Helénismus – maturitní otázka (2)

 

   Otázka: Helénismus

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): veronikapnov

 

 

HELÉNISMUS

 • období po Aristotelovi do roku 50 př.n.l.
 • řecká kultura se rozrůstá do světa
 • dochází k synkretismu = prolínání náboženství
 • lidé začínají přemýšlet o smrti – řeší smrt, co je po smrti, jak mám žít, abych po smrti žil

 

1) KYNIKOVÉ

(cynik = necitelný člověk)

– řeší moc rozumem, necitelní

 

ANTISTHÉNES – základy

DIOGENÉS ZE SINOPÉ (4 př.n.l.)

 • žil v sudu
 • žák Antisthéna
 • asketický život = bez slastí – jakmile člověk začne po něčem toužit (bude chtít pořád něco lepšího) bude nespokojený pořád
 • nepracoval, žil ze zbytků, co mu kdo dal

-> kynikové odmítají veškerý blahobyt

– k tomu, aby člověk žil dobrým životem, musí se osvobodit od veškerých vnějších omezení (touha po něčem)

– štěstí nespočívá ve vnějších věcech, ale uvnitř sebe sama – najdeme, když budeme naprosto svobodní

– člověk má být imunní vůči problémům toho světa, nesmí si připouštět

 

2) STOIKOVÉ

– navazují na kyniky

-* v Athénách

 

ZÉNON Z KITIA  (3 PŘ.N.L.)

 • pocházel z Kypru – jeho loď ztroskotala – přidal se ke stoie
 • vychází z kynismu
 • souhlasí se svobodným životem = život bez vnějších omezení
 • člověk má svobodnou vůli, aby se mohl rozhodnout jak bude žít- může se rozhodnout v každém okamžiku svého života
 • – má řešit pouze ty věci, které vyřešit může – nemá řešit to, co nemá řešení, nemůže ovlivnit

existuje KOSMOS = pravidla jsoucna – jsou dána a my je neovlivníme

 • člověk by měl žít v souladu s přírodou

apatheia = stav, kdy člověk je smířený se světem a osvobozen od vášní

 

ŘÍM

SENECA (65 n.l.)

 • spisovatel a politik
 • psal básně – četl přednášky
 • vychovatel císaře Nera

-> vypálil Řím, obvinil křesťany

 • stoicismus využíval v řečnictví

 

 MARCUS AURELIUS (180 n.l.)

 • dílo – Hovory k sobě
 • „filosof na trůně“
 • císař – aplikoval ve vládě

 

EPIKLÉTOS (135 n.l.)

 • římský otrok – získal svobodu – založil filosofickou školu
 • něco jako psychologové

 

3 EPIKUREJCI

EPIKÚROS (270 př.n.l.)

 • zakladatel
 • procestoval Řecké ostrovy – skončil v Athénách – založil školu ZAHRADA

„zahrada neřestí“ – neodmítal radost, ale nebylo to to jediné co řešil

 

 • hlavní téma – SLAST = život v rovnováze a umírněnosti

dobro = slast

zlo = strast

navazuje na Sokrata – když člověk žije ctnostně, žije dobře

 

slasti lze dosáhnout:

 • umírněností
 • přátelstvím
 • věděním
 • ctnostným životem

 

 • atomista (vše je z atomů) – po smrti se atomy rozprchnou a budou pak tvořit něco jiného
 • -> smrt je koncem cítění, vědění (necítím bolest, emocionální bolest) – smrti se nemusíme bát

– potom z nás bude něco jiného

– pokud překonáme strach ze smrti, můžeme být šťástní

 

4) SKEPTICI

= filosofický směr, který pochybuje o poznání jako takovém

– lze dosáhnout pravdy?

 

AINESIDÉMOS (11. př.n.l.)

 • dal pravidla, teze, důkazy – proč bychom měli být skeptičtí
 • pravého poznání nelze dosáhnout, protože:
 • každý vnímáme jinak
 • každý pochází z jiného prostředí
 • máme rozdílné psychické stavy

– člověk je individualita

 

5) EKLEKTICI

= filosofický směr, který vybírá z ostatních fil. směrů a dává dohromady nový

 

MARCUS TULLIUS CICERO (43 př.n.l.)

 • řečník, básník, politik
 • využíval stoicismus a skepticismus

 

FILÓN (50 n.l.)

 • alexandrijský žid
 • spojuje filosofii a židovským náboženstvím

– existuje pravda náboženská a pravda filosofická + pravda zjevená

 

 • představa boha – panteismus (bůh ve všem)

– agnosticismus

 

 • existuje něco jako logos (=“syn boží“)

= duch – prostředník mezi bohem a člověkem

= rozum, který vládne světu

 – spojoval starověkou a středověkou filosofii

 

6) NOVOPLATONIKOVÉ

= šíří Platónovu filosofii

 

PLOTÍNOS (270 n.l.)

 • založil filosofickou školu – šířila Platónovo učení
 • měl v úmyslu založit PLATÓNOPOLIS = město kde by byl naplněn Platónův ideální stát
 • vykládá Platóna + přidává něco od sebe – eklektik

 

 • odpovídá na otázku – Kdo je autorem světa ideí

Bůh – Jedno/ Dobro/ Nejvyšší jsoucno

– stvořil všechno, ale ne cíleně – na základě EMANACE = vyzařování energie, která tvoří věci kolem nás

 

3 stupně EMANACE:

 • duch – nejvyšší

– svět ideí

 • duše – naše duše
 • svět hmoty – svět smyslů

– spojil filosofii křesťanskou a středověkou


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy