Fašismus (Mussolini) a nacismus (Hitler)

 

   Otázka: Fašismus (Mussolini) a nacismus (Hitler)

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Jana Nováková

 

 

 

 

Fašismus(Mussolini):

Charakteristika:

 • Ø Krajně pravicové politické hnutí
 • Ø Nadřazuje zájmy celku(státu, národa) nad zájmy jednotlivce
 • Ø Stojí v opozici vůči demokracii a liberalismu, spolu s cizinci a přistěhovalci je považuje za původce všeho špatného
 • Ø V čele státu požaduje silného vůdce(vůdcovský princip)
 • Ø K potlačení opozice využívá násilí a moderní metody propagandy a cenzury

 

Fašistické státy:

 • Ø Itálie
 • Ø Japonsko
 • Ø Německo

 

ITÁLIE:

Benito Mussolini:

 • Narodil se roku 1883 v italském Dovia di Predappiu
 • Jméno mu rodiče zvolili podle mexického prezidenta Benita Juáreze
 • I když byl problémovým dítětem, s prospěchem neměl problém a tak roku 1901 dokončil školu a stal se učitelem
 • Další rok uprchl do Švýcarska, aby se vyhnul službě v armádě
 • Měl tam problém najít práci učitele
 • Díky svým aktivitám v socialistickém hnutí byl deportován do Itálie, kde musel nastoupit do vojenské služby
 • Roku 1909 získal místo učitele v Trentu, kde také pracoval pro socialistickou stranu a psal do dělnických novin
 • Kolem roku 1915 začíná vydávat své noviny, kde se objevují náznaky jeho původní ideologie
 • Následně vstupuje do víru 1. světové války, z nějž ho vytáhlo zranění, když byl zasažen střepinou z granátu
 • Po skončení války v Miláně zakládá Fasci di Combattimiento(Bojové svazky), což je polovojenská politická organizace, ne strana
 • Roku 1921 se dostává do parlamentu a téhož roku mění název Bojových svazků na Partio Nazionale Fascista(Národní fašistická strana)
 • V listopadu 1922 se postavil do čela 30 000 mužů a zahájil slavný Pochod na Řím
 • Italský král se rozhodl nezasáhnout a namísto toho jmenoval Mussoliniho ministerským předsedou(stal se nejmladším premiérem italské historie – bylo mu 39 let)
 • Roku 1925 byla vyhlášena v Itálii diktatura
 • Mussolini byl schopný mediální manipulátor a dařilo se mu vytvářet kult vlastní osoby
 • Vedl výbojnou zahraniční politiku, která vedla k tvrdému prosazování italských zájmů v Lybii(v té době italská kolonie)
 • Vše vyvrcholilo útokem na Habeš(dnešní Etiopie) a zabráním jejího území
 • Dalším výrazným zásahem do mezinárodního prostředí byla podpora generála Franca ve španělské občanské válce
 • Franca podporovalo také Německo, kterému se Mussolini svou zahraniční politikou stále více přibližoval
 • Výsledkem bylo uzavření tzv. „Ocelového paktu“ mezi oběma zeměmi v roce 1939(je tak potvrzena osa Berlín-Řím, která se později stala osou Berlín-Řím-Tokio)
 • S Blížící se druhou světovou válkou otevřeně hovořil o obnovení římské říše
 • Ještě před samotným vypuknutím války narychlo zabral Albánii
 • V roce 1940 se zapojil do bojů proti Francii a Británii
 • Jeho další výboj v roce 1940 mířil do Řecka, ale po počátečním úspěchu začaly italské jednotky tvrdě prohrávat, tak musel zasáhnout Hitler a jeho německé jednotky, aby zabránil fiasku
 • Mussolini poté vyhlásil válku SSSR a později i USA
 • Jeho  dosavadní spolupracovníci se k němu začali obracet zády
 •  Vrcholem bylo setkání fašistické rady v červenci 1943, po kterém italský král zbavil Mussoliniho jeho pravomocí
 • V premiérském křesle jej nahradil nevýrazný generál Badoglio, který již v září uzavřel se spojenci příměří
 • Po osvobození Mussoliniho komandem v čele s Ottem Skorzenym, se Mussolini přemístil na sever Itálie, kde založil Italskou socialistickou republiku, která je v dějinách známa spíše jako „Republika Saló“(v podstatě to byl loutkový stát zcela podřízen Německu)
 • V roce 1945 byla Mussoliniho pozice tak nejistá, že se ozhodl uprchnout do Německa, ale byl rozpoznán italskými komunistickými partyzány a 28. Dubna 1945 byl zastřelen v malé vesničce Giulino di Mezzegra
 • Jeho tělo bylo následně pohřbeno v Miláně, ale později bylo převezeno do rodného Pedappia

 

Nacismus(Hitler):

Charakteristika:

 • Ø Jinak také „hitlerismus“
 • Ø Je to totalitní ideologie oficiálně uplatňována diktaturou v Německu v letech 1933-1945(tzv. Třetí říše), prostřednictvím Národně socialistické německé dělnické strany(NSDAP) vedené Adolfem Hitlerem
 • Ø Nacistická ideologie kombinuje prvky socialismu, nacionalismu, pangermanismu (preference rasy před národem a idea sjednocené germánské Evropy), fašismu a rasismu (zvláště antisemitismu)
 • Ø Nacionálně-socialistický program
 • Ø Vláda s využitím některých prvků fašistické doktríny
 • Ø Rasismus, antislavismus a antisemitismus, který nakonec vyústil v holocaust
 • Teorie nadřazenosti árijské (germánské, nordické) rasy, teorie nadčlověka (nejedná se přímo o nadčlověka ve významu uváděném Nietzschem, ale o vizi přizpůsobenou lépe potřebám nacismu)
 • Ø Uplatňování tzv. rasové hygieny, což značí genocidu(uplatňoval ji např. na Židy)

 

NĚMECKO:

Adolf Hitler:

 • Narodil se roku 1889 v rakouském městečku Branau
 • Navštěvoval nižší reálné gymnázium v Linci, ale ve škole si vedl špatně
 • Žil ve vídeňských noclehárnách kde se živil výrobou a prodejem pohlednic
 • V roce 1913 se přestěhoval do hlavního města Bavorska(Mnichova)
 • Po vypuknutí 1. světové války, vstoupil jako dobrovolník do armády
 • Ve válce byl vyznamenán Železným křížem za statečnost
 • Kapitulace Německa pro něj znamenala velkou ránu, brzy sám sebe přesvědčil, že armáda nebyla poražena ,ale zrazena Židy,socialisty,komunisty,a dalšími zbabělými protivlasteneckými skupinami
 • Po válce se vrátil do Mnichova a vstoupil do Německé dělnické strany(DAP)
 • Roku 1921 inicioval změnu názvu na NSDAP
 • Převzal mnoho názorů od italského fašistického vůdce Benita Mussoliniho
 • Roku 1923 se v Mnichově pokusil o převrat, po nezdaru byl zatčen, odsouzen a vězněn
 • Ve vězení napsal knihu Mein Kampf(Můj boj) ve které vyjadřuje své politické názory na „podřadné“ rasy a národy
 • V roce 1926 založil osobní policii SS
 • 31.1.1933 byl Hitler jmenován říšským kancléřem, ale nacisté získali jen několik dalších míst ve vládě
 • V boji za samovládu použil Hitler všechny prostředky – likvidoval své politické protivníky (požár říšského sněmu v roce 1933) a zbavil se vůdců SA
 • Po Hindenburgově smrti v roce 1934 vyhlásil konec republiky a začal budovat 3. říši
 • Sám se prohlásil za vůdce národa a velitele armády
 • Od roku 1935 se součástí německého právního řádu staly „norimberské zákony“ =rasistické zákony nacistického Německa o „říšském státním občanství a o ochraně německé krve a německé cti“
 • Ty propůjčily právní podklad k zabavování majetku Židům, Romům i Slovanům
 • Později umísťování do ghett(Terezín) a v konečné fázi deportaci do koncentračních táborů (např. Osvětim), kde byli tito lidé zabíjeni po statisících v plynových komorách
 • Budoval systém jedné strany, vševládný policejní režim, v zahraniční politice postupně, v podstatě bez odporu, revidoval versailleskou mírovou smlouvu(obnova branné moci 1935, obsazení Porýní 1936, rozbití ČSR 1938-39), v létě uzavřel dvě smlouvy se SSSR a 1.září 1939 napadl Polsko, což vyvolalo rozpoutání 2.světové války, z počátku měl velké úspěchy (obsadil skoro celou Evropu), ale na přelomu 1942-43 v bitvě u Stalingradu došlo ke zlomu
 • Na konci války, po vpádu sovětské armády do Berlína, se společně se svou manželkou Evou Braunovou ukryl do podzemního krytu, kde 30.4.1945 spáchali sebevraždu pomocí kyanidu a střely do hlavy
 • Sovětská armáda jeho tělo o dva dny později našla, spálila a rozprášila nad německými močály


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy