Expresionismus – maturitní otázka

dějiny-umění

 

   Otázka: Expresionismus

   Předmět: Dějiny umění

   Přidal(a): Terezmek

 

 

Expresionismus – malíři 20. století

 

Hlavní důraz je kladen na psychické momenty, dílo je projevem umělcovy duše. Díla jsou neveselá a snaží se navodit pocit úzkosti. Jde o zvýraznění citového poznatku. Pojem expresionismus vznikl jako opak od slova impresionismus.

 

Dodnes se nepodařilo přesně vymezit pojem expresionismus. Není snadné rozeznat, která díla do expresionismu patří a která ne. Pojem expresionismus vznikl jako opak od slova impresionismus. Ve Francii byl expresionismus na okraji zájmu. Edvard Munch byl nepochopen – jeho obrazy znázorňují drsný severský život a s takovýmto výtvarným projevem se nemohla Francie smířit. Zato když se u nás konala výstava Muncha, expresionismus měl velký ohlas, tento směr se prosadil také v německy mluvících zemích.

  • znaky: výraznost a deformace barev, pokroucené, zdeformované tvary, stupňování výrazu, cílem je vyjádřit vlastní prožitky a pocity, ohraničování černou linkou, gesta postav, výrazy, emoce (strach, úzkost, samota..), protiklad světla a stínu, života a smrti..
  • Některá díla mi připadají jako dětské kresby.

 

Edvard Munch –   (1863 – 1944), norský umělec, byl fyzicky i duševně osamělý (smrt v rodině) – to se projevilo v jeho dílech. Maloval díla vyjadřující úzkost, tragično, vášnivé lidské nitro, hrůzy smrti..

  • Jeho díla: Výkřik, Tanec života, Úzkost, Madonna, Nemocné dítě..

 

Další představitelé expresionismu:

–  James Ensor – hrůzné fantaskní náměty – bizardní karnevalové masky (symbol pokrytectví a škodolibosti), kostlivci, grimasy..

–  Emil Nolde – začal malovat až po těžké nemoci, – náboženská tématika, biblické náměty, květiny, velkoměstské a fantaskní výjevy – nacisté označili jeho obrazy jako zvrhlé umění.

 

Dvě skupiny německých umělců:

Die Brücke = Most, (1905). Používali jasné živé barvy, motivy napětí.. (př. Ernst Ludwig Kirchner, Nolde, Heckel..)

Der Blaue Reiter = Modrý jezdec, (1911). Vyjadřovali duševní hodnoty pomocí umění -> (Kandinskij – založil tuto skupinu (považován za autora prvního abstraktního obrazu)

F. Marc, Alfred Kubina – (dokázal sugestivním způsobem vyjádřit tísnivou atmosféru, morbidní náměty..)

 

Expresionismus u nás:

  • „Dílo Munchovo vybuchlo v našich srdcích jako petarda. Otřáslo námi v základech a všechny naše touhy, lásky a naděje zdály se najednou realizovány.“ (E. Filla)
  • Z této citace jde vyčíst, jakým impulzem byla pro mladé české umělce Munchova výstava.
  • -> Osma – Emil Filla, Bohumil Kubišta, Antonín Procházka, Otakar Kubín, Will Nowak, Vincenc Beneš a další.. Osma vzbudila silnou kritiku.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!