Evropská unie – maturitní otázka

 

   Otázka: Evropská unie

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): dom.b

 

 

Evropská unie

 • veškeré aktuální informace na europa.eu

 

Základní info

 • tvoří ji 28 států (poslední vstoupilo Chorvatsko)
 • vznikla v roce 1993(Maastrichtská smlouva),(návaznost na EHS)
 • 6 zakládajících států: Francie, Německo, Belgie, Nizozemsko, Itálie, Lucembursko
 • motto: „Jednota v rozmanitosti“
 • hymna: „Óda na radost“ (text – Schiller, hudba – Beethoven)
 • chtějí vstoupit: Island, Makedonie, Srbsko, Černá Hora, Turecko

 

EEA

 • evropský hospodářský prostor (platnost čtyř základních svobod: volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu)
 • 1994 vznik, 31 států (oproti EU – Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Island)

 

Počátky integrace

 • 5 1950 – 6 států (viz obr. nahoře) vyhlásilo Schumannův plán -> státy měly předat svoje kompetence v oblasti uhlí a oceli na nadnárodní stát, který by řídil tyto oblasti (uhlí a ocel jsou klíčové pro rozvoj a výrobu zbraní)
 • 1951 (platnost 1952) – Pařížská smlouva – poprvé v historii se předaly kompetence na nadnárodní orgán

-> vzniká ESUO = Evropské společenství uhlí a oceli – montánní unie

1957 – římské smlouvy -> vznik Evropského hospodářského společenství = EHS a EUROATOM = Evropské společenství pro atomovou energii

 

EHS

 • formy ekonomické integrace:
  1. pásmo/zóna volného obchodu
   • 2 nebo více zemí se dohodne, že mezi sebou sníží nebo zruší cla na některé výrobky
  2. celní unie
   • sdružení zemí, které se dohodly na omezení vzájemných obchodních bariér a zároveň uplatňují společné celní sazby vůči třetím zemím – tzv. společný celní sazebník
  3. společný trh
   • členské státy odbouraly veškerá cla, používají společný celní sazebník vůči třetím zemím a je mezi nimi zabezpečen volný pohyb zboží, služeb, práce a kapitálu
  4. hospodářská měnová unie
   • ekonomiky zemí, které jsou plně zapojeny do jednotného vnitřního trhu, přenášejí část svých pravomocí na nadnárodní instituce
   • instituce mohou spolurozhodovat o společné obchodní politice, daňových předpisech, rozpočtových pravidlech, sociální politice
  5. politická integrace
   • členské státy používají jako zákonné platidlo společnou měnu
   • vrcholem je úplná ekonomická a politická integrace, kdy samostatné státy splynuly v
   • nový celek řízený z jednoho centra (sjednocení Německa 1990)

 

 • 1967 – vznik Evropského společenství – přímý předchůdce EU
 • ESVO – Evropské sdružení volného obchodu; zakládá Velká Británie (6 státům v ES se daří, VB chce něco podobného)
 • Francie v čele s de Gaullem jsou proti rozšiřování EU + napjaté vztahy (de Gaulle nejdříve vetoval vstup VB do EU)

 

 • 1973 – rozšíření (z 6 na 9)
  1. vstup: VB, Irsko, Dánsko
  2. Norsko se snažilo 4x vstoupit (2x vetoval de Gaulle, 2x občané)
  3. integrace kvůli sporům nabrala skluz
 • 1981 – 2. rozšíření (z 9 na 10)
  1. přijato Řecko
 • 1986 – rozšíření (z 10 na 12)
  1. přijato Španělsko a Portugalsko (v 70. letech padly diktatury, chtěli utužit demokracii)
 • euroskepticismus/ euroskleroza = všichni zapomněli, co jim EU přinesla
 • 1985 – přijata Bílá kniha = jednotný evropský akt – konkrétní návod na společný trh (uznávání kvalifikací, započítávání důchodu,…)
 • 1992 – podepsána Maastrichtská smlouva
  1. 1993 vstoupila v platnost – vznik Evropské unie
 • rozdíl mezi Evropským společenstvím a EU – EU stojí na 3 pilířích (Evropské společenství, Společná zahraniční a bezpečnostní politika, spolupráce justice)
  1. obsah smlouvy: vznik pojmu – občanství EU; pasivní a aktivní právo do Evropského parlamentu; možnost kandidatury do komunálních voleb jiného státu; při nehodě se mohu obrátit na kterýkoli jiný konzulát EU
 • 1995 – 4. rozšíření (12 -> 15)
  1. Rakousko, Finsko, Švédsko
  2. Kodaňská a madridská kritéria – začaly se zpřísňovat podmínky pro vstup
 • právo EU – 80 000 právních předpisů – 40 000 se týkají zemědělství (vyčítáno)
 • 1997 (platnost od 1999) – amsterdamská smlouva
  • mimo jiné začlenila Schengenskou smlouvu do právního systému Evropské unie (Schengen pro všechny členy EU)
 • Agenda 2000 – dokument, naznačující širší perspektivu vývoje Evropské unie ve 21. století (zejména ze stránky ekonomické a politické)
 • 2004 – 5. největší rozšíření
  1. Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Polsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Kypr, Malta, Slovinsko
 • 12 hvězdiček na vlajce – v době tvoření vlajky -> 12 členů
 • 1999 – země postoupily z fáze společného trhu do fáze hospodářské měnové unie (11 států; euro nezavedly země: Dánsko, Británie, Švédsko, Řecko)
 • v ústavní smlouvě chtěli zavést náznak federalizace – evropský parlament, vlajka, hymna -> Francie a Nizozemí smlouvu odmítly
 • Lisabonská smlouva – z 90 % totožná, jen drobné úpravy; hodně odkazů na další smlouvy -> obtížné číst
  • listopad 2009 – podepsána v ČR
 • pasarela = právní mechanismus
  • pokud není významná změna -> když ji neschválíme do půl roku, bere se, že souhlasíme
  • př. urychlení jednání při řešení situace v Řecku
 • členem EU byly země: Alžír (kolonie Fr), Grónsko (jediné území, které vystoupilo)
 • do EU také patří: Francouzská Guyana, Madeira, Nová Kaledonie…
 • Rada Evropy nemá nic společného s EU!!! (součásti Rady – demokracie, lidská práva, soud ve Štrasburku)
 • EU má lepší ekonomiku než USA (nejhůře je na tom Rumunsko, Bulharsko; nejvyspělejší – Lucembursko)

 

Aktuální problémy

 • složitá a nepřehledná legislativa (5 stupňů zásahů EU – nařízení (dán postup), směrnice, rozhodnutí, doporučení)
 • různé představy o budoucnosti EU (federace x státy na stejné úrovni x Evropa z jídelníčku (vybírat)
 • obavy z dalšího rozšiřování (problematické Turecko)
 • udržitelnost sociálně-ekonomického modelu v době globalizace ->konkurenceschopnost
 • krize Eura – benefity Řecku (při rozpadu Eurozóny by vydělalo jen Německo)


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy