Metody sociální práce v rámci krizové intervence

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

sociální-politika

 

   Otázka: Metody sociální práce v rámci krizové intervence

   Předmět: Sociální politika

   Přidal(a): Evajs

 

 

POJEM KRIZE

 • Krisis – slovo, které pochází z řečtiny a značilo soudní proces, počátky krizové teorie jsou spojovány se jménem Erika Lindemanna čtyřicátá léta 20. století
 • V psychosociální oblasti je krize definována jako důsledek střetu s překážkou, kterou nejsme schopni vlastními silami, vlastními vyrovnávacími strategiemi, eventuálně za pomoci blízkých lidí zvládnout v přijatelném čase a navyklým způsobem
 • Krize se vždy týká člověka jako celku.

 

PŘÍČINY KRIZE

Vnější spouštěče:

 • ztráta objektu
 • volba
 • změna

Vnitřní spouštěče:

 • nutnost adaptace
 • hybris (z řečtiny- zaslepenost, zpupnost)

 

Faktory, které napomáhají vzniku krize:

 • úpadek základní mezilidské soudržnosti
 • změna hodnot v průběhu života jedince
 • nahromadění osob v malých prostorech bez posilování mezilidských vazeb a z toho plynoucí odcizení

 

CHOVÁNÍ ČLOVĚKA V KRIZI

Jak jsem se choval/a já?

 • spánek
 • přitulení
 • potřeba vypovídat se
 • potřeba vyplakat se

 

TYPY KRIZÍ

 • 1) podle způsobu manifestace
  • a) zjevné krize
  • b) latentní krize
 • 2) podle průběhu
  • a) akutní krize
  • b) chronické krize
 • 3) podle závažnosti krize
  • a) situační krize
  • b) tranzitorní krize
  • c) krize pramenící z náhlého traumatizujícího stresu
  • d) krize zrání
  • e) krize pramenící z psychické poruchy
  • f) psychiatrické neodkladnost

 

PRŮBĚH KRIZE

 • Trvá zhruba 6 – 8 týdnů. Ale není výjimkou, že tento proces trvá mnoho měsíců, někdy i let.
 • Důležité je rozmezí 4 – 6 týdnů od vzniku krize, kdy si člověk najde způsob, jak zážitek akceptovat, řešit.

 

Podle Caplana 4 fáze:

 • vnímání ohrožení
 • neúčinnost vyrovnávacích mechanismů
 • předefinování krize
 • závažní psychická dezorganizace

 

Syndrom psychického ohrožení

 • Nastává ve chvíli, kdy se nepodaří zvládnout krizový stav, prohlubování a zhoršení stavu; nesnesitelná úzkost, snížené sebehodnocení, stud, vina.

 

Ringelův presuicidální syndrom

 • Dynamické zúžení psychického pole – snižuje se schopnost vnímat druhé lidi, sebe, hodnoty; prosazují se staré, fixované vzory chování, rozvíjí se typické únikové chování.
 • Aktivní reakce – projeví se jako neklid, přecházení, bohatá mimika i gestikulace; člověk se v takové situaci často domáhá pomoci i neadekvátním způsobem – bývá obtížný a neodbytný.
 • Pasivní reakce – „mrtvý brouk“, nápadná je bledost, strnulost, stojí jako „solný sloup“ ; jedinec, který se v zátěži projevuje nápadně klidně, by neměl uniknout pozornosti odborníka.

 

ŘEŠENÍ KRIZE

 Přeorientování

 • zaměření na náhradní aktivitu
 • tendence něco změnit
 • nárazová tendence k abúzu alkoholu
 • tendence vyhledávat magické praktiky

 

Vzájemná pomoc

 • má v krizi značný význam.
 • POZOR!!! Při laické či neodborné krizové intervenci může dojít k nevratným či obtížně napravitelnému poškození klienta. Ne každý v pomáhající profesi umí pracovat s krizí. Krizová intervence je speciální dovednost.
 • Kde máte nejbližší krizové centrum v lokalitě, kde pracujete/bydlíte?
  • Zjistěte si přesný kontakt, provozní dobu a poskytované služby.

 

Formy odborné krizové pomoci

 • je možné specifikovat pět forem krizové pomoci, které spočívají buď v osobním kontaktu klienta v krizi s krizovým pracovníkem (formy 1 – 4), nebo v kontaktu telefonickém (forma 5). Často se jedná o prolínání resortů zdravotnictví a sociální práce
 • 1. ambulantní forma;
 • 2. forma hospitalizace;
 • 3. forma terénní služby;
 • 4. forma krizové pomoci a služby v klientově přirozeném prostředí;
 • 5. telefonická forma.

 

Samostatná práce – zapište si krátké poznámky na následující otázky:

 • Vybavíte si nějakou svoji životní krizovou situaci? Zkuste si ji pojmenovat.
 •  Co jste prožívali? Jak dlouho „to“ trvalo? Co/kdo vám pomohlo situaci zvládnout? Jak se na situaci nahlížíte dnes?

 

Použitá a doporučená literatura ke studiu:

 • Špatenková N. a kol.: Krizová intervence pro praxi