Impresionismus a postimpresionismus – dějiny umění

dějiny

 

Otázka: Impresionismus a postimpresionismus

Předmět: Dějiny umění

Přidal(a): Eliška

 

1) IMPRESIONISMUS

 • Ovládl v 70. letech 19. století především francouzské malířství.
 • Impresionisté se snaží zachytit okamžik, jeho náladu a prchavou atmosféru za pomoci barevných skvrn, které vytvářejí chvějící se plochu.
 • Většinou nepoužívali černou barvu, protože se v přírodě běžně nevyskytuje.
 • Celý směr byl pojmenován podle obrazu MonetaImprese: východ slunce.

 

3 základní zdroje impresionismu:

1) Angličtí krajináři 18. – 19. století (romantismus)

 • Pokoušeli se ve svých obrazech zachytit proměnlivé hry světla.
 • Zástupci: John Constable a William Turner
 • Turner byl první malíř, o kterém kritika prohlásila, že se hodnota jeho obrazů nezmění, pověsí-li se vzhůru nohama.
 • Obrazy: Parník ve sněhové bouři, Déšť, pára, rychlost

 

2) Barbizonská škola

 • Roku 1825 se někteří francouzští malíři usadili nedaleko vesnice Barbizon a malovali krajinné motivy přímo v plenéru.
 • Například: Camille Corot Most v Mantes

 

3) Édouard Manet

 • Otec impresionistů, sám jejich techniku ale nikdy nepřevzal.
 • Šokoval pařížskou smetánku roku 1863, kdy vystavil v Salónu obraz Snídaně v trávě a o dva roky později obraz Olympia.
 • Má velký význam pro impresionisty, protože jako první začal nabourávat staré zásady v malířství a dostal se do konfliktu s uměleckou tradicí Francie.
 • V jeho obrazech se stává barva nejdůležitějším vyjadřovacím prostředkem.
 • Byl člověkem vzdoru, umělcem, který neváhal být svým.
 • Další obrazy: Bar ve Folies-Bergére

 

CLAUDE MONET

 • Je považován za nejryzejšího impresionistu, celý život zůstal věrný jeho technice.
 • Často maloval cykly, v nichž stejný námět zachycoval v různé denní i roční době.
 • Studoval v Pařížském ateliéru, kde se setkal se Sisleym a Renoirem.
 • Vystavoval na Salonu v roce 1867. Kritikou byl odmítán.
 • Jeho žena Camille předčasně umírá. Znovu se oženil, ale i jeho druhá žena zemřela dříve než on a 3 roky po ní i jeho syn z prvního manželství. Sám Monet se dožil vysokého věku (86 let).
 • Díla:
  • Nádraží St. Lazare
  • Dáma se slunečníkem
  • Kupky sena – mají blízko ke geometrické abstrakci
  • Divoké máky
  • Rouenská katedrála – zachycuje světelné niance v různém denní světle
  • Temže v Londýně
  • Lekníny – napnul pásy pláten do oblouku, tvoří půlkruh

 

AUGUSTE RENOIR

 • Byl náruživým malířem.
 • Bojoval v prusko-francouzské válce.
 • Cestoval po Alžíru a Itálii.
 • Účastnil se výstav impresionistů.
 • Ve stáří postižen paralýzou obličeje.
 • Trpěl revmatismem, neudržel ani štetec v ruce, nechával si ho přivazovat.
 • Maloval až do posledních hodin života.
 • Byl malířem radosti, více maloval než dýchal.
 • Používal i černou barvu.
 • Především figurální malíř, vynikající portrétista.
 • Jeho portréty žen jsou něžné, převládá jemně růžová barva pleti, mistrovské zachycení hry světelných paprsků na lidském těle.
 • Přezdívalo se mu „malíř zkaženého masa“, protože používal na kůži i zelené odstíny.
 • Díla:
  • Houpačka
  • Moulin de la Galette
  • Snídaně veslařů
  • Deštníky
  • Tanec v Bougivalu

 

CAMILLE PISSARO

 • Byl převážně krajinářem.
 • Udržoval hnutí pohromadě. Byl aktivním organizátorem výstav.
 • Za prusko-francouzské války vojáci okupovali jeho dům a zničili přes tisíc jeho děl.
 • Měl významný vliv na vývoj Cézanna.
 • Později se seznámil se Seuratem a Signacem a začal experimentovat s pointilistickou technikou.
 • Díla:
  • Zahrada v Pontoise
  • Most v Rouenu za deště
  • Zimní ráno na boulevard Montmartre

 

ALFRED SISLEY

 • Angličan, krajinář
 • Díla:
  • Povodeň v Port-Marly
  • Zasněžená scenérie v Moretu

 

EDGAR DEGAS

 • Nepovažoval se za impresionistu, ale za realistu.
 • Věnoval se malbě a sochařství.
 • Jeho témata: život na jevišti, v zákulisí, baletky, dostihy
 • Byl dobrým kreslířem, používal techniku pastelu.
 • Výrazně se mu zhoršoval zrak.
 • Díla:
  • Taneční třída
  • Orchestr v opeře
  • Koupel
  • Čtrnáctiletá tanečnice – oblečená socha, jediná kterou veřejně vystavil

 

2) POSTIMPRESIONISMUS

 • Jeho členy jsou výrazné osobnosti, které po malířské stránce nemají mnoho společného, ale spojoval je názor na impresionisty – zůstali pouze na povrchu viděného.
 • Postimpresionisté se tedy snažili dostat více zpět do nitra umělce, do jejich představ a vizí. Řešili hlubší záležitosti, např. význam barev. Ve svých dílech zobrazovali svůj citový vztah k realitě, což způsobilo, že neměli strach realitu deformovat a nakládat s ní dle své libosti.

 

Pointilismus

 • Pointilisté neuznávali míšení barev na paletě. Jejich technika spočívala v nanášení malých skvrn čistých barev na plátno. Barvy se mísily až v oku diváka při odstupu od obrazu.

 

GEORGES SEURAT

 • Byl matematicky přesný. Jeho obrazy byly založeny na přesných myšlenkách o kompozici a předcházela jim pečlivá příprava v četných studiích.
 • Vycházel ze zásady, že radost se má vyjadřovat jasnými a teplými barvami a liniemi vystupujícími nad horizont, klid by měl být vytvářen horizontálností a vyvážeností teplých a studených tónů, smutek tmavými barvami a liniemi klesajícími pod horizont.
 • Maloval poetické obrazy.
 • Díla:
  • Modelky
  • Nedělní odpoledne na ostrově Le Grande Jatte
  • Koupání v Asniéres
  • Cirkus, Kankán – obrazy plné pohybu

 

PAUL SIGNAC

 • Byl nadšený námořník, namaloval řadu mořských výjevů.
 • Díla:
  • Papežský palác, Avignon
  • ístav v Saint-Tropez
  • ístav v Marseilles

 

PAUL CÉZANNE

 • Představitelem konstruktivistického směru postimpresionismu.
 • Je považován za otce „moderního malířství“. Na jeho umění navazovali představitelé kubismu, futurismu, orfismu a geomterické abstrakce.
 • Prožil většinu života v Aix-en-Provence, kde maloval především krajinu.
 • Ve svých prostých zatiších s ovocem na bílém ubruse se vždy snažil dobrat k základním geometrickým tvarům => „Vše v přírodě se modeluje podle koule, kužele a válce.“
 • Objemy forem nemodeloval světlem a stínem, ale intezitou barvy.
 • Díky řazení čistých barevných tónů vedle sebe vytvořil na plátnech dojem prostorové hloubky.
 • V těžkém uměleckém zápase o vlastní malířské vidění světa prošel 4 obdobími:
  • 1) Temné období – zabýval se ponurými tématy orgií, únosů a vražd
  • 2) Impresionistické období – maloval pod vlivem svého přítele Camilla Pissarra a rozjasňoval svou paletu
  • 3) Vrcholné období – v něm vznikaly velkolepé série pohledů na horu Sainte-Victoire v Provenci.
  • 4) Pozdní období – Vrcholil jeho vytříbený „kubizující“ výraz
 • Díla:
  • Dívka u klavíru
  • Hora Sainte-Victoire  – série pohledů
  • Hráči karet
  • Zátiší s jablky a pomeranči
  • Velké koupání

 

VINCENT VAN GOGH

 • Holandský malíř a grafik, představitel expresivní větve postimpresionismu. Navazovali na něj umělci expresionismu a fauvismu.
 • Za svou krátkou kariéru jednoho desetiletí namaloval kolem tisíce obrazů. Za svůj život však prodal jen jeden jediný.
 • Vytvořil si nápadně originální styl, v němž odvážné barvy a prudké tahy štětce vyjadřují intenzivní emoce.
 • Jeho příchod do Paříže v roce 1886 byl bodem obratu v jeho tvorbě. Pod vlivem impresionismu nahradil starší tmavé portréty venkovanů barevnými malbami, jimiž se zapsal do paměti.
 • Z Paříže odjel malovat do Arles, kde ale propukla jeho duševní choroba. Ta vyvrcholila po konfliktu s Gauginem, jehož van Gogh ohrožoval na životě a později si jako pokání uřízl kus ucha.
 • V posledních letech života se léčil, nakonec ale spáchal sebevraždu.
 • Díla:
  • Slunečnice
  • Kostel v Auvers
  • Obilné pole s havrany
  • Obilné pole s cypřiši
  • Hvězdná noc

 

PAUL GAUGIN

 • Malíř, grafik a řezbář, představitel symbolicko-koloristické větve. Jeho uměním se inspirovali fauvismus, symbolismus a skupina Nabis.
 • První malíř, který vnesl do umění prvky primitivních národů.
 • Jeho obrazy jsou charakteristické souvislými barevnými plochami (synteza), jež jsou ohraničena konturou (cloisonismus).
 • Měl od mládí neklidnou povahu a lákaly ho daleké kraje.
 • Po krátkém impresionistickém období, kdy tvořil pod vlivem Pissarra a vystavoval se skupinou, opustil v 35 letech své původní povolání a rodinu s dětmi a věnoval se výhradně umění.
 • Utekl před civilizací a příliš spořádaným způsobem života nejdříve do Bretaně a pak na Tahiti.
 • Od bezprostředního záznamu zdejšího exotického prostředí, přes psychologicky motivované obrazy, zde došel až k filozoficky založeným kompozicím.
 • Díla:
  • Zjevení po kázání
  • Žlutý Kristus
  • Tahitské ženy na pláži
  • Duch mrtvých bdí
  • Odkud přicházíme? Kdo jsme? Kam jdeme?

 

HENRI TOULOUSE-LAUTREC

 • Malíř a grafik z významného šlechtického rodu.
 • Žánrovým figuralismem navazoval na tvorbu Edgara Degase.
 • V dětství si zlomil obě nohy a ty mu přestaly růst. Jako tělesně postižený se dostal na okraj společnosti a jeho světem se staly kavárny, kabarety, cirkusy, tančírny a nevěstince, ze kterých čerpal své náměty.
 • Zachycoval slavné zpěváky, zpěvačky a tanečnice, většinou z Moulin Rouge a Moulin de la Galette, a vytvořil pro ně i první litografické plakáty.
 • Stal se zakladatelskou osobností moderní grafiky.
 • Základem jeho stylu je bravurní kresba, které je podřízena expresivní malba.
 • Díla:
  • Le Divan Japonais – plakát
  • Ambassadeurs: Aristide Bruant – plakát
  • Tanec v Moulin Rouge
  • cyklus Cirkus – barevné tužky na papíře
  • Salon v Rue des Moulins
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!