Nordické státy (Severské státy) – otázka ze zeměpisu

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Geografické vymezení islámského světa

   Předmět: Zeměpis

   Přidal(a): Dawers

 

 

Přírodní podmínky

Poloha

– Severní část evropského kontinentu

– část leží za polárním kruhem
– Švédsko, Finsko, Norsko, Dánsko, Island

Ostrovy a poloostrovy

– Skandinávský pol., Jutský pol., Island, Faerské ostrovy

Povrch

– Skandinávské pohoří, fjordy, ledovce, Finská jezerní plošina, Hekla na Islandu

Vodstvo

– Finský a Botnický záliv, Atlantik, Barentsovo – Severní – Norské moře, Skagerrak a Kattegat

– spousta jezer, prudké vodnaté řeky (Torne, Izera, Dälalven), gejzíry, hydroelektrárny

Podnebí

– mírné subpolární

Biomy

– J tajgy a S tundry

– zachovalá krajina

Obyvatelstvo

– nerovnoměrné díky přírodním podmínkám

– na jihu, při pobřeží a v nížinách Skandinávie

– vysoká životní úroveň

– protestanti

– Dánové, Norové, Švédové → potomci Vikingů
– finština, švédština, norština, islandština, dánština, germánské jazyky
– Laponci

Hospodářství

– větrné a vodní elektrárny
– dřevozpracující průmysl, strojírenský průmysl (Volvo, Scania, Ikea, Nokia, Ericsson) ropa a

zemní plyn (Severní moře), lov ryb a velryb
– významná lodní doprava (trajekty), námořní říční
– hospodářsky vyspělé státy

 

ŠVÉDSKO

– konstituční monarchie, Stockholm, švédština, švédská koruna

Poloha

– Skandinávský poloostrov, S část za polárním kruhem

– v Baltském moři ostrovy Gotland a Öland

Povrch
– při hranici s Norskem se táhne Skandinávské pohoří
– na J a V rozsáhlé nížiny

Podnebí
– mírné kontinentální

– drsné zimy a při pobřeží teplá léta

Vodstvo

– řeky prudké s dostatkem vody (hydroelektrárny)
– jezera tektonicko-ledovcového původu, Vänern a Vättern

Flóra a fauna
– 60% rozlohy zalesněno
– los, sob, liška, zajíc, ryby, ptactvo

Obyvatelstvo

– potomci Vikingů
– národnostně jednotný stát
– luteráni

– výborné demografické charakteristiky

Průmysl

– těžba železné rudy a dřeva

– osobní a nákladní auta Volvo, Saab, Scania

– nábytek Ikea

– letadla Gripen

– elektronika Electrolux, Ericsson

– lesnická technika Husqvarna

– švédská ocel

– rybolov

– výbušniny, Alfred Nobel vynálezce dynamitu

Zemědělství

– na J a při pobřeží

Doprava
– hustá říční síť
– přístavy: Stockholm, Malmö a Göteborg

– spojeno s Dánskem pomocí unikátního mostu-tunelu přes průliv Öresund

Cestovní ruch
– Stockholm neboli „Benátky Severu“

– hokej, běžky, rafting, kola, turistika, polární den a noc, jezera

 

NORSKO

– konstituční monarchie, Oslo, norština, norská koruna, není v EU

Poloha

– pobřeží Severního a Norského moře

– velká část za polárním kruhem, nejsevernější místo mys Nordkapp
– ostrovy Lofoty a Vestrály, Špicberky

Povrch

– velmi hornatý (Skandinávské pohoří)

– nejvíce členité pobřeží

– fjordy (údolí modelované po ledovcové činnosti)
– Reliéf Norska byl modelován mnoha ledovci
Podnebí
– mírné oceánské
– za polárním kruhem moře nezamrzá → ovlivněno Golfským proudem

Vodstvo
– krátké prudké řeky (hydroelektrárny)

– ledovce a ledovcová jezera

Flóra a fauna
– v horách tundra (zakrslá bříza, mechy, lišejníky)
– los, sob, liška, jeleni, ryby, lov velryb

Obyvatelstvo

– potomci Vikingů
– Norové, na S Laponci

– luteráni

– především na J

Průmysl

– ropa a zemní plyn (Severní moře)

– 1. E. rybolov, lov a chov ryb, lov velryb

– hydroelektrárny

– dřevo
– pěstování obilí a zeleniny na J

Doprava
– po Řecku největší flotila v Evropě (přístavy Oslo, Bergen, Narvik)

Cestovní ruch
– ledovce, vodopády, polární slunce, vyhlídka Preikestolen, UNESCO centrum Bergenu,

Roald Amundsen (1911 na J pól)

 

FINSKO

– „země tisíců jezer“, též Suomi „země bažin“

– republika, Helsinky, finština, euro

Poloha
– S za polárním kruhem
– patří souostroví Alandy (3000 ostrovů a ostrůvků v Baltském moři)

Povrch
rovinatý povrch modelovaný ledovcem
– členité pobřeží (zálivy, skaliska)
– na severu výběžky Skandinávských hor

Podnebí
– mírné kontinentální

Vodstvo
– nedokonalé odvodnění povrchu (bažiny), Suomi
-„ země tisíců jezer“, tektonicko-ledovcového původu

Flóra a fauna
– nejvíce zalesněný evropský stát (70% rozlohy)

– tajga
– tundra v Laponsku
– sob, los, vlk, medvěd, rosomák, rys

Obyvatelstvo
– na severu (Laponci)
– nízká hustota zalidnění
– protestanti, luteráni

Průmysl
– výroba papíru a dřevařské zboží
– lov rybolov
– Nokia, strojírenství (lodě)

Doprava
– významná říční doprava (jezera a kanály)
– silniční síť na severu řídká
– přístavy Helsinky, Turku

Cestovní ruch
– polární noc a den, Laponsko, „země tisíců jezer, bažin a nekonečných lesů“
– sauna, finská vodka, země lyžařů, běžky, hokej, „sídlí“ zde Santa Klaus (za polárním kruhem)

 

DÁNSKO

– „země rovin a polí“

– konstituční monarchie, Kodaň, dánština, dánská koruna

Poloha

– neleží na Skandinávském poloostrově

– na Jutském poloostrově a přilehlých ostrovech

– ostrovy Fyn, Sjælland, Lolland + Faerské ostrovy a Grónsko
Povrch

– převládají roviny

– na Z pobřeží duny

Podnebí
– mírné přímořské, větrné

Obyvatelstvo

– národnostně jednotní

– protestanti, luteráni
– vysoká míra alkoholismu

Průmysl

– export másla, mléka, sýrů, masa (skot, vepřové)

– 2. E. rybolov (sleď, treska)

– větrné elektrárny

– výroba lodí (Kodaň, Odense)

– Lego

Doprava

– s ostrovy spojeno mosty a trajekty

– vysutý most Velký Belt (Sjaelland – Fyn)
– námořní doprava

Cestovní ruch
– městská turistika a zábavné parky v Kodaňi a Tivoli, Malá mořská víla, UNESCO „Hamletův hrad

Kronborg“, pohádkář J. CH. Andersen, astronom Toicho de Brahe (pohřben v Praze)

 

ISLAND

– „země ohně a ledu“

– parlamentní republika, Reykjavík, islandština, islandská koruna
Poloha
– ostrovní stát na hranici Atlantského a Severního ledového oceánu

Povrch
– leží na riftovém pásu Středoatlantského podmořského hřbetu (pohyby litosférických desek)
– sopky (Hekla), gejzíry

Podnebí
– subarktické oceánské (zmírňuje ho Golfský proud)

Vodstvo

– krátké vodnaté toky (peřeje, vodopád)
– 12% pokrývá ledovec

Flóra a fauna
– skoro žádné lesy (byly vykáceny)

– tundra

– liška, ptactvo, ryby

Obyvatelstvo

– potomci Vikingů a Normanů

– na pobřeží, vnitrozemí téměř liduprázdné
– vysoká kvalita života 1. W.

– protestanti, luteráni

Průmysl
– rybolov (treska, sleď), export ryb a konzerv

– spousta věcí se dováží

– chov ovcí

Doprava
– letadla, lodě, auta

Cestovní ruch
– „země ohně, gejzírů, termálních pramenů a ledovců“, koupání modná laguna, aurora bodalis

(polární záře), zpěvačka Björk