Metody sociální práce s jednotlivcem – maturitní otázka

 

   Otázka: Metody sociální práce s jednotlivcem

   Předmět: Společenské vědy

   Přidal(a): zd.polackova

 

 

Cíl

 • Změnit klientovy vadné životní postoje
 • Klient je schopný samostatně řešit svoje osobní, rodinné a společenské problémy

 

Etapa

1. Sociální evidence

 • Vyhledávání a podchycení klienta
 • Navazování a vytvoření terapeutického vztahu

2. Sociálně diagnostická

 • Zajišťování příčin a stanovení sociálního problému
 • Zahrnuje
  • Analýzu sociální situace
  • Sociální diagnózu

3. Sociálně terapeutická

 • Využití všech dostupných zdrojů, aby se situace co nejrychleji vyřešila
 • Zvolení vhodné terapie
 • Snaha o odstranění příčin sociálního problému
 • Často dlouhodobý převýchovný proces

 

VYHLEDÁVÁNÍ A PODCHYCENÍ KLIENTA

 • Seznámení se s klientem o jeho sociálním problémem
 • První přímí kontakt
  • Klient přichází sám
   • Výhody – klient motivován pro změny
  • Na klienta někdo upozorní
   • Soused, učitel, lékař, člen rodiny, soud
  • Při depistáži sociálně ohrožených skupin

 

NAVAZOVÁNÍ A VYTVOŘENÍ TERAPEUTICKÉHO VZTAHU

Základní metodou rozhovor

 • Nejčastěji řízený

 

První rozhovor

 • Zjistit jádro problému
 • Získat důvěru klienta
 • Trvá 30 – 60 minut

 

Zápis až po rozhovoru

 • Nezbytné něco zapsat → rozhovor přerušit
 • Zákon zakazuje skrytou nahrávku

 

Důležité

 • Prostředí
  • Pracoviště sociálního pracovníka (úřad)
   • Vhodné pro agresivního, narcistního a pedantského klienta
   • Může být deprivován – pocit „že byl pozván na kobereček“
  • Byt klienta
   • Vhodné, aby pracovníci byli dva – jeden vede rozhovor, druhý pozoruje byt a osoby
   • Schůzka domluvena předem
  • Neutrální půda
   • Park, kavárna
   • Klient je klidný
 • Atmosféra
  • Začít neformálními otázkami
 • Usazení
  • Stolek, křesla, stejná úroveň očí
 • Čas
  • Vynahradit si na každého čas
  • Na časovou tíseň klienta upozornit
 • Prostor
  • Nerušený rozhovor
 • Loučení
  • Jak se spolupráce bude vyvíjet
  • Upozornit na důsledky nežádoucího chování
 • Další informace získá
  • Pozorováním
  • Dotazníkem
  • Analýzou dokumentů
 • Pracovník
  • Aktivně naslouchá
  • Opakuje konce vět
  • Shrnuje, co klient řekl
  • Ověřuje si, že právně rozumí

 

ANALÝZA SOCIÁLNÍ SITUACE

Analýza základní situace

 • Struktura rodiny
  • Vztahy osob, se kterými žije nebo mu jsou blízké
 • Ekonomické poměry
  • Zaměstnání, dávky, vybavení bytu
 • Zdravotní a hygienické poměry
  • Zdravotní stav klienta a blízkých osob
  • Hygienická péče
 • Bytové poměry
  • Kvalita a obslužnost bydlení
 • Výchovné poměry
  • Preferovaný druh výchovy dětí, zajištění potřeb děti
 • Vztahy klienta k dalším lidem
  • Přátelé, sousedé, postavení v kolektivu

 

Sociální analýza

 • Stanovení hlavních problémů
 • Příčiny problémů
 • Kladné stránky problémů
 • Záporné stránky problémů
 • Plán práce k odstranění problémů
  • Minimálně 2 varianty
 • Rozhodnout, zda problém nevyžaduje řešení jiného odborníka
 • VYUŽÍVÁ:
  • Rozhovor
  • Pozorování
  • Jednání s vůdci skupiny
  • Sociologické výzkumy
  • Posudky odborníků (lékaři, pedagogové, právníci, psychologové)

 

Sociální diagnóza

 • Společně se vybere jeden, max. 3 problémy
 • Stanoví se pořadí hierarchie
 • Následuje návrh terapeutického plánu
  • Co se má rozvíjet
  • Co potlačit nebo omezit
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!