Mechanismy – maturitní otázka

 

Otázka: Mechanismy

Předmět: Strojnictví

Přidal(a): David Veselík

 

 

Mechanismy slouží k přenosu pohybu z hnacího na hnaný hřídel, ke změně rychlosti, k transformaci pohybu z jednoho druhu na druhý.

 

Mechanismy dělíme do dvou základních skupin:

 • s tuhými členy
  • mechanické převody (třecí, řemenové, řetězové, ozubenými koly)
  • mechanismy pro transformaci pohybu – tzv. kinematické mechanismy (šroubové, klikové, kulisové, kloubové, vačkové)
 • tekutinové
  • hydraulické
  • pneumatické

 

Mechanismy jsou:

 • Klikový, kolenový, kulisový, vačkový, krokový, čtyř kloubový, kinematické, výstředníkové, tekutinové (hydraulické, pneumatické)

 

Kinematické:

 • Převádí otáčivý pohyb na pohyb posuvný

 

Použití u:

 • Suport – pohybuje se šroub i matice, šroub se jen otáčí, matice se jen posouvá a sune suport s nožem v záběru.
 • Ruční lis – šroub se otáčí i posouvá. Svým posuvným pohybem se stlačuje dolů beranidlem lisu.
 • Další využití u svidříku, klínový zvedák.

 

Klikový mechanismus:

 • Převádí přímočarý pohyb vratný na plynulý otáčivý, u pístových strojů. Je úplný a zkrácený klikový mechanismus.

 

Výstředníkové mechanismy:

 • Přímočarý pohyb s kráceným zdvihem se z otáčivého pohybu získá použitím výstředníku. Výstředníky – celistvé, dělené. Nahrazují se klikovým mechanismem při malém zdvihu.

 

Kulisový mechanismus:

 • Jinou obměnou klikového mechanismus je kývavá kulisa, kterou otáčivý pohyb mění v pohyb kývavý.

 

Tekutinové mechanismy:

 • Využívají se k přenosu energie mezi generátorem a motorovou logikou plynů, tj. Tekutin (oleje, energie, vzduchu).
 • Druhy. Hydrostatické, pneumatické, u kterých se využívá převážně tlakové potrubí.
 • Hydrostatické potrubí (k přeměně využívá pohybovou energií, nositelem tlak. Energie v hydraulických mechanismech pro kapaliny v pneumatických mechanismech většinou stlačitelný vzduch.

 

Hydraulické mechanismy.

 • Ústrojí využívající stlačenou kapalinu, Pohyby mohou být: Přímočaré, rotační. Skládá se ze zdroje stlačené kapaliny – čerpadla, hydraulického motoru, rozvodů, řídících prvků. Jsou konstrukčně jako čerpadla, mají obrácenou funkci.

 

Pneumatické mechanismy:

 • Využívají pro svou funkci stlačený vzduch. Zdrojem jsou kompresory. Obdobné konstrukce jako čerpadla – s přímočarým pohybem. Oproti hydraulickým systémům nedosahují tak vysokých sil, ale např. u lopatkových motorů se dociluje vysokých otáček.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy