Formy vlády – Řecko v 5. století

 

   Otázka: Formy vlády – Řecko v 5. století

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Kolda

 

Formy vlády – Řecko v 5.st.

 • referuje že demokracie umožňuje rotaci moci bez válek, řecko ukazuje, jak demokracie ovlivňuje časti života
 • král pouze v homérské době a stejně toho moc nezmohl (monarchie)

 

Aristokracie – nejčastější způsob vlády
– aristoi – lepší než ostatní, kratos – moc
– myslí si že vláda má dispozice k vládnutí
– Eugeneis – dobrého rodu, dobré krve
– funguje do té doby, dokud je tvrzení věrohodné
– bohatá střední vrstva – živí se obchodem, řemeslem -> zbohatlíci, jsou někdy bohatší než Eugeneis -> mají tendenci šahat po moci

 

Oligarchie – rozdělení moci ne podle rodu ale majetku
– oligos – někteří
– vláda menšiny – šlechtici + zbohatlíci
– ti co mají majetek – lépe dbají o město, ti co nemají majetek, nemají co ztratit

 

Tyranos – někdy se zmocní vlády silný jedinec
– životnost není valná, většinou je shodí, ztrhne kormidlo moci

 

Démos = lid
– politicky démos – nejsou ženy, cizinci, otroci
– většina společnosti Démos není
– 60 % spol.nemá politické práva
– na poměry dřívějších časů poměrně široká skupina
– v 6/5.st. nabírá na významu
– mezník – Řecko-Perské války (vyhráli Řekové, mobilizovali všechny zdroje) – lidové vrstvy se radikalizují, podíleli se na válce -> žádají svůj podíl na politické moci
– Hoplita – těžkooděný pěšák, kdo má moc má i odpovědnost
– Hoplitská reforma – kritérium na vojenskou službu – voják musí být schopen si koupit výzbroj
– co občan to voják -> démos chce i politickou moc
– Athény – od oligarchie k demokracii, Perikles
– ELETHÉRIA – svoboda

 

Demokracie – předávání (cirkulace) moci (voleno na 1 rok), kvantita se přelévá v kvalitu, každý si může dělat co chce v rámci limit, -> moc zevšední, zobecní – brát ohled na demos (podlézání)

 • -> otevřou se pojmy jako morálka, právo -> není to už jen přímý výron z boha (už to není nic posvátného) -> desakralizace ve všech sférách -> relativizace hodnot
 • morálka – relativní konfekce -> řecká duše upadne do zmatku, hluboký vnitřní neklid
 • politický, radikální ale i kulturně konzervativní
 • Aristokraté – Miltiádés, Periklés, Platon (-> v prvních fázích že tu funkci zvládnou nejlépe, nedůvěra – vyhnanství )
 • hlad po vzdělání – démos chce dohnat vzdělanost, kterou má aristokracie, chce se vyrovnat aristokratům, potřeba učitelů -> na vzdělávací potřebu zareaguje filozofie
  – démos chce praktické, právní, kulturní věci -> filozofie se antropologizuje (sestupuje do praktické sféry života) -> otevře to spoustu otázek, relativizovat, společenské fotky
  – schopnost veřejně vystupovat – rétorika, matematika, estetika/poetika(tradiční hodnoty, kulturní vzorce), vznikla sofistika (5.století)
  -> filozofové vyučují jako forma obživy


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy