloa, cyklus Hrůzy války
  • Sochařství:
   • Antonio Canova – dvorní sochař Napoleona; Amor a Psýché
   • Joseph Chinard – busta Pauliny (N. sestra)
   • Berthold Thorvaldsen – dánský sochař; Venuše, Iáson
  • Hudba: – Hayden, Mozart, Beethoven
  • Sloupkové hodiny (antické a egyptské prvky)

 

ROMANTISMUS (1790 – 1860, vrchol 1820 – 30)

 • Souběžně s klasicismem
 • Inspirace: mytologie, exotika, středověk, orient, příroda
 • Upřednostnění venkova oproti městu
 • Cit, mystika (vítězí) x rozum
 • Vliv na nacionalistická hnutí
 • Architektura: = novogotická
  • Anglie – windsorská gotika, tudorský oblouk
  • Francouzská novogotika
  • Stavba zámků: Hluboká n. Vltavou, Hrádek u Nechanic, Lednice, Sychrov
 • Malířství:
  • Eugéne Delacroix – Svoboda vede lid na barikády, Vraždění na ostrově Chios
  • Théodore Géricault – Prám Medúsy (obdiv k živlům)
  • Josef Navrátil – Velká horská krajina (krajinomalba)
 • Hudba: – M. von Weber

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!