Inventarizace, oceňování jednotlivých položek

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

Otázka: Inventarizace, oceňování jednotlivých položek

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): Lucie

 

 

Inventarizace: činnost, která přispívá k úplnosti, průkaznosti a správnosti údajů v účetnictví

 • účelem je ověřit, zda stav majetku odpovídá skutečnosti (kontrola správnosti účtování)
 • zahrnuje inventuru, ale i soubor dalších prací jako porovnání skutečného stavu se stavem účetním, zjištění inventarizačních rozdílů…

 

Inventura: pouze zjištění skutečného stavu majetku a závazků k určitému dni

Fyzická inventura: u majetku hmotné povahy (materiál, zboží, stroje.)

 • přepočtením, převážením, přeměřením

Dokladová inventura: pohledávky, závazky, rezervy….

 • nebo u hmotného majetku, který v době inventury nemůžeme vzhledem k místu zjistit fyzicky

 

Postup inventarizace:

 • zjištění skutečného stavu
 • vyčíslení rozdílů
 • objasnění příčin a vypořádání inventarizačních rozdílů

 

Druhy inventarizace:

 • Řádné (pravidelné)
 • Mimořádné
 • Úplné: u všech položek majetku a závazků
 • Dílčí: některé položky majetku a závazků

 

Inventarizační rozdíly:

 • Manko: SS > ÚS
 • Přebytek: SS > ÚS