Terciární sektor – zeměpis (2)

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Terciární sektor

   Předmět: Zeměpis

   Přidal(a): roman

 

 

Terciární sektor = sektor služeb = nevýrobní složka hospodářství

 • podíl terciéru a jeho význam v ekonomice stoupá
 • různě kvalifikovaná pracovní síla od základního vzdělání (prodavač, řidič) až po vysokoškolskou kvalifikaci (lékař, právník, vědec)

 

Patří sem: osobní doprava (nákladní doprava se někdy řadí do sekundární sféry), sociální péče, zdravotnická péče, školství, finančnictví, administrativa, maloobchod, zahraniční obchod, ubytování a stravování, tělovýchova, rekreace…

 

Podle využívání služeb lze posoudit životní úroveň obyvatel.

Postavení služeb ve vyspělých a rozvojových zemích

VYSPĚLÉ ZEMĚ: vysoká životní úroveň -> větší poptávka po službách (až 75% zaměstnaných)

ČR: po nástupu demokracie – rozmach (především – bankovnictví, ubytovací a restaurační zařízení, cestovní kanceláře, zábavní podniky), dnes 60% zaměstnaných

ROZVOJOVÉ ZEMĚ – nerozvinutý terciér (nízká výkonnost zemědělství a průmyslu, nízká kupní síla, nízká poptávka po službách) zaměstnáno méně než 20%. Jiné je to v turisticky zajímavých oblastech např. Bahamy 91% ekonomicky aktivních pracuje v terciéru.

 

Infrastruktura = (zázemí) zařízení, která zajišťují v regionu předpoklady pro poskytování služeb.

 

DOPRAVA = přemisťování osob, nákladů, zpráv, informací.

Rozvoj dopravy zdokonaluje územní dělbu práce.

Složky dopravy: dopravní prostředky, dopravní sítě (železnice, silnice…), dopravní uzly (letiště, nádraží, přístavy.

Rozmístění dopravy – vliv přírodních podmínek slábne díky lepším technologiím, větší vliv mají socioekonomičtí činitelé (rozmístění výrobních sil, úroveň hospod., bilance výroby a spotřeby.

 • 88% délky světové sítě = silnice.
 • 1 bilion cestujících ročně.
 • Nejdelší cesty = S Amerika
 • Nejhustější síť = Evropa.
 • Svět = výrazné rozdíly v kvalitě a hustotě.
 • Různé dělení dopravy, např.: pevninská, námořní, vzdušná

 

A) PEVNINSKÁ DOPRAVA

 • železniční, silniční, potrubní, vnitrozemská vodní

 

Železniční doprava

 • přepravuje nejčastěji hromadné substráty na delší vzdálenosti
 • největší vývoj má za sebou (průmyslová revoluce), už se téměř nerozrůstá

Objem přepravy = počet přepravených osob či hmotnost přepraveného nákladu

Výkon přepravy = součin osob či nákladů a vzdálenosti (jednotkou je osobokilometr (oskm) a tunokilometr (tkm)

 • Evropský typ: hustá železniční síť, vysoká frekvence s menšími náklady, 1/3 elektrifikována (Švýcarsko 100%)
 • Severoamerický typ: řídká sít, moderní vybavení, nízká frekvence se velkými náklady, přeprava na dlouhé vzdálenosti
 • Ruský typ: řídká síť, ale velice intenzivně využívaná, většinou elektrifikovaná, obrovské množství hromadných nákladů, TSM + BAM
 • Rozvojové země: řídká síť, nevýkonná, často spojuje naleziště s vývozními přístavy, zaostalé vybavení, různé rozchody kolejnic

Přeprava osob: Japonsko (nacpávači), Čína, Rusko

 • Vzdušný polštář, magnetický závěs…
 • Rychlovlaky –TGV, Šinkanzen, HIKARI

 

Automobilová doprava

 • Náklady i osoby na krátké vzdálenosti
 • délka, hustota a kvalita ukazuje na úroveň hospodářství
 • ¼ v USA

Nejhustější v Evropě a Jap., ve vyspělých zemích má auto 50 %, v zaostalých 1 % lidí.

 

Vnitrozemská vodní doprava

 • od počátku civilizace
 • hromadné substráty na střední a velké vzdálenosti
 • + nízké náklady na dopravní cesty, – pomalá

Nejvíce:

Rusko (systém Volha – Kama; Ob, Jenisej, Lena…),

Kanada, USA (Velká kanadská jezera s řekou Sv. Vavřince – i námořní lodě, průplavy napojené na Mississippi a Ohio),

Čína,

Německo (plavební kanály a povodí Rýna – nejintenzivnější na světě)

Propojení Dunaj – Mohan spojuje Severní a Černé moře

 

Potrubní doprava

 • ropa, ropné deriváty, zemní plyn na dlouhé vzdálenosti
 • v rozvojovém světě z nalezišť k vývozním přístavům
 • v ZE spojuje dovozní přístavy s místy zpracování ropy (Marseille – Ingolstadt, Rotterdam- Frankfurt n. M.)

Rozsáhlé sítě: USA, Rusko, Kanada, SA, Mexiko, Írán.

Zemní plyn se často přepravuje podchlazený a tedy kapalný.

 

Rozvod energie

 • se nedá dlouhodobě skladovat
 • nejdelší Evropa, Rusko, S Amerika

 

Přenos informací

 • internet, kabelová televize, pošta

 

B) NÁMOŘNÍ DOPRAVA

 • hromadné náklady na dlouhé vzdálenosti
 • nejfrekventovanější v Atlantiku

 

Největší flotily: Japonsko, Rusko, USA

 

Druhy nákladních lodí:

 • tanker – cisterna, ropa
 • balker – suché substráty
 • kontejnerové
 • univerzální

 

Druhy přístavů:

 • univerzální – ve vyspělých zemích (největší je Singapur)
 • specializované – většinou v rozvojových zemích, největší ropný Ras Tannura v SA

 

Přístavy podle funkce:

 • vývozní – bývají specializované
 • dovozní – bývají univerzální
 • smíšené

Největší přístavy světa: Singapur, Rotterdam, South Louisiana, Šanghaj, Hongkong

 

C) VZDUŠNÁ DOPRAVA

Přeprava osob a pošty na velké vzdálenosti.

+ rychlost a bezpečnost

Nejvíce osobokilometrů: USA, Rusko, Japonsko…odlehlé farmy využívají lehká málomístná letadla (Austrálie, USA…)

Největší letiště: Atlanta, Chicago, Londýn, Tokio, Los Angeles, Dallas, Paříž, Frankfurt n. m., Amsterodam…

Hlavní trasy: E – S Amerika, E – J Amerika, E – Blízký východ

Nadzvuková – Concorde, Jumbo-Jet

Nejznámější Boeing 747, Airbus

 

CESTOVNÍ RUCH (geografie cestovního ruchu)

= uspokojování osobních potřeb mimo trvalý pobyt a ve volném čase

 • běžnou součástí života jen ve vyspělých zemích a pouze v posledních 80 letech

 

Geografie cestovního ruchu zkoumá předpoklady území pro CR a také jeho územní strukturu.

Předpoklady pro CR: městské obyvatelstvo (cestuje za přírodou), hustota ob., ekonomicky aktivní (odpočívají)

Lokalizační faktory: příroda (vodstvo, výrazný reliéf, podnebí, rostliny a živočichové), kulturně-historické podmínky (památky, lidová kultura, technická díla, parky)

 • roste jeho význam

 

Aktivní CR = návštěvy zahraničními turisty, zisk

Pasivní CR = vycestování turistů ze země

Nejvíce turistů přitahuje Evropa, S Amerika…Pacifik.

Nejvíce navštěvované země: uč. Str. 146 – Francie, Španělsko, USA, Čína, Itálie, Británie

Bahamy – 95% ek. aktivních pracuje ve službách (turistům), jsou závislí na turismu

Největší nárůst zaznamenává Čína.

ČR – Praha, památky UNESCO, národní parky, lyžování, levný alkohol, prostituce, roste úroveň zázemí

 

TERCIÁRNÍ SFÉRA

 • Které činnosti zahrnuje terciérní sféra?
 • Význam
 • Postavení služeb ve vyspělých a rozvojových státech, vývoj zaměstnanosti
 • Význam dopravy, členění dopravy, charakteristika a porovnání jednotlivých druhů dopravy
 • Charakterizujte dopravu ve vyspělých a rozvojových státech
 • Zhodnoťte dopravu v ČR
 • Význam cestovního ruchu
 • Dělení, formy cestovního ruchu
 • Hlavní oblasti cestovního ruchu, nejnavštěvovanější státy světa
 • Zhodnoťte předpoklady ČR pro cestovní ruch
 • Význam a postavení mezinárodního obchodu ve vyspělých a rozvojových státech
 • Vysvětlete pojmy: import, export, obrat, pasivní a aktivní obchodní bilance
 • Jak se liší skladba mezinárodního obchodu vyspělých a rozvojových států
 • Mezinárodní hospodářské organizace – příklady