Počátky filmu a první polovina 20. století – světový film

dějiny

 

   Otázka: Počátky filmu a první polovina 20. století

   Předmět: Dějiny umění/Světový film

   Přidal(a): Tina

 


Které osobnosti patří k průkopníkům kinematografie ve světě a u nás?

 • L.J.Lumier, A.Lumier; Jan Kříženecký, Viktor Ponrepo

 

Charakterizujte tvorbu G. Meliese. Který filmový žánr má kořeny v jeho tvorbě.

 • Triky, kolorování -science-fiction -např. Cesta na měsíc

 

Jak se ve filmu projevil dadaismus a surrealismus?

 • Snaží se o zachycení snů, představ, pocitů a myšlenek; několik pokusů vytvořit čistě surrealistické filmy, patrně nejznámější se staly filmy od Luise Bunuela Andaluský pes a Zlatý věk
  – Ludvík Šváb – krátké filmy (o něm Martina Kudlacek: L’Amour fou)
  – současný: Švankmajer, Lynch, Jařab


Charakterizujte meziválečnou tvorbu L. Bunuela a souvislosti s tvorbou S. Daliho.

 • Dalí byl blízký přítel Bunuela. Svůj první film – Andaluský pes, natočil v roce 1929, poté co společně se Salvadorem Dalím ve Figueresu napsali scénář. Kladli si přitom za cíl zachytit nevědomé procesy, nepoužít nic, co by mohlo být jakkoli vysvětleno. Po zveřejnění filmu, v červenci téhož roku, se mu dostalo vřelého uznání z řad surrealistů a Buñuel byl přijat do skupiny kolem André Bretona. Druhý fiom – Zlatý věk – Dalího podíl minimalizován kvůli nejednosti – veřejný skandál –film zakázán.


Jaké filmové postupy se využívaly již v éře němého filmu?
Charakterizujte němé grotesky, uveďte 2-3 protagonisty.

 • Mark Sennett: grotesky – šlehačkové bitvy, policajti,např. Chaplin si vydělává na živobytí -Buster Keaton: Frigo na mašině

 

Charakterizujte tvorbu Ch. Chaplina, alespoň po jednom celovečerním filmu z němé éry, ze zvukové éry a z doby po druhé světové válce.

 • Patří k nejslavnějším světovým filmovým tvůrcům. Své filmy vytvářel od námětů, přes scénář a režii až po hraní v hlavní roli., první dlouhometrážní – KID, Chaplinovým prvním zvukovým filmem byl Diktátor, parodující Hitlera, V nejosobnějším snímku Světla ramp (1952), za který získal Oscara za hudbu, ztvárnil stárnoucího kabaretního


Charakterizujte německý expresionistický film, vysvětlete historické souvislosti.

 • Subjektivní pocity (strach, vina, láska) -stylizovaný obraz, malované dekorace, fantastično


Charakterizujte sovětský velký němý film, vysvětlete dobové souvislosti, význam kinematografie v Sovětském Svazu. Zaměřte se na tvorbu S. Ejzenštejna.

 • Dobové souvisloti politické, zmeny režimu: svržení carské rodiny, nástup bolševiků – jednona, všichni budeme mít stejně.
  – Ejzemšzejn – film Křižník Potěmkin, odehrává se v roce 1905 – zvolen za nejlepší film 1958, je o poražené ruské revoluci. Mistrovský střih jednotlivých scén a specifiké postupy. Spolupráce s Prokofjevem: hudba. Dále fimy: Stávka, Generální linie …


Vysvětlete význam filmu v nacistickém Německu. Zaměřte se na tvorbu L. Rieffenstahlové.

 • Má propagovat fašismus. Riefenstahlová (po projevu Hitlera se s ním toužila setkat, setkání se uskutečnilo s jejich vzniklou spoluprácí) má Hitlerovi pomáhat k propagaci Německa, točit filmy pro něho. Triumf vůle – hodně ocenění, po válce ale zavržen. Olympia – olympijské hry v nacist.německu. – Mistryně v dokumentárních filmech – oprvé kamera pod vodou, esteticky kreativní.

 

Na příkladu tvorby O. Wellse vysvětlete význam společensky angažovaného filmu.

 • Filmy (doporučený výběr): Cesta na Měsíc, Andaluský pes, Intolerance, Velká vlaková loupež, Kid, Diktátor, Kabinet dr. Caligariho, Metropolis, Občan Kane zjistit informace o filmech (ČSFD, Wikipedie, různé encyklopedie k dějinám kinematografie), shlédnout alespoň ukázky (Youtube)
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!