Kritéria hodnocení v dramatické výchově a osobnost učitele

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Kritéria hodnocení v dramatické výchově a osobnost učitele

   Předmět: Pedagogika, Dramatická výchova

   Přidal(a): vami

 

 

Kritéria hodnocení dramatické výchovy:
Hodnocení je zpětná vazba pro učitele i žáka. Informace o tom, zda bylo dosaženo cíle. Cíl = stav, který má být dosažen.

 

Hodnocení má funkci:
– informativní -) informuje o výsledku, kterého žák dosáhl
– formativní -) podnětem rozvoje

 

Typy hodnocení:
– Slovní
– Vyjádření pomocí grafů a tabulek
– Výtvarné hodnocení

 

Pedagog hodnotí nejen výsledky, ale především snahu a vynaložení úsilí- Vyzdvihne silnější stránky jedinců (kladná motivace). Pedagog musí věřit ve své žáky! Hodnocení má vliv na žáka i proto, že ho učí sebehodnocení. S tím souvisí i vytyčování cílů. Tím, že žák začíná sám uvážlivě hodnotit, prokazuje pohotovost a způsobilost přebírat větší měrou zodpovědnost za svou práci, za své výsledky.

 

Kritéria hodnocení:
– Hodnocení je prováděno slovně
– V hodnocení je třeba zachytit zejména pokroky, kterých dítě dosáhlo
– Děti se od počátku podílejí na svém hodnocení – formou slovní reflexe, která proběhla

 

Hodnotíme:
– Zapojení, aktivita,iniciativa
– Soustředění
– Schopnost řídit se instrukcemi a dodržovat pravidla
– Schopnost pracovat nezávisle s dostatečnou sebejistotou
-Schopnost kooperace a komunikace
– Schopnost poslouchat a jasně formulovat
– Sebekontrola
– Schopnost dokončit práci

V DRV je důležité rozlišovat mezi přesností, správností a mezi nápaditostí, osobitosti a originalitou

 

Osobnost učitele:
Někdo, kdo soustavně vzdělává a vychovává, řídí a organizuje pedagogickou činnost

 

Předpoklady:
– Všeobecné vzdělání a kulturní rozhled, aprobace svého předmětu, vzdělání na pedagogické vysoké škole, pedagogicko-psychologické vzdělání

 

Přehled základních sociálních dovedností:
– Pedagogický talent (=potencionální struktura osobnosti),
– Pedagogické mistrovství (=výsledek pedagogického talentu) přichází s praxí
– Pedagogický takt (=schopnost učitele jednat s žáky)

 

Schopnost autority:

 • Formální – dána jeho profesí
 • Neformální – jak si jako učitel dovede sjednat autoritu
 • Schopnost empatie (=porozumění svým žákům, schopnost vcítit se do pocitů druhého)
 • organizační schopnost (= plánování vlastní i žákovy orientace)
 • Komunikativní ( umění komunikovat s lidmi)
 • Diagnostické (Stále rozvíjet obor svých dovedností)
 • Dalšími nutnými předpoklady jsou postřeh, pedagogická pohotovost měnit cíle podle současných podmínek a potřeb žáků, pozitivní vztah k lidem, schopnost vytvářet přátelskou atmosféru, všeobecný přehled, odbornost a citlivost při hodnocení výkonu žáka

 

Vlastnosti:

 • Vlastnosti charakteru (čestnost, spravedlnost)
 • Pracovní vlastnosti ( tvořivé myšlení, logičnost)
 • Společensko-charakterové vlastnosti (laskavost,slušnost)
 • Minimálně po 5 letech se stává zkušeným pedagogem

 

Sebereflexe učitele:
– Naplnění cílů, co v hodině fungovalo, nefungovalo a proč, přístup ke skupině
– Vnímání sebe sama v roli učitele
– Poznání -) poznávám sebe sama jako učitele
– Rozhodování – o sobě v učitelské roli – umět se o sobě rozhodnout
– Míra ztotožnění se s ideálem učitele/lektora – sebekritika v čem jsem dobrá a v čem naopak ne