Německá filozofie – maturitní otázka

 

   Otázka: Německá filozofie

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): bára

 

 

 

 

Utopičtí socialisté

-chtěli změnit společnost- např. změnit morálku, majetkovou rovnoprávnost, společné rozhodování

Claude Henry Saint- Simon– šel přes morálku

Robert Owen- šel přes společné rozhodování- začal stavět veřejné školy atd..

New Harmony( dům)- první tam přišli zloději, vrazi a prostitutky

Charles Fourier– Myšlenka „zasednout ke kulatému stolu“ a o všem si popovídat

Pohořeli, ale díky nim se podobných myšlenek chytl Marx a Engels

 

 

Německá filozofie

–        1. POLOVINA 19. STOLETÍ

Immanuel Kant

 • Lze považovat za osvícence
 • zaměřil se na etiku člověka a rozum
 • přišel s kategorickým imperativem– základ přirozené morálky, mravní řád- náš vlastní
  • Jednej podle zásady, o které bys chtěl, aby se stala obecným zákonem.“
  • „Nečiň druhým to, co nechceš, aby oni činili tobě“
 • kritika čistého rozumu“- vztah rozumu a poznání- v našem poznání jsou věci, které jsou předem dány (=apriori- nezávislé na zkušenosti) –žijeme v nějakém prostředí je dáno, že jsou 4 roční období,  aposteriori– poznání ze zkušenosti, dodatečné zjišťování
 •  -> poté kritika praktického rozumu – zkoumá předpoklady etiky-> poté kritika soudnosti
 • Jeho předchůdci používali rozum aby kritizovali-> Kant podrobil rozum kritice
 • Lze považovat za osvícence
 • klade důraz na vnitřní aktivitu
 • Zkušenost má svůj pramen v Já
 • Myslíme tak jací jsme
 • Existují apriori, ale nemůžeme pasivně čekat, až nám někdo aposteriori předloží-> musíme být sami aktivní
 • Nesdílel Kantovo představu o vztahu mezi Aposteriemy( odvozeninami) a priorami( předem danými)-> buď jedno nebo druhý
 • Musíme aktivně vytvářet svět v idejích
 • Nelze považovat za osvícence ,  objektivní idealista
 • Přišel s dialektikou (= zákonitost vývoje)
 • Zajímal se o svět, jako celek (nerozděloval to na přírodní vědy, historii…)-> proč je svět jaký je? Svět se neustále vyvíjí- existují na to zákony

 

Johan G. Fichte

 G. W. F. Hegel

 

 • Co je příčinou existence světa? Není to ani hmota, ani vědomí- prvotním principem je absolutní idea– něco co existuje mimo náš prostor a mimo náš čas
  • 3 zákony
   • Přechod kvantity v kvalitu( ZŠ -> gympl, v ekonomice firmy – některé se uplatní, některé ne)
   • Jednota a boj protikladů- jedna událost nemůže proběhnout bez druhém- efekt mávnutí motýlích křídel- vyjadřuje citlivou závislost vývoje systému na počátečních podmínkách, jejichž malé změny mohou mít za následek velké variace v delším průběhu.  např.  v Argentině je nemoc šílených krav-> není hovězí po celém světě
   • Negace negace – Dalším vývojem přechází znovu negovaný obsah do vyšší jednoty- jednoty protikladů – vždy něco je, pak se to změní a znovu to přijde- např. styly oblékání (- AI-J-AI´- počátečním principem je absolutní idea- je tvůrčí- prochází procesem jinobytí( příroda-svět-člověk)->
 • Zabýval se filozofickou antropologií, myšlením lidí v dobách minulých až do současnosti
 • Vysvětluje náboženství antropologicky a materialisticky- Člověk je tělesná a smyslová bytost-> lidská smyslovost umožňuje prožívat svět-> v nejhlubších emocích se skrývá podstata člověka- člověk měl své nejlepší emoce vtělit do boha, vtáhnout ho do svého života-> základ nového náboženství- náboženství člověka
 • Za vše co se děje je zodpovědný člověk

 

Antropologický materialismus

L. Feuerbach

2. POLOVINA 19. STOLETÍ

–        Je pro ně důležité individum ( jedinec)- Arthur Schopenhauer

–        Iracionalismus, voluntarismus, filozofie života

–        Schopenhauer, W. Wundt, Nietzche X Karl Marx, F. Engels-> marxismus

 

Marxismus

-Karl Marx a Engels-> nedožili se marxismu v praxi

– dění ve společnosti střet mezi buržoazií a dělnictvem

Podmínkou změny je revoluce(změnění společnosti)-> po revoluci- politické procesi=diktatura proletariátu-> odstraňování nepřátel-> podnikání protestů-> socialismus-> až proběhne socialismus, pak nastoupí plně komunismus

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!