Hinduismus – maturitní otázka

zeměpis

 

Téma: Hinduismus

Předmět: Zeměpis

Přidal(a): autor

 

 

Co to je hinduismus?

 • Hinduismus je 3. nejrozšířenější náboženství na světě
 • Vyznává jej okolo 1 miliardy věřících převážně v Indii a v Asii
 • Hinduismus je způsobem života a bytí. Jedná se o polyteistické náboženství, které nemá zakladatele
 • Mezi odnoše Hinduismu patří Buddhismus, Džinismus nebo například Tantra
 • Slovem Hindu označovali Peršané nemuslimské obyvatelstvo (význam slova je něco jako pohan pro křesťany)
 • Věřící se dále dělí do 4 kast, které jsou známé již po staletí.
 • Má velké množství božstev a mezi nejznámější patří Šiva, Višnu a Brahmá

 

Šiva

 • Je jedním z velmi důležitých bohů
 • Jeho úloha je ničitel vesmíru
 • Jezdí na býku Nandim
 • Uctívají ho šivajisté na jihu Indie, ale na západě představuje hrůzostrašné božstvo
 • vzhled:
  • má 3. oko -> hledí za to co je projevené
  • má kobru okolo krku, která představuje smrt (Šiva ji překonal)
  • má půlměsíc, ten symbolizuje čas -> Šiva= vládce času

 

Brahmá

 • Neměl by být zaměňován s pojmem brahman, což je abstraktní prvek božství
 • Rodí se z květu lotosu
 • Nejčastěji bývá zobrazován se 4 hlavami na důkaz toho, že vidí všude a všechno
 • Je považován za tvůrce světa a vesmíru
 • Hinduisté věří, že v prvním dnu Brahma svět stvoří, poté odpočívá a pozoruje a sedmý den svět zničí
 • U šivaistů není příliš uctívaný a ani višnuisté ho nepovažují za příliš důležitého

 

Společenské kasty

 • Poprvé se o společenských kastách dovídáme z Rgvédu kolem roku 1500-1000 př. n. l.
 • Součástí těchto kast se hinduisté stávají automaticky již po narození, jejich členové smí uzavírat sňatky jen v rámci své společenské kasty
 • Původní kastovní systém (varnášrama) je často zaměňován s rozdělením společnosti podle rodů (džáti)
 • Podle pověsti Bráhma (stvořitel vesmíru) vytvořil čtyři společenské vrstvy ze čtyř částí těla věčného punši (z úst, paží, stehen a chodidel)
  • Bráhmani – knězi, jsou vytvořeni z úst
  • Kšatrije – válečníky Bráhma stvořil z paží
  • Vaišji – obchodníci, řemeslníci a zemědělci jsou ze stehen
  • Šúdrové – služebníci a dělníci vznikli z chodidel
  • Nirvána (= sanskrt nebo nibbána)
 • Označuje vyhasnutí ohně ve smyslu pominutí žádostivosti (=taňhá), která je příčinou veškeré strasti (=duhkha).
 • Žádostivost má 3 aspekty (chamtivost, nesnášenlivost a zaslepenost).
 • Důraz se na klade na to, aby žádostivost nebyla zaměňována za přirozenou vnitřní touhu.
 • Nirvány lze dosáhnout dlouholetou praxí (člověk se “přemění na Budhu.”)

 

Reinkarnace

 • Také nazývaná jako převtělování, je víra v to, že umírá jen fyzické tělo, ale duše se znovuzrodí při narození nového jedince
 • V některých náboženských tradicích je možná i reinkarnace lidské duše do zvířecí a naopak
 • Celý tento systém je úzce spojen se zákonem karmy, příčiny a následku, v praxi to znamená, že pozitivní či naopak negativní myšlenky v našem pozemském životě ovlivňují následující život po reinkarnaci
 • Někteří hinduisté věří i v pekelnou sféru, do které se dostanou za své hříchy a v mytologickou sféru, kam se naopak dostanou za své zásluhy v životě (tyto verze jsou nejednotné)
 • V reinkarnaci věřili i známé osobnosti jakými byli např. Pythagoras, Platon nebo Sokrates


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy