Kontejnery – ISO – Doprava a logistika

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Kontejnery – ISO

   Předmět: Doprava a logistika

   Přidal(a): Rodes

 

 

Definice:

 • článek dopravního zařízení, která je:
 • trvalého charakterů
 • speciálně konstruovaného
 • upevňovací zařízení
 • snadné přemisťování
 • vnitřní objem nejmíň 1m3

 

ISO – mezinárodní organizace pro normalizace (nejen pro kontejnery)

Kontejnery pro všeobecný náklad: nejsou specificky určený pro zvláštní kategorie nákladu

Kontejnery pro specifický náklad: jsou kontejnery pro náklady citlivé na teplotu, dále kontejnery pro kapaliny a plyny, suché sypké materiály a pro zvláštní kategorie např. pro automobily nebo zvířata

Termický kontejner: izolované stěny, dveře, podlaha i střecha, má zařízení pro chlazení nebo vyhřívání

Izolovaný kontejner: izolovaný, ale nemá zařízení pro chlazení nebo vyhřívání

Kontejnery pro všeobecné použití: kontejner pro všeobecný náklad, který je plně uzavřený a odolný povětrnostním vlivům

Kontejner s otevřeným vrchem: nemá tuhou střechu, může se použít plachta

Plošinový kontejner: nemá žádnou nástavbu

Cisternový (nádržkový) kontejner: cisterna a rámová konstrukce

Chlazený a vyhřívaný kontejner: termický kontejner

Kontejner pro suchý sypký náklad: umožňuje nakládku a vykládku pomocí gravitace

Kontejner pro suchý sypký náklad s přetlakem: je tu možnost tlakového vyprazdňování

Kontejner pro jmenovitý náklad: je určen výhradně nebo především pro určitý náklad př. Přeprava automobilů, zvířat

 

Brutto: hmotnost kontejneru = celková hmotnost kontejneru a i maximální hmotnost pro provoz

Tára: hmotnost prázdného kontejneru včetně všech armatur a připojených zařízení

Neto: maximální dovolená hmotnost užitečného zatížení včetně upevňovacích prvků, které nejsou součástí kontejneru

 

Konstrukční části kontejneru:

 • Rohové prvky
 • Horní/dolní čelní příčník, horní/dolní podélník
 • Podlaha s nosníky podlahy
 • Střecha s výstuhami
 • Nabírací otvory na vidlice
 • Dveře – čelní, boční
 • Kryt – plachtový, plastická hmota
 • Čelní rám: rohové prvky a čelní příčníky
 • Žebřík a lávka
 • Otvor: uzavíratelným, pohyblivým nebo odnímatelným panelem
 • Stěny: boční, čelní

 

Označení kontejnerů:

BIC kód – identifikace kontejneru

Př: AXIU 400010 8

Rozbor:

AXI – kód vlastníka

U – kategorie zařízení

400010 – sériové číslo

8 – kontrolní číslice

 

Kód rozměru:

 • Má dva znaky, mohou to být písmena nebo čísla

(každé písmeno se při výpočtu kontrolní číslice převádí na číslo!)

 • 1 znak znamená délku
 • 2 znak znamená šířku a výšku

 

Př: 22 G1

Rozbor:

2 – 20 -ti stopí kontejner

2 – šířka 8 stop, výška 8 stop a 6 palců

Písmena představují čísla kromě 10, 20, 30, 40 – ti stopí kontejner

 

Typy kontejnerů:

G – všeobecné použití, bez větrání

V – všeobecné použití s větráním

B – pro suché sypké materiály

S – jmenovitý náklad

R – termický kontejner

H –              -ll-                 s odnímatelným zařízením

U – kontejner s otevřeným vrchem

P – plošinový kontejner

K – tlakové, cisternové kontejnery pro kapaliny a plyny

N – tlakové, netlakové cisternové kontejnery na suchý náklad

T – staré označení pro cisternové kontejnery

 

Značení výšky kontejnerů: povinná pro kontejnery vyšší než 2,6m

Kontejnery pokud mají výšku více než 2,6m mají na horním příčníku a bocích černé a žluté pruhy

Výstražná značka upozorňující na nebezpečí zasažení el. proudem, umisťuje se u žebříku

 

Štítek CSC = bezpečnostní schvalovací štítek, kterým musí být kontejner označen, vyhovuje stanoveným požadavkům pro mezinárodní přepravu – úmluva KBK (bezpečnost provozu kontejnerů)

MGW = Brutto hmotnost