Konstrukční beton – maturitní otázka

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

stavitelství

 

   Otázka: Konstrukční beton

   Předmět: Betonové konstrukce

   Přidal(a): Nikola CH.

 

KONSTRUKČNÍ BETON 

  • Zatvrdlý beton, který byl ošetřován po dobu minimálně 28 dní,
  • Má požadovanou normativní pevnost,

 

Specifikace betonu:

  • Určení požadovaných vlastností,
  • Projeví se v označení betonu,
  • Pevnost v tlaku:
    • B0, B1, B2, B3, …,
    • ČSN 73 1201…. např.: B15, B20, B25 – v historii,
    • ČSN EN 206 … např.: C15/20 – v současnosti,
  • Běžné betony:
    • (C8/10) C12/15 ……. C50/60,
  • Vysokopevnostní betony:
    • C55/67 ……. C100/115,

 

Vliv prostředí:

  • Určuje, zda bude budova chránění nebo bude vystavená větrným podmínkám, vodě, chemický látkám
  • Označení:
    • X0 – bez nebezpečí vlivu koroze,
    • XC, XD, XF, XA,
      • Zohledňuje různé vlivy např.: vlhkost, chloridy, mráz,
      • V závislosti na stupeň vlivu prostředí norma určuje minimální třený beton, minimální množství cementu a maximální vodní součinitel,
    • Vliv konzistence:
      • Určuje se dle zkoušek konzistence,
      • Minimální doba ošetřování,
      • Velikost zrna kameniva (max.),
      • Označení: beton ČSN EN 206,
        • C25/30 – XF2 Cl, 0,20 – Dmax 22-51,
        • Cl 0,70 = max. %d*0,2%,
        • S1 – konzistence,
        • Max průsek 50 mm dle ŠSN EN 12 590-8,
    • Možnosti specifikace:
      • Typový beton,
      • Předepsané složení:
        • Používá se ve zvláštní případech např.: konstrukce ve velmi náročném vlivu prostředí – náročná konstrukce.