Indie – školní zápisky z dějepisu

dějiny

 

   Otázka: Indie

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): Martin Brablec

 

Indie

 • zpočátku 1. civilizace okolo řeky Indus 2600 let před Kristem
 • Harappa – hrabská kultura
 • velmi vyspělá civilizace, která používala i písmo – původ neznámý
 • zánik civilizace 1750 před Kristem
 • roku 1220 před Kristem se v povodí Gangy a Indu usadili indoevropské kmeny – ciryové
 • védská civilizaceposvátné texty védy
 • řada států soupeřících mezi sebou
 • rozmach ve 3. století před Kristem za vlády krále Ašóky
 • společnost dělená na kastovní systém

 

 • Dělení obyvatelstva – varny => kasty
  • kasta: Brahmáni nejvyšší kasta tvořena knězi s rodinami
  • kasta: Kšátrijovévláda a vojáci
  • kasta: Vaišjovéřemeslníci, zemědělci, obchodníci
  • kasta: Šúdrové nejnižší kasta tvořena sloužícími a bezprávným obyvatelstvem

 

 • v období véd vznikaly náboženské představy – upanišady

–    základ věčného elementu vesmíru Bráhma, život člověka ovlivňují jeho činy tvořící

karmu, duše prochází koloběhem životů – reinkarnací, dokud nepozná skutečnou

pravdu a nedosáhne osvobození a osvícení – nirvány, teprve poté se vrátí k nejvyššímu

duchu

 • koloběh života označovala svastika

 

 • upanišady => indická náboženství

–    1. džinismus – podle zakladatele džina (Vardhamána Mahávíry), učení v nalezení cesty

vysvobození duše z koloběhu očištění mozku pouze přísným mnišským životem bez

majetku, meditací, studiem; usmrcení živého tvora je těžký hřích => vegetariáni, podle

jejich učení vesmír neřídí Bůh, ale přísný kosmický řád, Bůh přežívá v lidech a projevuje se

v jejich schopnostech

 

 • buddhismuspodle zakladatele prince Siddhárta Gautama v 6. st. př. n. l.Buddhy, tj. osvícený – učitel, vzhled; hledal podstatu lidského utrpení, věnoval se studiu a meditaci dokud nedosáhl osvícení, stal se Buddhou; základem jeho učení jsou 4 pravdy:

1) utrpení je podstatou života

2) zdrojem utrpení je touha po majetku, požitcích

3) utrpení zaniká se zánikem touhy (osvobození od materiálního světa)

4) k osvobození (nirváně) vede osmidílná stezka morálních ponaučení, cestou je meditace

 

 • buddhismus se rozšířil do dalších zemí, v 7. st. př. n. l. se dostal do Tibetu, kde se začal nazývat lámaismus, v 8. st. př. n. l. zde vznikl první klášter a významný text: Tibetská kniha mrtvých
 • hinduismus – podle názvu řeky Indu, dharma – způsob bytí; uznává pouze autoritu véd a Brahmánů, má mnoho sekt a je to nejvýznamnější indické náboženství, lpějí na kastách, protože člověk se do kasty rodí podle skutků jejich duše během reinkarnace


Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy