Rozebíratelné a nerozebíratelné spoje

 

Otázka: Rozebíratelné a nerozebíratelné spoje

Předmět: Strojnictví

Přidal(a): David Veselík

 

 

Součásti spojovací i části spojované tvoří spolu celek, který nazýváme spoj. Sestavování (montáž) těchto součástí se nazývá spojování.

 • Spojovací prvky –  šrouby, kolíky, klíny, pera, nýty, čepy atd. Spojovací prvky jsou většinou normalizované.
 • Možnosti spojování – lepení, pájení, svařování, lisování, spékání, lemování, vroubkování.

 

Spoje dělíme na:

 • Rozebíratelné – jsou spoje, které můžeme kdykoliv rozebrat a smontovat bez poškození spojovaných nebo spojovacích součástí. Kolíkové, šroubové, klínové, perové, čepové, kloubové.
 • Nerozebíratelné – jsou ty spoje, které nemůžeme rozebrat bez poškození spojovaných nebo spojovacích částí. Nýtové, svárové, lepené, pájené, nalisované

 

Rozebíratelné spoje

Šroubové spoje:

 • Složen: čep, matice, podložka
 • Druhy: šroub s hlavou + matice (průchozí díra)
 • V obou součástech vůle
  • Šroub s hlavou (zašroubován v díře)
  • V 1 součásti vůle o nutnost vyšroubovat při každé demontáži
  • Závrtný šroub + matice
  • V 1 součásti vůle, nešroubuje se při demontáži
  • Šrouby zajišťují spojování (spojování dílců), pohybový (zajišťují pohyb)

 

Rozdělení

 • Závity jsou: vnitřní (matice), vnější (šrouby)
 • Podle profilu: metrické, trapézový, lichoběžníkový, viz. Tabulky.
 • Podle smyslu stoupání: pravochodý, levo-chodý.
 • Podle počtu chodů: jedno-chodý, více-chodý.
 • Šroubovice – závity pro šrouby do dřeva a do plechu, pro žárovkové objímky, pancéřové závity pro elektroinstalační trubky
 • Rozdělení šroubů podle hlav: 6- hranná, 4- hranná, válcové, zápustkové, půlkulaté, imbus = s vnitřním šestihranem.
 • Druhy matic: šestihranná, čtyřhranná, uzavřená, korunová, kruhová.

 

K zajištění šroubu a matic:

 • Silové pojištění pomocí podložky, tvarové pojistky – pojistné podložky  z plechu, zajištění pomocí prostředků citlivých na tlak – lepidla, dále nářadí na utahování šroubů a matic – šroubováky, oboustranné stranové klíče.

 

Kolíkové spoje

 • Tvrzené tepelně zpracované montážní kolíky (nástrojová ocel), normální montážní kolíky (11500, 11600), spojovací kolíky (1150)
 • Různé druhy válcových kolíků se liší tvarem zakončením kolíků, tolerováním rozměrů, kvalitou povrchu, materiálu.

 

Druhy:

 • Kuželové kolíky, rýhované, pružné, válcové

 

Zajišťují: přenos síly např. hřídel s ozubeným kolem.

 • Zajištění plochy vystředění konstrukčních součástí
 • Používá se jako pojistka proti přetížení

 

K montáži a demontáži se používá:

 • Šroubovák = plochý, křížový
 • Imbus šroub

 

Čepové spoje:

 • Čepy se používají především pro hybná a kloubová spojení, spojení nebo k upevnění kladek, lanových kotoučů.

 

Druhy:

 • Čep bez hlavy s děrami pro závlačky, čep s hlavou a s děrami pro závlačky, čep se závitem.

 

Materiál:

 • 11500, 11600, jsou namáhány na ohyb a střih.

 

Klíny a klínové spoje:

 • Mají šikmou činnou plochu, jsou schopny přenášet radiální a axiální síly.

 

Přenášené síly:

 • Normálové síly Fn zajišťují mezi hřídelí a nábojem (dírou) tření, které silově přenáší kroutící moment: M. Mimo sílu působí kolmo na osu je krouticí moment přenášen i na boky klínu.

 

Druhy:

 • Drážkový (usazený), plochý, třecí, tangenciální, válcový klín.

 

Materiál:

 • ocel 11500, 11600

 

Pera:

 • Spoje s pery mezi hřídelí a nábojem přenášejí krouticí moment pouze bokem.

 

Druhy:

 • Pevné s těsnými pery, náboj je pevný. Zajištění náboje, podélně posuvná spojení s výměnnými pery, pevná spojení pomocí úsečkových per.

 

Výroba drážek na hřídeli:

 • Drážky jsou vždy rovnoběžné s osou hřídele.

 

Nerozebíratelné spoje

Nýtové spoje:

 • Nýtování za studena, za tepla, namáhání nýtů na střih.

 

Nástroje: přítužník, pro urychlení práce el. Kladivo.

 • Součásti jsou staženy svěrkou, díra pro nýt musí být vyvrtána, aby jej bylo možné zatlačit do díry.

 

Druhy:

 • Plné nýty, výbušné, nýty s trnem, rozpěrné, nýtovací matice.

 

Lisované spoje:

 • Mezi hřídelí a dírou musí být přesah. Lisují se např. Ložiska, ozubené věnce, nákolky vagonů.
 • Za studena, za tepla.

 

Pružné spoje

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!