Norsko – chladné moře

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Norsko – chladné moře

   Předmět: Zeměpis

   Přidal(a): karla

 

 

 

 

Norské pobřeží, včetně fjordů a ostrovů, měří více než 57 000 km. Asi 80 procent norské populace žije v pobřežních oblastech. Pobřežní pásmo a zdroje i nadále hrají významnou roli ve struktuře  osídlení a zaměstnání a v národním i místním hospodářství. K důležitým činnostem v pobřežním pásmu patří rybolov, chov ryb, námořní přeprava, turismus a rekreace. Pobřežní pásmo rovněž představuje významnou oblast kulturního dědictví, která zahrnuje důležité aspekty norských dějin a identity.

 

Šestkrát více moře než pevniny
Vzhledem k tomu, že Norsku náleží pravomoc a odpovědnost za mořské území, které je šestkrát větší než plocha norské pevniny, má tato země oprávněný zájem o správu mořských oblastí a oceánských zdrojů. Norsko je čistým příjemcem znečištění z jiných zemí, které k jeho pobřeží zanáší větry a oceánské proudy.

 

Hrozby mořskému prostředí
V minulosti nebyly k dispozici téměř žádné poznatky o oceánských proudech, které zanášejí na norské pobřeží znečištění ze vzdálených zemí, nebo o skutečnosti, že nebezpečné chemikálie vypouštěné na jiných kontinentech mohou doputovat až na Špicberky. Teprve přibližně v posledních deseti letech se stalo zřejmým, že znečištění představuje vážnou hrozbu nejenom pro řeky, jezera a pobřežní oblasti jednotlivých zemí, ale i pro životní prostředí v mořích.

 

Norské korálové útesy
Korálové útesy, pravděpodobně nejzranitelnější druh mořského ekosystému, který na světě existuje, se nacházejí podél celého norského pobřeží. Korálové útesy jsou velmi důležité pro rybářské oblasti, výzkum i jako zdroj mořských genetických zdrojů.

Odhady uvádějí, že 30 – 50 procent korálových útesů v norských vodách bylo poškozeno nebo zničeno, pravděpodobně lovem ryb vlečnými sítěmi taženými po mořském dně. V nedávné době norské úřady přijaly opatření k ochraně korálových útesů. V červenci roku 2003 norský ministr pro rybářské oblasti a ministr životního prostředí obdrželi mezinárodní cenu „Dar zemi“ udělovanou Světovým fondem na ochranu přírody za jejich úspěšné snahy zastavit degradaci norských korálových útesů.

 

Udržitelná správa mořských zdrojů
Bohatství moře je nutné spravovat způsobem, který zajistí jeho udržitelnost. Norsko v současnosti připravuje jednotný plán správy mořských zdrojů zahrnující souostroví Lofoty a Barentsovo moře, který posoudí celkový ekologický dopad lidských činností v mořských oblastech. Tento proces má rovněž za cíl dosáhnout co možná nejlepší rovnováhy mezi různými komerčními zájmy tak, aby výsledkem bylo neznečištěné a životem oplývající mořské prostředí.