Rozvoj osobnosti prostřednictvím dramatické výchovy

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Kritéria hodnocení v dramatické výchově a osobnost učitele

   Předmět: Pedagogika, Dramatická výchova

   Přidal(a): vami

 

 

V dramatické výchově je důležitý rozvoj osobnosti.

 • Dramatická výchova úzce souvisí s pedagogikou a psychologií
 • Rozvíjí osobnost daného jedince
 • Podporuje jeho tvořivost fantazii např.
  • hry na rozvoj komunikace
  • hry na rozvoj smyslů
  • hry na rozvoj empatie
 • Rozvíjí představivost
 • Podporuje obrazotvornost (vyprávění příběhu kdy skupina jedinců ho bude doplňovat zvuky či bude sama dotvářet jeho závěr)
 • Cvičení všech smyslů
  • Sluch (zaměření na zvuky např. děti zavřou oči, učitel něco udělá (třeba zavře okno, projde se po místnosti) a děti poznávají dané zvuky. Také lze děti spárovat, jeden člen by si něco četl, druhý na něj mluvil a ten první se musí soustředit jen na čtení)
  • Zrak (možno zlepšovat například tím, že danému jedinci ukážeme věci na stole, pak zavře oči, vedoucí něco změní a on bude rozpoznávat právě ty změny. Dalším cvičením na zrak je to, že někdo ukáže sérii pohybů a druhý to zopakuje…)
  • Hmat (cvičit poznáváním věcí se zavřenýma očima…)
  • Atd…

 

 • Důležité se naučit relaxaci (umět se uvolnit a překonat napětí)
 • koordinace těla, mysli, srdce a ducha (můžeme dosáhnout skrz hudbu, tanec…)
 • mluvní kultura
 • umět vyjádřit svůj názor
 • překonání strach (např. z neúspěchu…)
 • pohybová kultura
 • sociální komunikace
 • rytmické cítění

 

Rozvíjení osobnosti přes dramatickou výchovu

 • rozvoj jednotlivce jako osobnosti v oblasti osobnostní, sociální a dramatické. Přičemž jádrem všech činností směřujících k tomuto rozvoji je dramatická hra, která rozvíjí:
 • Dítě si osvojuje v praktických dovednostech tolerantní jednání skrze poznávání sama sebe, tvořivého myšlení a jednání ve všech oblastech uměleckého směru (literárně-dramatický, pohyb, výtvarný, hudební)

 

K osobnostnímu rozvoji jedince nám slouží např.:

– hry a cvičení, které rozvíjejí uvolnění a schopnost koncentrace

– hry a cvičení, které uvolňují představivost, obrazotvornost a dynamiku

– hry a cvičení prohlubující pohybové dovednosti

– hry a cvičení rozvíjející řečové dovednosti

– hry a cvičení na rozvoj paměti a logického myšlení

 

K soc. rozvoji jedince využíváme např.:

– dramatické hry a improvizace se situacemi, v nichž jde zejména o řešení konfliktů

–  dramatické hry a improvizace, v nichž účastníci (žáci, učitel…) vstupují do rolí a jednají v nich

– dramatické hry a improvizace s ději, k nimž lze čerpat náměty z reality i uměleckých děl

–  hry a cvičení na kontakt a sociální komunikaci

Další podobné materiály na webu: