Francie a evropské středomoří – zeměpis

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Francie a evropské středomoří

   Předmět: Zeměpis

   Přidal(a): svabik

 

 

Porovnání přírodních poměrů a hospodářství

 

obyvatelstvo: Německo(80)→Francie(60)→ Británie (60)→ Itálie (60)→ Polsko (40)→ Španělsko (40)

 

-FRANCIE (republika)

– „země Gallského kohouta“, v G7

rozloha: 547000 km2 – 2. největší země po Ukrajině

obyvatelstvo: 58 mil. obyv. – 90 % Francouzi(Románi) Bretanci,

Boskové, Alsasové, Lotričané

náboženství: katolíci 77%, muslimové 3%, protestanti 1%

administrativní členění: 96 departementů seskupených do 22 regionů,

z nichž Korsika má zvláštní statut

měna: euro

 

Přírodní poměry:

povrch: poloostrov: Normandský, Bretaňský

pohoří: J – Pyreneje, Alpy – Savojské (Mont Blanc 4810m),

Francouzské středohoří, Švýcarský Jura, Vogézy, Ardeny

nížiny: Francouzská nížina, Pařížská pánev

vodstvo: řeky: Seine, Loira, Garonna, Saona, Rhona – ledovcový typ,

nejvíce vody je v létě, výroba elektrické energie

klima: Z – mírné oceánské klima, směrem do vnitrozemí přibívá

kontinentality, J – subtropické středomořské,V – chladnější

zimy a teplejší léta, která jsou zpravidla chudá na srážky,

klima v horách je chladnější a vlhčí

 

Hospodářství:

průmysl – druhé místo za Německem a čtvrté místo ve světě, ale má

relativně omezené přírodní zdroje, přesto S a SV uhlí, železná

ruda, bauxit, soli, uran

 • zaměstnává 26%e.č.o.

 

Těžký průmysl – zpracování ropy a výrobu Fe, oceli, Al, cementu, papíru, chemikálií a strojírenství; pneumatiky – v Clermont Ferrand (Michellin); Známý je také zbrojní a elektrotechnický koncern Thomson.

– Francie zaujímá v Evropě 2. místo v produkci automobilů (Renault, Citroen, Peugot) a 3. ve výrobě oceli.

textilní průmysl (na severu a v Paříži – centru světové módy a výroby oděvů). V Lyonu se nachází množství textilek.
Nerostné suroviny: bauxit (složka pro výrobu hliníku), nafta a malé naleziště zemního plynu (Pyrenejí), Fe (na hranicích s Lucemburskem), uran (Nantes), draselné soli (hranice s Německem a Švýcarskem), wolfram (Pyreneje).

 

Odvětví průmyslu:

1) energetika: 80 % v jaderných elektrárnách, střed Francie Ural, ve Francii byla postavena jako první ve světě přílivová elektrárna

2) hutnictví: železná ruda – SV, barevné kovy – výroba hliníku v povodí Rhöny.

3) strojírenství: dopravní prostředky (osob. automobili, letadla, letadla Concord, rychlovlaky, vlaky T. G.V., elektrotechnika.

4) chemický: přístav Marseille, Le Havre, Sehovne

5) lehký průmysl: potravinářský (sýry, víno), kosmetika, textilní (móda)

 

zemědělství – smíšené zemědělství mírného pásu

– zaměstnává 4% e.č.o.

největší producent zem. výroby z Evropských vyspělých zemích

Živočišná výroba převažuje – chov skotu (v horách) na maso a mléko, chov prasat (nížiny), rybolov (Normandie, Bretaň)

Rostlinná výroba – 1.místo pšenice v Evropě („obilnice Evropy“), cukrovka, v podhůří brambory, citrusy, vinná réva =) kulinářská oblasat (Gaseagne, Bordeaux).

– výroba šampaňského je v Champagne

– výroba sýrů (camembert, Rokfór)

 

Doprava: nejvýznamnější letiště Orly, nejvýznamější tunel Vel. Británie-Francie

Služby: 70% e.č.o., velice rozvinutá doprava (nejrozšířenější silniční síť v Evropě, v Paříži 3 letiště, vlaky T.G.V., největší vnitrozemská vodní síť

 

-EVROPSKÉ STŘEDOMOŘÍ-

Mezi tyto státy patří Španělsko, Portugalsko, Itálie, Řecko a dále také Vatikán, San Marino, Andorra, Malta.

 

-Španělsko (království)-

rozloha: 505tis. km2

počet obyv.: 40 mil.

státní zřízení: konstituční monarchie (král Juan Carlos)

Hlavní město: Madrid

nár. složení: 73% španělé, 16,5% katalánci (Barcelona), 8% galicijci,

2,5% baskové

Měna: euro

Úřední jazyk: španělština, katalánština

– dílčí jednotkou jsou provincie a dále obce

 

Přírodní poměry:
povrch: polovina celého území tvoří náhorní plošiny

– náhorní plošina: Meseta (600-800m.n.m.) – skoro poušť

– horská pásma: Pyreneje, Sierra Nevada, Kantaberské

– pohoří: Iberské pohoří, Kastilské pohoří

– nížina: Andaluská nížina na JZ

– úrodné roviny a nížiny: povodí řeky Ebra

– ke Španělsku patří rovněž Baleárské a Kanárské ostrovy

vodstvo: největšími řekami, které se vlévají do Atlantiku jsou: Tajo

(Tejo), Duero, Guadalquivir a Guadiana.

 • do Středozemního moře se vlévá Ebro.
 • mořské přehrady pro výrobu elektřiny

podnebí: převážně J a V středomořské (teplé léto, mírné zimy)

 • ve vnitrozemí převládá kontinentální (malé srážky)
 • subtropické klima

 

Hospodářství

Zemědělství: zaměstnává 9% e.č.o.

 • méně produktivní; soustředěno na pobřeží nebo podél řek
 • nejvýznamnější je Andalusie
 • subtropické zem. – subtrop. plodiny (ovoce, vinná réva, olivy – 1. na sv v produkci, citrusy – 1. v Evropě, mandle, ořechy, tabák, bavlna, kork. dub, obiloviny – vnitrozemí)
 • živočišná výroba nenáročná: chov prasat, ovcí, koz

 

Průmysl: málo nerostných surovin

– významnější těžba uhlí, rud, ropy, zemního plynu (i dovoz), síry, soli, kaolin (na porcelán)

– energie získávána dvěma způsoby – vodní elektrárny, které tvoří 25 % produkce elektřiny a jaderné elektrárny (40 %)

– hutnictví, dopr. strojírenství (Seat, Toledo – automobilky), chemický, potravinářský průmysl ( vinná réva a ryby)

Přírodní zdroje: dřevo, kůra korkového dubu, ropa, zemní plyn, nerudné suroviny,

Nerostné bohatství: světovým producentem rtuti

 • evropsky významná je dále těžba stříbra, uranu a pyritů
 • těžba hnědého a černého uhlí klesá

 

Sídla: Madrid, Barcelona, Valencia

 

Zajímavosti Ve Španělsku žije několik skupin obyvatelstva, které mají vlastní jazyky i kulturu. Některé z nich usilují o získání samosprávy či dokonce samostatnosti. Především jde o Basky na severu, jejichž organizace ETA využívá při boji za nezávislost i teroristické akce. V 70. letech získaly Baskicko i Katalánsko autonomní statut.

 

Kanárské ostrovy

– autonomní oblast Španělska; rozděleny na dvě provincie

– Z provincie Tenerife – ostrovy Hierrro, La Palma, La Gomera a Tenerife(Pico del Teide) a V provincie Gran Canaria ostrovy Gran Canaria, Fuerteventura a Lanzarote

– sukulenty, Z ostrovy – užitkové plodiny

 

Baleáry

– tvoří autonomní oblast (Mallorca, Menorca, Cabrera, Ibiza a Formentera)

– pobřeží je členité a strmé, zejména na Ibize.

– klima – subtropické, ovlivňované mořem, zimy mírné a léta horká

– keře plazy ropuchy

– zemědělství, ale hlavně cestovní ruch

 

PORTUGALSKO (republika)

rozloha: 90 000 km2
počet obyv.: 10 milionů obyvatel

hlavní město: Lisabon.

nár. složení: portugalci 99%, kapverďané 0,1%, Afričané, Brazilci

 

Přírodní poměry:
Povrch: Z nížiny, V horská pásma
Vodstvo: Tejo, Douro, Guadiana
Klima: na S je vlhké a na J je subtropické

 

Hospodářství
Průmysl:

– velké zásoby rudných surovin, ale málo paliv

– největší odvětví – textilní průmysl (bavlna), potravinářský (sardinky, vino, subtropické plodiny), zpracování korku, strojírenský, chemický (cement)

– nejvýznamnější z rud: wolfram, měď, cín, stříbro

– nerudné suroviny – kaolin, mramor, soli

– hl. centra: Lisabon, Porto
Zemědělství: zaměstnává 11 % e.a.o.

– spíše méně produktivní

– dominuje rostlinná výroba – korek (první na světě v pěstování), olivy, citrusy, vinná réva, obilí (dovoz), rýže, jedlé kaštany

– živ. výroba – více chov ovcí, méně chov skotu, prasat

 

ITÁLIE (republika)

rozloha: 300 000 km2
počet obyv.: 57 milionu obyvatel
hlavní město: Řím

nár. složení: Italové 95%, Sardiňané 2,5%

Italské kolonie: Sardinie, Sicílie, Toskánské a Lipanské ostrovy.

 

Přírodní poměry:

povrch: Alpy – Mount Bianco (Mt.Blanc); Apeniny – Gran Sasco; Etna,

Vesuv, Stromboli, Vulcan; Pádská nížina
vodstvo: Pád, Tibera, Gardské jezero, Lago Maggiore, Comachio

podnebí: většina středomořské subtropické klima, které k S přechází

v mírné se suchým horským létem

– S část – vysokohorské klima

 

Hospodářství

Průmysl:

 • ve větším množství se těží – soli, síra, mramor, rtuť, rudy (zn, Pb, Ag)
 • málo – ropa (Sicílie), zemní plyn (Pádská nížina)
 • největší postavení: dopravní stroj. (automob.), elektronika, elektrotechnika, hutnictví, prům. stavebních hmot, textil, obuv, potrav. prům.
 • nejvýzn. prům. oblasti – Milán, Turín (stroj. prům.), Janov (význ. přístav), Řím a okolí, Benátky
 • automobilka FIAT (v Turíně) FERRARRI motocykly; domácí spotřebiče – ZANUSSI; textil, obuv, elektronika
 • Energetika: 80 % tepelné elektrárny a 20 % vodní elektrárny v Alpách.
 • využívá se i geotermální aktivita

Zemědělství: zaměstnává 5%e.č.o.

 • 30% orná půda, 10% stálé porosty, 15% pastviny
 • od J k S roste její živočišná úroveň
 • na J spíše živočišná výroba (chudší) – skot (2. na sv v prasata a drůbež)
 • k S spíše rostlinná výroba – hl. obiloviny, kukuřice, pšenice, rýže, cukrová řepa, zelenina
 • k J – spíše vinná réva a citrusy (2. na sv. s olivama)
 • výrobce v Evropě – vinná réva, rajčata, tabák

 

ŘECKO (republika)

rozloha: 132 000 km2
počet obyv.: 10 milionu obyvatel

hlavní město: Athény

– země „levné vlajky”.

– 1/5 rozlohy se rozkládá na ostrovech (Kréta, Rhodos, Sporady,

Kyklady, Iónské ostrovy, Korfu)

– poloostrovy: Peloponés, Chalkidiki, Attika.

Obyvatelstvo: Řekové, Albánci, Makedonci, Turci; Athény (1/5 ob.), ,

Soluň, Pireus; převážně pravoslavní křesťané.

 

Přírodní poměry:

povrch: většina území hornatá

 • od S k J pohoří Pindos – nejv. hora Olymp
 • nížiny jen u Soloňského zálivu a podél řek

podnebí: středomořské subtropické s regionálními rozdíly

 • v nížinách typ. suchá dlouhá léta, zima je vlhčí, mírná
 • na S chladné zimy

vodstvo: řeka Axiom, Stryman

 • jezera Preopanské SZ

 

Hospodářství

Nerostné suroviny: hnědé uhlí, bauxit!, nikl, zinek, mangan, olovo
Průmysl: důležitý je potravinářský (ryby, olivy, vinná réva), textilní,

 • zpracování Al a výroba cementu.
 • energetika: 10% vodní elektor. ( i tepelné, solární, větrné
 • prům. koncentrace: Athénská aglomerace, Soluňská aglomerace

Zemědělství: 20 % e.č.o.

 • 20 % území je úrodná půda – olivy, vinná réva, citrusy, rybolov
 • pastviny – ovce, kozy