Převody – maturitní otázka

 

Otázka: Převody

Předmět: Strojnictví

Přidal(a): David Veselík

 

 

Jedná se o strojní zařízení, která přenášejí pohyb mezi dvěma nesoucími hřídeli.

 • Pohyb se přenáší buď: přímým stykem kol na hřídelích, třecí a ozubené převody.
 • Pomocí spojovacího mezičlánku mezi hnacím a hnaným kolem – lanové, řemenové, řetězové převody.

 

Převodový poměr:

 • I1,2= n1/n2 (vstupní otáčky) = D2/D1 (průměr výstupního kola = Mk2/Mk1 – n1 – převod – n2
 • D1 = průměr vstupního kola
 • D2 = průměr výstupního kola

 

Řemenový převod:

 • Skládá se ze: 2 řemenic a 1 řemene
 • Mat. řemenice: ocel, litina
 • Mat. řemenů: umělé, plastové
 • Řemeny jsou: ploché, klínové, ozubené
 • Úhel opásání můžeme zvětšit napínací kladkou.
 • Řemenový převod se používá tam, kde není nutno zachovat převodový poměr.

 

Řetězový přechod:

 • Zachovává převodový poměr = nemůže proklouznout.
 • Skládá se ze: 2 řetězových kol a 1 řetězu

 

Výhody (+):

 • Jednoduchá výroba, montáž nevyžaduje přesnost, tepelná odolnost

 

Nevýhody ():

 • Menší převodové rychlosti, vytahání řetězů.

 

Ozubené převody:

 • Převod mezi ozubenými koly – je nejčastějším způsobem převodu pohybu z hnacího na hnaný hřídel.
 • Pohybem se dají spojovat:
  • 1) rovnoběžné hřídele
  • 2) různoběžné hřídele
  • 3) mimoběžné hřídele

 

Pomocí spojovacího mezičlánku mezi přímým stykem vlastní přenos se realizuje pomocí zubů.

Jejichž profil je utvořen tak, aby boky zubů se po sobě odvalovaly, daly se přesně a hospodárně vyrobit.

Téměř výhradně se používá evolventní ozubení = vzniká odvalováním přímky.

 

Pro čelní kolo s přímými zuby jsou nejdůležitější 2 veličiny:

 • 1) modul (určuje velikost zubu, stanovuje se výpočtem, značí se písmenem m, dán normou v tab. Počet zubu dám požadovaným převodovým poměrem, moduly jsou dány normou.
 • 2) počet zubů
 • 3) úhel záběru Alfa – důležitý při výpočtu ozubeného kola.

 

Čelní kola slouží k přenosu krouticího momentu mezi rovnoběžnými osami, provedení zubů:

Přímé, šikmé, může být vnitřní a vnější ozubení. Kola jsou hlučnější, ale nevznikají axiální síly.

Výhoda šikmého ozubení – zuby zabírají postupně, chod klidnější, vznikají axiální síly.

 

Šroubový převod:

 • Pro mimoběžné hřídele pod úhlem 90 stupňů.
 • Tzv. Převod do pomala.


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy