Henry Moore – život a jeho tvorba

dejiny-umeni

 

   Otázka: Henry Moore – život a jeho tvorba

   Předmět: Dějiny výtvarné kultury

   Přidal(a): Valerie Larišová

 

 

Henry Moore (1898 – 1986)

 • Henry Moore byl anglický sochař a kreslíř.
 • Jedním z nejvýznamnějších sochařů 20. stol.
 • Je známý především svými velkými figurálními plastikami, rozmístěnými ve veřejném prostoru v různých částech světa.
 • Většinou jde o silně stylizovaná zpodobnění lidského těla
 • Jeho typickými náměty jsou „matka a dítě“ či „ležící figura“.
 • Kromě krátkého období v 50. letech, kdy vytvářel rodinná sousoší, modeloval převážně ženské figury.
 • Klíčovým problémem bylo pro něj řešení problému vnitřního prostoru a prolínání vnějších a vnitřních forem. Vytváří proto sochy, jejichž hmota je narušena dutinami nebo uvnitř kterých jsou natažené struny.
 • Moorovo dílo je jen obtížně zařaditelné: Prolíná se v něm zároveň figurativní, abstraktní i surrealistická forma.
 • Ve svých rozměrných abstraktních pracích se snažil o poznání souladu tvarů a rytmů, které tak otevíraly nový náhled na nefigurativní sochařství.
 • Typická performace s průhledy a harmonické konkávní i konvexní linie tvarů a zájem o takzvaný vnitřní prostor.
 • Tematicky se zabýval hlavně lidskou postavou, především pak matkami s dítětem a ležícími ženskými postavami.
 • S mužskou postavou experimentoval pouze jen krátce, když vytvářel rodinné skupiny.
 • Názvy jeho soch jsou velmi jednoduché, což vždy vysvětloval tak, že v umění by mělo být obsaženo jisté tajemství a mělo by na diváka klást určité požadavky. „Pojmenování sochy nebo kresby příliš otevřeně odebírá část onoho tajemství, takže divák přejde k dalšímu dílu bez toho, aby přemýšlel nad významem toho, co právě viděl.“

 

Ovlivnění:

 • Nejvíc na něj zapůsobil Michelangelo, naučil se ale také mnoho od moderních výtvarníků Brâncușiho, Arpa, Archipenka, Gaba.
 • Hlubokou stopu v Moorově mysli zanechaly frontové zážitky z 1. světové války.
 • Prázdný výraz v očích Moorových soch z ½ 20. let připomíná tváře lidí, přivedených na okraj šílenství v důsledku válečných prožitků.
 • I pozdější kompozice, v nichž je tělo rozloženo do několika fragmentů, je odrazem zmrzačených údů spatřených za 1. sv. v.
  • -> pacifismus a aktivita v mírovém hnutí.

 

Tvorba:

 • Od 20. let vytvářel sochy určené pro umístění do krajiny a jako první z britských sochařů je také v plenéru tesal do kamene.
 • Od 30. rozvíjel v různých variantách především tři základní témata: matka s dítětem, ležící figura a kombinace vnitřní a vnější formy.
 • Ve 30. letech se věnoval přírodninám, oblázkům, mušlím a kostem, s nimiž se setkával na toulkách po mořském pobřeží, kde přírodní tvarování země přílivem a odlivem zanechávalo mnoho bizarních dokumentů.
 • Tady se poprvé setkal s děravými kameny, vymletými vodou, které mohutně zapůsobily na jeho představivost.

 

Život:

 • Anglický sochař HM se narodil roku 1898. Již jako malý chlapec začal s modelováním z hlíny a vyřezáváním ze dřeva.
 • Když mu bylo 7 let, slyšel o Michelangelovi a rozhodl se, že bude také sochařem. O obdivu k Michelangelovi pak také svědčí i jeho sochařský přístup k materiálu.
 • Když mu bylo 12 let, získal stipendium, kde se mu dostalo komplexní výuky výtvarné výchovy.
 • Díky nevšednímu vlivu svého učitele mohl rozvíjet svůj talent a připravovat se na přijímací zkoušky na místní umělecké škole.
 • Moorovi rodiče však byli proti jeho rozhodnutí stát se sochařem, jelikož v tomto povolání viděli pouze manuální práci a nerespektované povolání.
 • Moore si tedy udělal učitelský kurz a vyučoval.
 • V roce 1917 byl jako 18letý povolán do armády, aby se zúčastnil bojů 1. sv. války, byl však zraněn.
 • Po rekonvalescenci, pracoval jako fyzioterapeut.
 • Po válce mohl díky stipendiu z armády studovat umění na jedné z předních uměleckých škol v Anglii, kde se stal vůbec 1. studentem sochařství.
 • Na škole se setkal se s Barbarou Hepworthovou, se kterou ho pojily společné názory na umění a hluboké přátelství.
 • Dále studoval v Londýně.
 • Během studia získal půlroční stipendium ke studijní cestě do Itálie, kde studoval renesanční sochařství.
 • Jeho rané práce byly vytvořeny pod vlivem kubismu a primitivních afrických soch, nicméně brzy našel i svůj osobitý styl.
 • Ve 30. l. 20. st. výrazně experimentoval s abstrakcí, čímž nastolil novou éru sochařství v Británii.
 • Ve 30. letech se rovněž i oženil. Manželka mu často pózovala.
 • Po svatbě se s manželkou přestěhoval, přičemž začal žít ještě s komunitou dalších avantgardních umělců, s nimiž prakticky navázal velmi inspirativní celoživotní přátelství.
 • Před válkou vyučoval jako profesor umění v Londýně.
 • Po vypuknutí 2. sv. v. rezignoval z pozice učitele.
 • Válka ho prakticky donutila, z důvodu nedostupnosti materiálů, ke tvoření grafik a kreseb, proslulé jsou hlavně jeho kresby Londýňanů schovávajících se v krytech při náletech.
 • Poté, co byl jeho dům vybombardován, se přestěhoval do staré usedlosti.
 • Ve svém domě si Moore rovněž vybudoval rozsáhlou sbírku přírodnin, které často používal jako inspiraci pro svá díla.
 • Jak bylo již řečeno, přisvojil si Mich. přístup k práci, osobně navštěvoval lomy a vybíral si zde kmeny stromů.
 • Pracoval s materiálem, jako by cítil, co potřebuje, či jaké zpracování sám vyžaduje.
 • Jeho tvorba je typická komunikací s materiálem.
 • Sledoval letorosty v kameni, zbarvení žíly.
 • I když byl později velmi majetným umělcem, nikdy necítil potřebu přestěhovat se ze své skromné usedlosti.
 • Za svého života pracoval na mnoha rozsáhlých zakázkách, což mu přineslo i závratné finanční odměny.
 • Za svůj přínos světu umění získal bezpočet řádů, medailí a ocenění.
 • Jeho monumentální abstraktní sochy se nacházejí na mnoha veřejných místech po celém světě.
 • Protože žil velmi skromně, většina jeho výdělků šla na provoz jeho nadace, která podporuje vzdělávání a propagaci umění.
 • Jeho tvorba, podobně jako dílo jeho současnice Barbary Hepworth, představuje skutečný převrat v anglickém sochařství, jež se do té doby pohybovalo spíše v zajetí akademismu.
 • Reflektoval důležitou vlnu novoprimitivismu, která se zvedla ve vůdčích pařížských ateliérech již na počátku. min. st. a která se stala společným základem zrodu řady moderních um. směrů včetně kubismu.
 • K novoprimitivismu také patří tvorba Jakoba Epsteina, fauvistického malíře Modigliani s jeho nezaměnitelným vizuálním stylem protáhlých afrických masek tesaných do kamene. (Brancusi je k novoprim. řazen, ale spíše tvoří skupinu samu o sobě)
 • Moorova témata jsou vlastně zcela tradiční, ale viděna nekonvenčním způsobem, a to ho učinilo, tak výjimečným.
 • Jeho první plastiky nikdy nepřesahovaly 50 cm, a přesto působily monumentálně.
 • Při práci mu pomáhali asistenti.
 • V pokročilém věku pak už jen zhotovoval modely, které vždy asistent převedl do velkého, opracoval a Moore je pak dokončil.
 • Z jeho asistentů se proslavilo několik i svou vlastní tvorbou. Asi nejznámějším je Antony Caro, nejvlivnější sochař následující generace.

 

Díla

 • Metro v Londýně
 • Západní vítr
 • *** Král a královna
 • *** Bronz v krajině
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!