Inscenační složky

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

dramaticka-vychova

 

   Otázka: Inscenační složky

   Předmět: Dramatická výchova

   Přidal(a): TaVesmírná

 

 

Inscenační složky

1) Dramaturgická složka – CO?

 • Dramaturg, dramatik

 

2) Režijní složka – PROČ?

 • Režisér, choreograf

 

3) Herecká složka – JAK?

 • Herec

 

4) Audiovizuální složka – S ČÍM JEŠTĚ?

 • Technika, light designer, scénograf, kostymér, kapela, skladatel

 

Dramaturg:

Dramaturgie, rádce, pomocník, spolupráce, program, partner, nadhled, scénář, dramatický text, předloha, postavy, první divák, vnější oko, dramaturgický výzkum, děj…

Zajišťuje dramaturgii =>

 • Hledá, vybírá vhodná témata, náměty, předlohy pro daný soubor a diváka
 • Provádí dramaturgický výzkum = kde a kdy se představení již hrálo, jak bylo pojato a jak ho chce pojmout on se souborem
 • Stanovuje cíl představení – promýšlí, vymýšlí a analyzuje celkový význam vybrané předlohy i jednotlivých postav a situací
 • Dále pozoruje, zda je stanovený cíl dodržován, popřípadě zasáhne
 • Chodí na reprízy a hlídá, jestli se inscenace hraje tak, jak byla nazkoušena
 • Tvoří programy a informace pro média
 • Spolu s režisérem tvoří jádro inscenace (v některých případech není jako osoba zastoupen, dramaturgii tvoří režisér)

 

Režisér:

Boss, organizace, rada, odpovědnost, tvar, inscenace, požadavky, motivace…

 • Je odpovědný za všechny inscenační složky a za jejich fungování
 • Motivuje herce pro jejich činnost – sděluje jim, jak mají hrát, proč to tak ta postava dělá/říká, sděluje jim informace ke každé činnosti
 • Je to manažer celého představení – jaký režisér, takový tým

 

Herec:

Zprostředkovatel, jeviště, gesta, vzhled, pocit, přítomnost…

 • Zprostředkovává příběh divákům
 • Hledá vztah mezi sebou a postavou – postavu v sobě rozvíjí
 • Herec je konkrétní živý subjekt x postava je obecný pomyslný objekt – divák si tento rozdíl uvědomuje

 

Light designer:

 • Základem je, aby bylo dobře vidět jevištní dění
 • Světlo může nést význam – barva, intenzita – př. sen je nasvícen modře

 

Scénograf:

 • Vytváří obrazovou, výtvarnou složku
 • Vytváří základní materiálové podmínky, ve které se budou herci/loutky pohybovat
 • Vymýšlí, jak vhodně uspořádat divadelní prostor – praktičnost, estetičnost

 

Skladatel:

 • Vytváří hudbu (na míru) k představení