Základní ekonomické pojmy

 

   Otázka: Základní ekonomické pojmy

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): Lucinka

 

Ekonomie je společenská věda, která se zabývá společenskou realitou zvanou ekonomika.

 

Makroekonomie-ekonomie celého státu, řešíme zde HDP, nezaměstnanost, inflaci….

Mikroekonomie-ekonomie jednotlivých subjektů, patří sem např. výpočet mzdy

 

Základní ekonomické systémy a otázky

Základní ekonomické otázky jsou:

 1. Co a kolik vyrábět?
 2. Jak to vyrábět?
 3. Jak rozdělit co bylo vyrobeno?

 

Odpovědi na tyto otázky mají ekonomické systémy různé:

 1. Zvykový systém

-o tom co a kolik vyrábět rozhodoval náčelník a rada sta  rších podle potřeb kmene, a na základě minulých zkušeností

 

 1. Příkazový systém
 • založený na absolutní moci úzké skupiny lidí, která rozhoduje co a kolik se bude vyrábět (zpravidla politická strana komunistického nebo fašistického typu)
 • má podobu závazného plánu, takže někdy říkáme též plánovaná ekonomika
 • nevýhodou je zneužitelnost a také zpravidla špatný obchod společencké špičky
 • výhodou je použití v případě přírodních katastrof
 • pokud chcete vyzkoušet na vlastní kůži zkuste počítačovou hru ,, Age of Empires“

– jak se vám podaří udržet vzkvétající ekonomiku?

 

 1. Tržní systém
 • všechny tři otázky řeší trh – fungují zákony trhu (hovoříme o neviditelné ruce trhu)
 • fungují bez subjektivních lidských rozhodnutí
 • nevýhodou je, že nejsme schopni řešit přerozdělování – tzv. přežití nemocných, starých a dětí

 

Ekonomické systémy v praxi

 • z pravidla kombinace tržního ekonomického systému s příkazovým, který používáme např. pro zdravotnictví…..

 

Teorie potřeb – Potřeba je pocit neodstatku.

Můžeme je členit na:

a) hmotné (jídlo)

b) nehmotné (láska)

a) zbytné (návstěva kina)

b) nezbytn (voda)

 

Potřeby uspokojujeme pomocí statků a služeb, které členíme:

a) statky homtné (oblečení)

b) statky nehmotné (znalosti)

a) statky volné (vzduch)

b) statky ekonomické (auto)

a) statky osobní (kadeřník)

b) statky věcné (oprava obuvi)

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy