Kartografie – otázka ze zeměpisu (6)

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Kartografie

   Předmět: Zeměpis

   Přidal(a): Ondřej Petržela

 

KARTOGRAFIE

 • nauka o mapách
 • MAPA = zmenšený obraz země

 

Historie kartografie

 • 14 000 let stará vytvořená do opuky ve Španělsku
 • Anaximandros – mapa z roku 600 př. n. l.
 • Erathosténes – první použil obdélníkovou síť (vlastně poledníky a rovnoběžky)
 • Ptolemaios 100 n. l. – zakladatel kartografie; mapa světa, mapa Karpat?
 • Klaudián – nejstarší mapa Čech z roku 1518 (S zakreslen dole a J nahoře)
 • Behaim – nejstarší dochovaný globus na světě z roku 1492

 

Obsah mapy

 • to, co je v mapě
 • generalizace = proces výběru a zevšeobecňování obsahu
 • kartogram = používá se pro znázornění jevu na daném území (hustota obyvatel)
 • kartodiagram = používán pro jev na určitých územních celcích (průmysl ve státě)
 • Mapové značky (čárové, bodové, plošné, pohybové)
  • bodové značky (města, lázně, vrcholy hor)
  • čárové značky (železnice, silnice, vodní toky)
  • pohybové značky (stěhování národů, mořské proudy)

–  Prvky

 • matematické (nadm. výška, souřadnice, stupně)
 • Fyzickogeografická (lesy, hory, vodstvo)
 • socioekonomická (města, objekty)
 • pomocné = legenda mapy
 • doplňkové = rámové údaje (popisy souřadnic)
 • mimorámové = tj. kdo ji vyrobil, měřítko mapy, vydavatel

–  Grafické symboly

 • bodovací (město)
 • čárová (silnice) – možnost vyjádření pohybu
 • plošné (jezera, pohoří, pole, nížiny)

 

Měřítko mapy

 • udává poměr zmenšené délky ke skutečnosti
 • číselné měřítko
 • grafická (vzdálenostní čára – km, míle)
 • rozdělení podle měřítka mapy malého měřítka
  • mapy malého měřítka – 1:1000 000 a výše
  • mapy středního měřítka – 1:1000 000 – 1: 200 000
  • mapy velkého měřítka – 1: 200 000 – 1:5000 1: 2500 = plány, speciální mapy (př. stavební činnosti)
 • čím větší měřítko, tím větší vzdálenost

 

Druhy map

 • astronomické
 • Tematické (průmysl, vegetační pásy)
 • topografické
 • zemského povrchu
 • reliéfní mapy
 • mapy pro slepce
 • vesmírných těles

 

Dělení map zemského povrchu

 • dělíme je podle způsobu vyhotovení
 • přímé měření v terénu = originální mapa – odvozená mapa vzniká jejím zmenšením

–  podle měřítka

–  podle obsahu

 • všeobecně zeměpisné
 • Topografické (zaměřené na hospodářství) – nejpodrobnější (památky, cyklotrasy); přehledné; všechny mapy mají topografický podklad = říční síť
 • tematické
 • Fyzickogeologické (mapy přírody)
 • sociálně ekonomické (politická, sociální činnosti člověka)
 • Technické (inženýrský charakter)

–  Podle formátu

 • Nástěnné, atlas, obrazové

–  Podle rozsahu

 • Státu, oblasti, světadílu, zeměkoule

–  Podle knihařského zpracování

 • Kapesní, pevná vazba, volně vložené listy, plastické mapy

 

Dálkový průzkum Země

 • v současné době přístroje GPS (globální polohový systém) zjišťují polohu bodu

–  Fotometrie

 • Letecké fotografování

–  Družicové zkoumání zemského povrchu

 • Družice (dosahují výšky 600 – 1000km)

–  Meteorologické

 • 1000km

–  Letadlové laboratoře

 • 5 – 20km

 

–  Využití

 • Archeologie – Vyhledávání a dokumentace archeologických památet
 • Geologie – Detekce zlomů v zemské kůře, litologické mapování
 • Ekologie – mapování biotopů
 • Geografie – mapování využití Země
 • Zemědělství – mapování heterogenity půdy a zemědělských pozemků