Migrace – maturitní otázka ze zeměpisu

 

   Otázka: Migrace

   Předmět: Zeměpis

   Přidal(a): Filip Němec

 

 

 

Obecně

 • Pohyb menšiny přes různé územní celky se změnou bydliště,
 • Ekonomická migrace: migrace za účelem zlepšení životní úrovně než v původní zemi, nehrozí přímé ohrožení života
 • Většina ekonomických migrantů je společností cílové země vnímána negativně, snaha státu omezit příliv migrantů do zěmě
 • Politická emigrace: emigrace z důvodu strachu o život způsobený politickou situací v zemi (útlak menšin, pronásledování atd.)

 

 • Dopady migrace:
 • Zdrojová země: odliv pracovní síly, zvýšení zaměstnanosti v procentech (rozvojové země),
 • Cílová země: více nekvalifikovaných pracovníků pro primér a sekundér, zvýšení požadavků na místa v terciéru
 • Ilegální imigrace: migranti se nesnaží získat azyl, snaží se „srůst“ s davem, shromaždují se do uzavřených komunit, negativně ovlivňují ekonomiku – „šedá“ ekonomika, neodvádí řádně daně – ztráta státu

 

 • Migrace v Evropě, salda
 • vnější imigrace z Afriky, Asie či Jížní Ameriky
 • imigrace z východních států (Ukrajina, Polsko, Rusko)
 • historie: lidé z NDR do SRN, Sudetští Němci do Německa

 

Migrace v ČR po 1945

 • Sudetští Němci vyhoštěni do Německa, opuštěná sídla uměle osidlována
 • Romové – původně kočovný národ, v 50.letech komunisté Varšavské smlouvy omezují jejich pohyb, nuceně jsou zastaveni, přesunuti do pohraničí
 • (Rusové po 1968 – okupační armáda, spolu s manželkami a „spřátelenými“ poradci)
 • Vietnamci – pozváni spřátelenými komunisty, studium
 • Ukrajinci – stěhování za lepšími podmínkami, politická imigrace – nestabilní vlády x vlády jedné ruky (Janukovič apod.)

 

Pojmy

 • Integrace – zapojování, začlenění migrantů do společnosti
 • Multikulturita – společnost založená na komunitách, každá kultura má svojí komunitu, tolerance komunit
 • Asimilace – splynutí dvou kultur do jedné, menšina se přizpůsobí většině
 • Segregace – oddělování dvou kultur, znevýhodnění jedné na úkor druhé (NEPLÉST S MULTIKULTURITOU!)
 • Azylant – člověk s azylem – ochranou země, ve které se nachází a kde získal azyl, legální pobyt
 • Uprchlík – člověk ohrožený na životě, pro kterého je útěk jediným řešením

 

ZDROJE

http://is.muni.cz/th/50555/esf_m_a2/DP-Ales_Lenomar-TEXT.pdf

https://cs.wikipedia.org/wiki/Migrace

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy