Hospodářský proces – otázka z ekonomie

 

Otázka: Hospodářský proces

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): pajus.po

 

 

 

 

 

 

 

– spotřeba = uspokojení potřeby

– spotřeba statku = snězení jídla, ale předtím musela předcházet řada činností

 

 

– hospodářský proces má 4 fáze:

 • výroba
 • rozdělování a přerozdělování
 • směna
 • spotřeba

 

 

VÝROBA

 

= činnost, při které člověk přetváří přírodu ve statky za spoluúčasti výrobních faktorů

– výrobní faktory – práce

– přírodní zdroje (půda)

– kapitál

 

1. PRÁCE

= cílevědomá lidská činnost vytvářející statky a služby

= vzácný výrobní faktor, což ovlivňuje jeho cenu na trhu práce

– je oceňována mzdou

– pracovní síla = souhrn fyzických a duševních schopností člověka konat práci

 

 

– mzda:

 • nominální – vydělal si ji pracovník jako zaměstnanec, když vynaložil svou pracovní sílu

– vyjadřujeme ji v penězích

 

 • reálná – vyjadřuje, co si je pracovník schopen za utržené peníze koupit

 

– velikost mzdy ovlivňuje:

 • množství a kvalita práce
 • kvalifikace
 • poptávka po určitém druhu práce
 • tržní úspěšnost práce

 

– trh práce – střetává se zde nabídka pracovních sil s poptávkou po pracovních silách

 

a) pokud není na trhu dostatek pracovních sil, tak firmy:

– zvýší produktivitu práce

– povolají pracovní síly ze zahraničí

 

b) pokud není pracovní síla využita, vzniká nezaměstnanost

 

 

2. PŘÍRODNÍ ZDROJE (PŮDA)

 

– ten, kdo půdu vlastní má výsadní postavení vůči nevlastníkům a takovému nerovnému postavení říkáme monopol

 

– vlastník půdy si na trhu může diktovat podmínky prodeje či nájmu, z nichž nejdůležitější je cena

– při prodeji dosahuje majitel tržní cenu, při pronájmu získává pozemkovou rentu = peněžní výnos z půdy z pronájmu

 

 

– renta má podobu:

 • absolutní renty – má ji každý pozemek a vyplývá z  monopolu vlastnictví půdy
 • diferenční renty – je u pozemků různá a vyplývá z rozdílné kvality půdy – tomu říkáme bonita půdy

 

 

3. KAPITÁL

= vše, co vkládáme do výroby proto, aby vznikly větší hodnoty

– nedá se bez něj vyrábět

– může mít formu – peněžní = finanční kapitál

– fyzickou = reálný kapitál

 

– je omezený, vzácný, má svou cenu, dokonce dvě:

 • úrok = cena kapitálu vloženého do banky

= cena vyplývající z vlastnického vztahu jedince k tomuto kapitálu

 

 • zisk = cena kapitálu, kterou očekává vlastník při aktivním podnikání

– tato cesta je rizikovější, proto podnikatel očekává, že jeho zisk bude vyšší než běžný úrok

 

 

ROZDĚLOVÁNÍ A PŘEROZDĚLOVÁNÍ

– první fáze hospodářského procesu končí

– výrobci vyrobili co chtěli a je čas, aby každý účastník získal odměnu:

 • zaměstnanci – mzdu
 • vlastníci přírodních zdrojů – rentu          rozdělování
 • ti, co vkládali kapitál – zisk či úrok

 

Přerozdělování

– každý, kdo získal peníze v procesu rozdělování, jich musí část odvést do státní pokladny ve formě daní a sociálního a zdravotního pojištění a stát je předepsaným způsobem převádí tam, kde jsou potřeba

– nástrojem jsou veřejné rozpočty (státní rozpočet, rozpočty krajů, obcí)

– důchodci, děti, nezaměstnaní, nemocní a ostatní, kteří se neúčastní výroby získávají peníze formou dávek ze státního rozpočtu

 

 

SMĚNA

= peníze získané v procesu rozdělování a přerozdělování na trhu směňujeme za statky, které potřebujeme

– výrobci i dnes vyrábějí, aniž by měli jistotu, že své zboží realizují na trhu

– snaží se toto riziko omezit na minimum a to marketingovým přístupem

– teprve směna (trh) ukáže, zda všechny drahé výrobní faktory nebyly vynaloženy marně

 

 

SPOTŘEBA

= proces uspokojení potřeb

– spotřeba – konečná = spotřeba lidí – konečných zákazníků

– výrobní = spotřeba firem

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!