Gotické umění – maturitní otázka

 

Otázka: Gotické umění

Předmět: Dějiny umění

Přidal(a): karolina

 

 

Definice: 

 • 12.-15./16. století, vznik ve Francii, u nás asi se stoletým zpožděním
 • kořeny v Burgundsku (lomený oblouk) a v Normandii (žebrová klenba, dvouvěžová průčelí)
 • nahrazuje románský sloh, je šířena katolickou církví
 • slovo gotický znamená v době renesance „barbarský“
 • gotická móda

 

Malířství

 • fresky, vitráže, desková malba (na dřevěné desky, oltáře), knižní malba = iluminace (kodexy)
 • jednolité pozadí, moc neřešili perspektivu
 • náboženská témata
 • stěny ustupují
 • vitráže v Chartes (Notre-Dame) – rozety
 • Sainte-Chapelle – Francie, extrémní vitráže, vše prosklené
 • Mistr Třeboňského oltářeRoudnická madona 
  • měl krásný styl, vytáhlé postavy, červená barva
  • Třeboňský oltář: Kladení do hrobu, Zmrtvýchvstání
 • Mistr Vyšebrodského oltářeMadona z Veveří 
 • Mistr Theodorik – deskové obrazy, nástěnné malby na Karlštejně, cyklus v Kapli sv. Kříže
 • knižní malba – Velislavova bible – pásová perspektiva
 • Kodex Gigas – největší rukopisní kniha na světě, Podlažice u Chrudimi, „Ďáblova bible“
 • Přebohaté hodinky vévody z Berry 
  • kodex bratrů z Limburka
  • výjevy s otevřenou krajinou
  • obsahuje modlitby pro každou liturgickou hodinu dne
 • Giotto di Bondone – v malbách maloval architekturu

 

Sochařství

 • šíří křesťanství
 • zpočátku strnulé postavy, později přirozenější postoje i výrazy
 • vázané na architekturu
 • kámen, dřevo (madony – dřevěné sochy – Krumlovská madona)
 • Jezdecká socha sv. Jiří – na Pražském hradě, bronz, probodává draka
 • Parléř
  • Socha sv. Václava v kapli sv. Václava v Katedrále sv Víta 
  • busta v Katedrále sv. Víta, nejspíš autoportrét 
 • Karel IV v Katedrále sv. Víta
 • sochy u západního portálu Notre-Damu
 • chrliči – jakoby okapy, tekla z nich voda

 

Architektura

 • gotika žene stavby nahoru, je dekorativní
 • lomené oblouky (lépe snáší tlak, váha se rozprostře)
 • klenba žebrová = křížová + žebro (cihly co jdou po tom stropě dolů)
  • nově kombinace křížové žebrové klenby + lomeného oblouku -> menší tloušťka zdí
  • v pozdní gotice i např vějířové, sklípkové, síťové klenby
 • vnější opěrný systém – svádí tlaky do boku stavby a do země
 • stavby mohly mít velká okna, což u románského slohu nešlo
 • portály odstupují dovnitř

Porta Coeli – (=nebeská brána), 1. čistě gotický portál u nás, Předklášteří u Tišnova

 • tympanon je půlkruhový + Ježíš v mandorle
 • arkády – oblouky, mezi nimi sloupy
 • církevní/sakrální stavby (kostely, kláštery, katedrály), světské stavby (hrady, mosty, domy)
 • kostely – hlavní stavby, často přestavovány, čí dokončovány v jiném slohu
 • katedrála = kostel se sídlem biskupa! (nyní prostě velký kostel)
 • 1. gotická katedrála: Saint Denis – 1140, Francie, basilika, v západním průčelí je hlavní portál a jedna věž, na východě je kněžiště (chór)

Notre-Dame – v Chartes v Paříži

Chrám/Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha

 • nejvýznamnější římskokatolická stavba u nás
 • nechal ho založit Karel IV
 • Matyáš z Arrasu začal s kněžištěm
 • Petr Parléř a jeho huť zaklenuli prostor kněžiště a vystavěli věž
 • Mocker a Hilbert stavbu dostavěli v 19. století ve stylu novogotiky
 • orloj
 • klášter = sídlo církevního řádu, žili tam např. mniši nebo jeptišky
  • obsahují kostely, dormitáře (noclehy), refektáře (jídelny), dvůr často se studnou, okolo dvora ambit (křížová chodba)

Starobrněnský klášter 

Mont-Saint-Michel

hrad = opevněné sídlo panovníka, šlechtice (Karlštejn)

  • basiliky – trojlodní nebo pětilodní, západní průčelí – 2 věže, na východ chór
   • za kněžištěm věnec kaplí
   • nad křížením bývají věžičky – sanktusník
   • velká kruhovitá okna – rozety nad hlavními portály
   • zeď oddělující kněžiště – letnýř
   • ochoz o tloušťce zdi nad úrovní bočních lodí – triforium

Karlův most  – 1357

Matěj RejsekPrašná brána

 • Parléř – Staroměstská mostecká věž – na začátku Karlova mostu
 • na přelomu 19. a 20. století byla snaha o navrácení památek do původního stavu – purismus.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!