Island – seminární práce

zemepis

 

   Otázka: Island

   Předmět: Zeměpis

   Přidal(a): Kukinac

 

 

ÚVOD

Tuhle zemi, respektive ostrov jsem si vybral, protože se mi líbí jeho příroda a chtěl bych se po škole jet na Island podívat. Zaujala mě jednak fotkami překrásné přírody, ale také informací, že se na ostrově vyskytují volně-divoce žijící koně. Chtěl bych při pracovním pobytu (práce na farmách) pozorovat koně jak se chovají ve volnosti a získat své vlastní zkušenosti o tom jak se chovají v přírodě bez zásahu člověka. A pokud to bude možné využít těchto zkušeností, získané jednak pracemi na ranči a jednak nabyté zkušenosti pozorováním koní, na mém budoucím ranči při výcviku a při komunikaci s koňmi.

Na Islandu mě také zaujala drsná příroda, protože takové přírodní podmínky mám rád, ne sice dlouhodobě, ale rád zkouším, jak bych vydržel v drsných podmínkách žít. Cílem této ročníkové práce je připravit se na maturitní práci.

 

1 Charakteristika Islandu 

Island je ostrovní stát na hranici Atlantského a Severního ledového oceánu. Je to okrajová část Evropy. [14]

1.1 Charakteristika přírodních poměrů na Islandu

Island je ostrov ležící pod severním polárním kruhem, takže v době kolem letního slunovratu je zde 24 hodin denně světlo a v prosinci je po většinu dne tma.
Na severu ostrova má polární podnebí, ale na jihu je podnebí mírné díky teplému Golfskému proudu. Islandu se často říká „země ledu a ohně“, protože se v jeho pusté krajině ledovcových polí a ledovců vyskytují sopky a gejzíry. [15]

 

1.1.1 Povrch

Island je sopečného původu. Jeho pobřeží je velmi členité a to zejména

na severu a západě země, kde se nachází mnoho fjordových zálivů. Povrch Islandu
je z valné většiny hornatý s velkým množstvím činných sopek. Mezi největší sopky patří Hekla (1 491 m). Již z velké dálky jsou viditelné sopky, které tvoří velké kužely.  Největší islandskou horou
je Hvannadalshnúkur (2 119 m). Typické jsou pro tuto zemi gejzíry, vznikající vulkanickou činností. Slovo gejzír vznikl právě z islandského názvu Geysir. Na Islandu
se nachází velké množství vodopádů, které patří k nejmohutnějším z celé Evropy. Na Islandu najdeme mnoho jezer  a krátkých řek, které jsou obklopeny peřejemi a místy již zmíněnými vodopády. Nachází se zde velmi málo lesů, Island je totiž země takzvané měsíční krajiny. [1]

 

Reykjavík – podnebí

Měsíc

leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

Průměrné maximum [°C]

1,9

2,8

3,2

5,7

9,4

11,7

13,3

13

10,1

6,8

3,4

2,2

Průměrné minimum [°C]

-3

-2,1

-2

0,4

3,6

6,7

8,3

7,9

5

2,2

-1,3

-2,8

Srážky [mm]

75,6

71,8

81,8

58,3

43,8

50

51,8

61,8

66,5

85,6

72,5

78,7

 

 

 

 

1.1.2 Vodstvo

V horách pramení největší zdejší řeky napájené ledovci. V důsledku mladých tektonických pohybů se vodní toky vyznačují množstvím vodopádů založených na puklinách a zlomech. Typické pro tento ostrov je množství jezer vytvořených činností ledovců, nebo vzniklých v důsledku tektonických poklesů. Spousta jezer vznikla v kráterech sopek. [2]

 

1.1.3 Podnebí

Islandské podnebí je poměrně mírné a oceánské, za což může teplý Golfský proud. V severní části je podnebí subarktické. Typické pro Island jsou časté a vydatné deště, které se zde objevují díky střetu teplých a studených mořských vod. [3]

 

1.1.4 Fauna a flóra

Jedinými stromy, s nimiž se zde můžeme v současnosti nejčastěji setkat, jsou trpasličí vrby či zakrslé břízy. Rostou zde i různé druhy borůvkovitých

a šichovitých rostlin. Hojně se na Islandu vyskytují lišejníky a ostřicové trávy typické pro bažiny a mokřiny. Jednotvárná vegetace neposkytuje dostatek potravy zvěři, která je zde druhově velmi chudá. Na Islandu žije liška polární, na krách sem občas zabloudí medvěd lední. Nejrozšířenější faunou jsou zde však ptáci a také ovce. Nezanedbatelným druhem jsou islandští koně. Je to jediné koňské plemeno volně žijící na ostrově. [4]

 

1.2 Charakteristika kulturně-historických a
socio-ekonomických poměrů

 

1.2.1 Historický vývoj

Island je z geologického hlediska velmi mladý ostrov. Vznikl asi před
17 miliony lety. Je jednou z nejpozději osídlených zemí. Kvůli zdejšímu klimatu to byly pro osadníky těžké začátky. Mezi prvními se tu pravděpodobně objevili irští mniši
a dalšími byly Vikingové ze Švédska, které sem zanesl vítr. V roce 1918 se Island stal nezávislým státem. V padesátých letech se Island, plně závislý na rybolovu, rozhodl rozšířit své teritoriální vody a tím vyvolal tzv. Tresčí války, které se znovu objevili v sedmdesátých letech. Island se velmi rychle hospodářsky rozvíjel, avšak v roce 2008
na něj tvrdě udeřila finanční krize. Krizová situace vyústila jednak v referendum,
ale také v podání přihlášky do EU. Což měla být jakási záruka větší hospodářské stability. [5,6]

 

1.2.2 Obyvatelstvo

Celkový počet obyvatelstva k 1. 9. 2012 je 320 160. Island je národnostně jednotný – přes 96 % obyvatelstva jsou Islanďané. Ke zbylým 4 % patří Norové, Dánové, Švédové a Američané. Jednotné je i náboženství – protestantské.
Díky přírodním podmínkám je ostrov málo obydlen
a rozmístění obyvatelstva je nerovnoměrné. Přes 90% populace žije ve městech u pobřeží a 60% populace žije v aglomeraci Reykjavík. [7]

 

1.2.3 Náboženství

„Přes 80 % obyvatel se hlásí k evangelicko­-luteránské církvi (Lutheran Church of Iceland), která je státní církví a biskupy jmenuje prezident. Římských katolíků
je registrováno cca 2,5 %.“
[8]

 

1.2.4 Kultura

V podstatě kterékoli místo na Islandu navštívíte (kostel, muzeum, domácnost
a někdy i kancelář) budou Vám nabízet k podpisu knihu hostů. Televize zde má jen dva programy, jeden státní a druhý soukromý. V novinách se toho moc nedovíte, za to knih se na Islandu vydává nejvíce na jednoho obyvatele na světě. Hudba, primitivní smyčcové nástroje doprovázely na Islandu pouze církevní zpěvy, instrumentální lidová hudba zde neexistovala, k tanci se jen zpívalo. Sport, Islanďané jsou úspěšní v bridži (1991 byli mistry světa) a v mezinárodních soutěžích o nejsilnějšího muže světa pravidelně vyhrával Jón Páll Sigmarsson. Box byl na Islandu kvůli surovosti zakázán. [9]

 

1.2.5 Průmysl

Dominující složkou Islandu jsou závody na zpracování ryb (sušírny, udírny
či výroba konzerv apod.) V tomto odvětví pracuje cca 8,5 % produktivního obyvatelstva. Dalších 17% ekonomicky činné populace pracuje v dalších oborech potravinářského průmyslu (mlékárny, výroba nápojů), v kožedělném, kožešnickém, textilním či obuvnickém průmyslu. Neopominutelná je i výroba rybářských potřeb. [10]

 

1.2.6 Zemědělství

V agrární výrobě pracuje skoro 10% produktivního obyvatelstva.
Pro zemědělství se využívá pouze 23% Islandské půdy. Živočišná výroba (např.: chov ovcí, koní) převládá nad rostlinnou. I přes méně příznivé podmínky je Island soběstačný ve výrobě masa a mléka, pěstování brambor a krmné řepy. Rybolov zaměstnává přes 5% obyvatelstva. Ročně se vyloví kolem
1,5 miliónu tun ryb. Zejména tresek a sleďů. [10]

 

2 Cestovní ruch na Islandu

„Island je schopen nabídnout turistům širokou škálu volnočasových aktivit
v různých částech země. Existují tradiční zájezdy, které se v různých regionech jen mírně liší, ale také zájezdy, které jsou specifické pro určité oblasti ostrova. Na Islandu jsou hlavním lákadlem výlety, při nichž turisté mohou objevovat přírodní krásy země – spatřit překrásné přírodní scenérie, lávová pole, majestátní ledovce nebo mohou naslouchat zvukům vodopádů
.“ [16]

 

2.1 Přírodní předpoklady rozvoje cestovního ruchu na Islandu

2.1.1 Národní park ThingvellirTento národní park je tvořený sopečnou činností. Je zde možnost podniknout mnoho výletů do překrásné a klidné přírody. K vidění je také spousta vodopádů, propastí a mnoho dalšího. Prak má i svůj historický význam, v roce 930 se zde konalo první islandské zákonodárné shromáždění. [11]

 

2.1.2 Geysir

„Geysir je oblast gejzírů v geotermálním poli Haukadalur. 

K největším a nejznámějším patří Velký Gejzír, který dnes již není aktivní a tak k jeho erupcím dochází jen zřídkakdy.
O kousek dál se nachází Strokkur, který naopak tryská každých 5-10 minut do výšky od 10 do 20 metrů. Pro turisty je tato oblast překrásnou podívanou, kdy se horká voda dere na povrch a rozlévá se po okolí.“
[11]

2.2 Kulturně-historické předpoklady rozvoje CR na Islandu

 

2.2.1 Reykjavík

Island je na historické památky či kulturu velmi slabý, za zmínku však stojí katedrála Hallgrímskirkja v hlavním městě Reykjavík. Katedrála je se svojí výškou 75 metrů nejvyšší stavbou v hlavním městě. „  Samotná katedrála je i přes svojí monumentálnost velmi vzdušná, světlá a až spartánsky zařízená. Navíc se dá výtahem dojet až na vrchol její hlavní věže, odkud je nádherný výhled na celý Reykjavík a můžete tak vidět celé město i okolní fjordy jak na dlani.“ [12]

 

 

3 Pracovní příležitosti na Islandu

Kromě nezapomenutých vzpomínek na krásnou přírodu si lidé pracující
na Islandu mohou přivézt i velké výdělky. Dnes je kvůli krizi těžké najít-dostat práci, není to ovšem nemožné.

 

3.1 Práce na farmách

Cestovní kancelář Student Agency nabízí práci na farmách, především pro muže. Je tu možnost pracovat a žít až na 12 měsíců. Typy farem: smíšené, mléčné, koňské, ovčí či zahradnické. Práce na farmě zahrnuje práci se zvířaty nebo péči o rostliny.
Na koňských farmách jsou vyžadovány dobré zkušenosti v oblasti práce s koňmi. [13]

 

3.2 Práce v oblasti cestovního ruchu

Práce v cestovním ruchu zahrnuje práci na recepci, catering, pomoc v kuchyni, úklid pokojů apod. Nejčastější umístění bývá v restauracích a hotelech ve venkovských oblastech. [13]

 

ZÁVĚR

Island je ostrovní stát ležící přímo pod severním pólem. Ostrov je sopečného původu
s velmi členitým pobřežím. Islandu se také říká „země ohně a ledu“ díky spoustě činných sopek a ledovců. Najdeme zde velké množství vodních ploch vytvořených činností ledovců. Po povrchu se volně pohybují především divocí koně a ovce. Obyvatelů je zde velmi málo a velmi málo je zde i kriminality. Dominující složkou Islandu jsou závody na zpracování ryb, ale také potravinářský a kožešnický průmysl.
V zemědělství se využívá velmi málo půdy, ale i přes to je Island soběstačný ve výrobě masa, mléka a brambor. Turisté sem jezdí především pro krásnou, ale drsnou přírodu
a také pro překrásnou podívanou na Geysíry. Lidé sem jezdí také za prací především
na farmy a do hotelů.

 

SUMMARY

Iceland is an island country located directly under the north pole. The island
is of volcanic origin with extremely rugged coast. Iceland is also called the “land of fire and ice” with a lot of active volcanoes and glaciers. We can find a large number
of water areas created by glacial activity. Wild horses and sheeps move freely in this area. There live only very few residents and there is less crime. The dominant component of Iceland are the companies which process fish products, but also food industry and fur industry. In agriculture is used very little of land, but despite of this, Iceland is self-sufficient in the production of meat, milk and potatoes. Tourists come here mainly for the beautiful but rugged nature and the beautiful spectacle of Geysir. People also come here to work primarily on farms and to work in hotels.

 

SEZNAM Literatury

[1] http://island.worldisland.cz/?p=7       27. 1. 2013

[2] http://cs.wikipedia.org/wiki/Geografie_Islandu#Vodstvo    27. 1. 2013

[3] http://island.worldisland.cz/?p=9       27. 1. 2013

[4] http://cs.wikipedia.org/wiki/Geografie_Islandu#Fauna_a_Fl.C3.B3ra 27. 1. 2013

[5] http://www.mundo.cz/island/historie            27. 1. 2013

[6] http://www.i-cestovani.com/strucna-historie-islandu-185    27. 1. 2013

[7] http://island.worldisland.cz/?p=9       27. 1. 2013

[8] http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/island-zakladni-informace-o-teritoriu-18895.html   27. 1. 2013

[9] http://island.timqui.net/kultura.html  27. 1. 2013

[10] http://www.maturita.cz/referaty/referat.asp?id=264           27. 1. 2013

[11] http://island.worldisland.cz/?p=3     27. 1. 2013

[12] http://www.ilvios.cz/island/reykjavik-perlan/          27. 1. 2013

[13] http://www.studentagency.cz/pracovni-a-au-pair-pobyty/Island/Island/
27. 1. 2013

[14] http://island.timqui.net/charakteristika.html            12. 2. 2013

[15] http://www.zsdobrichovice.cz/programy/zemepis/referaty/island.htm
12. 2. 2013

[16] http://www.naislandu.cz/2011-04-26-09-46-30.html          12. 2. 2013

 

 

SEZNAM PŘÍLOH

Příloha 1 – Informační minimum – Island

 

Příloha 1 – Informační minimum – Island

Oficiální název státu

Islandská republika

Státní zřízení Parlamentní republika
Hlavní město Reykjavík
Hlava státu Prezident
Státní symboly Islandská hymna, znak, vlajka

Území, základní přírodní charakteristiky

Poloha

Pod sevením polárním kruhem

Vzdálenosti Reykjavík – Akranes: 45,5 km
Rozloha 103 125 km²
Povrch Sopky, členité pobřeží, hory
Vodstvo Obrovské řeky, ledovce, jezera v kráterech sopek
Podnebí Mírné a oceánské
Fauna a flóra Trpasličí vrby, lyšejníky/ lišky polární, medvědi lední, ptáci

Kulturně-historické a socioekonomické charakteristika

Počet obyvatel

295 000

Hustota zalidnění 3 ob./km²
Národnosti Islandské
Oficiální jazyk Islandština, znakový jazyk
Průmysl Mlékárenský, Rybárenský
Zemědělství Zelenina, drůbež, dobytek
Služby Letecké, Zdravotnické, Hotelové,….
Cestovní ruch Zábavní park Nusa Lembongan Island
Měna Islandská koruna
Průměrné ceny Ubytování v kempu 1000 ISK/noc (asi 140Kč)
Světoznámé osobnosti Prezident Ólafur Ragnar Grímsson, Jón Páll Sigmarsson (nejsil. muž světa)
Kalendář 1918 – nezávislý stát, 1991 – mistři světa

 
Další podobné materiály na webu: