Mezinárodní hospodářské organizace – zeměpis

 

   Otázka: Mezinárodní hospodářské organizace

   Předmět: Zeměpis

   Přidal(a): Jaroslav D.

 

 

Předmět:  ZEMĚPIS – SOCIOEKONOMICKÁ SFÉRA

Téma: Mezinárodní hospodářské organizace

 

Konec 20. stol. – tendence k ekonomické integraci států.

 

Důvody:

1) propojení větších a menších ekonomik do velké

2) ekonomický růst

3)vyrovnání ekonomik států

 

Ekonomické integrace – moderní jev současného světa

Výhody:

1) pozitivní ekonomický a sociální vývoj

2) větší možnosti celkového rozvoje

3) vyrovnání rozdílů jednotlivých částí

4) reakce na nepříznivé vlivy

 

Nevýhody:

1) zvýšená konkurence

2) ztráta suverenity

 

Evropská unie – 27 zemí

( Belgie, Bulharsko, ČR, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko )

– odstraňuje překážky volného pohybu zboží, služeb, kapitálu a lidí

– společná měna

– zlepšení ekonomické a životní úrovně méně vyspělých zemí

 

NAFTA ( Severoamerická zóna volného obchodu)

(USA, Kanada, Mexiko)

– odstranění celních bariér

– oživení ekonomik

– protiváha, EU, Japonska

 

Latinskoamerický ekonomický systém – od Mexika po Chile

 

APEC ( Asijsko- pacifická ekonomická spolupráce) – oblast Tichého oceánu

 

Globální ekonomické instituce:

Světová banka + MMF ( + na konci II.sv. války, pomoc s obnovením rozvráceného hospodářství, 180 zemí světa)

 

1) Světová banka – úvěry na projekty ( vzdělání, zvyšování životní úrovně, moderní technologie)

 

2) Mezinárodní měnový fond – vytváření podmínek pro volný obchod ve světě

– zajištění volné směnitelnosti

– pomoc státům v potížích

 

OECD ( Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) – vznik r. 1961

– vyspělé země světa

– pomoc v rozvoji hospodářství, zaměstnanosti a životní úrovně

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!