Lidová píseň – vznik, druhy, regiony a sběratelé

dějiny-hudby

 

Otázka: Lidová píseň – vznik, druhy, regiony a sběratelé

Předmět: Dějiny hudby

Přidal(a): Hana Netušilová

 

 

Lidová píseň – vznik, druhy, regiony; sbírky a sběratelé; folklórní soubory; význam lidové písně. Vlastní pohled na lidovou píseň v dnešní době. Písňová forma.

 

Lidová píseň

 • neznáme autora
 • Vznikla spontánně (autor nebyl pravděpodobně hudební skladatel – vyjadřoval pocity, nálady – reakce na věci kolem sebe např. práce)
 • Text i melodie zároveň
 • „lidový majetek“
 • Šířila se ústním podáním – zpívaly je svým potomkům

 

Umělá píseň

 • známe autora, vznikají ze záměrného tvůrčího úsilí, nápadné, originální rysy
 • Vzájemné prolínání obou typů písní – mnoho lidových písní ovlivnilo umělou tvorbu a naopak
 • Vzniká na hotový text
 • Je propracovanější a složitější
 • Doplněná doprovodem a neměla by mít varianty

 

Zlidovělá píseň

 • známe autora, ale ta píseň je tak blízká, že si ji společnost vzala za svoji a na autora se zapomnělo
 • vznikají varianty
 • Fanoš Mikulecký (1912–1970) – ze Slovácka z Podluží, písně – Vínečko bílé, V širém poli studánečka, Když jsem šel z Hradišťa
 • Vlasta Rédl – Husličky
 • Karel Hašler – Na Pankráci, Po starých zámeckých schodech, Pětatřicátníci
 • Voskovec, Werich, Ježek – Na poříčí dítě křičí

 

Pseudolidová píseň

 • má vypadat jako lidová, ale je záměrně vymyšlena většinou do filmů nebo divadelních her (Vím jedno návrší)

 

Národní píseň

 • vznikaly v období Národního obrození
 • opěvovaly národ (Čechy krásné, Čechy mé)

 

Druhy lidové písně podle tématu

 • Milostné – většinou v souvislosti s přírodou, Široký hluboký
 • O řemeslech – Šili, šili ševci boty
 • Vojenské – furiantské, odchod na vojnu, Já husárek malý, Černé oči jděte spát
 • O koních – Prší prší
 • O matkách – Chovala mě matička
 • Ukolébavky – Hajej můj andělíčku
 • Koledy – Nesem vám noviny
 • Svatební – Ej, od Buchalova
 • Pohřební – Zabili Janka

 

Druhy lidové písně podle regionu

České (západní)

 • Převažují více durové tóniny
 • Pravidelný 2dobý, 3dobý rytmus
 • Dudy (západní, jižní Čechy), housle, klarinety, basa, vozembouch
 • Chodsko (dudy – omezený rozsah tónů, Žádný neví, co jsou Domažlice), Plzeňsko, Doudlevsko, Polabí, Podkrkonoší, Horácko

Moravské (východní)

 • Molové tóniny
 • Bez rytmu, nepravidelný rytmus, čardášové rytmy
 • Cimbál, housle (primy – hlavní melodie, kontry – doprovod), klarinet, basa
 • Lašsko, Valašsko (Pásli ovce valaši), Haná, Slovácko – Horňácko, Dolňácko, Podluží

 

Variační proces

 • výsledek ústního podání
 • každý kraj nemá stejnou verzi (Kolamajka)
 • stejná melodie, jiný text (Když jsem husy pásala, Běží liška k táboru)
 • stejný text, jiná melodie (Na tý louce zelený)

 

Formy lidové písně

 • Malá písňová forma – 1dílná (má 1 hudební motiv), 2 dílná, 3 dílná
 • 1dílná – většinou 8 taktů, předvětí, závětí – opakuje se, např. Skákal pes
 • 2dílná – není moc rozšířená, 2 rozdílné části, např. Okolo Třeboně pasou se tam koně
 • 3dílná – vrací se 1. část (neopakuje se úplně přesně), a b á – Holka modrooká, Ráda, ráda můj zlatej Honzíčku, Travička zelená; bez opakování – a b c – Okolo Hradce

 

Sbírky a sběratelé

 • Národní obrození
 • Karel Jaromír Erben – Prostonárodní písně a říkadla, Nápěvy prostonárodních písní českých (spolupráce s Pavlem Martinovským)
 • Čeněk Holas – České národní písně a tance
 • František Sušil – Moravské lidové písně s nápěvy do textů
 • František Bartoš – Národní písně moravské

 

Folklórní soubory

 • ČR – dudácká muzika (dudy, housle, klarinet, basa)
 • Chodsko, Domažlicko, Plzeňsko
 • Malá dudácká muzika – dudy, housle, klarinet – polyfonní způsob
 • Morava – cimbálovka (cimbál, 2 housle, klarinet, basa)
 • Hradišťan – hrají na různých festivalech (největší ve Strážnici)
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!